Marsh: Luděk Menčík menovaný riaditeľom pre vzťahy s poisťovateľmi pre strednú a východnú Európu


			Marsh: Luděk Menčík menovaný riaditeľom pre vzťahy s poisťovateľmi pre strednú a východnú Európu

Novým regionálnym riaditeľom pre vzťahy s poisťovateľmi (Regional Placement Head) spoločnosti MARSH (NYSE : MMC) pre strednú a východnú Európu bol menovaný Ing. Luděk Menčík (49). Túto novú funkciu bude vykonávať spoločne s doterajšou pozíciou generálneho riaditeľa firmy MARSH, s.r.o. v Českej republike.


Luděk Menčík vyštudoval VŠE v Prahe, fakultu riadenia. Medzi rokmi 1987 a 1992 pôsobil v Českej poisťovni, najprv ako upisovateľ rizík, potom na pozícii vedúceho obchodného oddelenia. V roku 1992 bol zakladajúcim členom MARSH, s.r.o., spoločnosti poskytujúcej špecializované služby v oblasti sprostredkovania poistenia a riadenia rizík. Do roku 1999 pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa. Medzi rokmi 1999 a 2009 zastával vedúce funkcie v spoločnosti AIG poisťovňa a.s., najprv ako obchodný riaditeľ, potom od roku 2001 ako generálny riaditeľ. Od roku 2009 do súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ MARSH, s.r.o. Jeho novou úlohou bude zjednotenie prístupu stredoeurópskych pobočiek spoločnosti na poistné trhy jednotlivých krajín, využívajúci objemové synergie a tým ďalšie posilnenie pozície MARSH v regióne.

MARSH

Zdroj: MARSH

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS