Marsh: poistné sadzby celosvetovo klesajú, výnimkou je USA


			Marsh: poistné sadzby celosvetovo klesajú, výnimkou je USA
20.2.2014 Poistný trh

V závere roka 2013 sme boli svedkami pokračujúceho poklesu celosvetových poistných sadzieb vo všetkých zemepisných teritóriách, s výnimkou USA. Vyplýva to z štvrťročnej štúdie s názvom Global Insurance Market Quarterly Briefing, publikovanej spoločnosťou Marsh. 

 

Celkové sadzby, vykazované v rámci Marsh Risk Management Global Insurance Index, vykázali vo štvrtom štvrťroku pokles vo Veľkej Británii, kontinentálnej Európe, a predovšetkým v regióne Ázia - Pacifik a v Latinskej Amerike. Spojené štáty americké predstavovali jedinú oblasť sledovaného globálneho indexu, v ktorej došlo k zvýšeniu celkových poistných sadzieb.

Celosvetovo došlo k poklesu sadzieb v poistení majetku, aj keď v menšom meradle ako v predchádzajúcom štvrťroku. V Latinskej Amerike boli sadzby znížené až o 10 %, čo bolo spôsobené silným konkurenčným prostredím a voľnou upisovacou kapacitou, doplnenou pomerne nízkou škodovosťou. V regióne Ázia - Pacifik dosiahol pokles sadzieb v priemere 5 % hranice, vzhľadom k prebytku kapacity predovšetkým v ázijskej časti. Tento jav spôsobil pokles sadzieb hlavne v prípade majetku s nízkou expozíciou katastrofickým rizikám.


Pokles aj v sadzbách za poistenie zodpovednosti
Podobná bola situácia v poistení zodpovednosti za škodu, kde poistné sadzby vykázali tiež ľahký pokles v regiónoch Ázia - Pacifik, kontinentálna Európa a Latinská Amerika. V rovnakom duchu bolo možné vysledovať pokles sadzieb v oblasti poistenia finančných a profesijných rizík v regiónoch Ázia - Pacifik, vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe, čo viedlo k celosvetovému poklesu sadzieb v programovom poistení týchto rizík.


„Silná kapitálová pozícia, prebytok voľnej kapacity a konkurencia na globálnom poistnom trhu, sú priaznivými faktormi pre klientov, predovšetkým pre tých, ktorí aplikujú vo svojich firmách systém dôsledného riadenia rizík, " uviedol David Batchelor, prezident medzinárodnej divízie spoločnosti Marsh. „V USA zvádzajú poisťovatelia súboj o kvalitné a ziskové spoločnosti, čo bráni výraznému navyšovanie sadzieb, " dodáva Robert Bentley, prezident divízie USA a Kanada spoločnosti Marsh.


V Taliansku a Francúzsku vzrástli sadzby za poistenie zodpovednosti managementu
Celosvetové poistné sadzby z poistenia leteckých rizík zaznamenali výrazný pokles v závere roka 2013. Väčšina leteckých spoločností tak mohla obnoviť svoje poistné zmluvy s 15-20 % poklesom ročného poistného. Sadzby pre katastrofálne riziká v Japonsku zostali väčšinou stabilné v roku 2013, aj keď sú stále o 30 % - 50 % vyššie ako pred zemetrasením a cunami v oblasti Tohoku v roku 2011. Poistenie zodpovednosti za škodu manažmentu finančných inštitúcií v eurozóne zaznamenalo ľahký pokles sadzieb až ich stabilnú úroveň vo štvrtom štvrťroku roku 2013, s výnimkou Talianska a Francúzska, kde došlo k zvýšeniu sadzieb v priemere o 10 % až 20 %.

Marsh

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články