Európska komisia posvätila akvizíciu JLT spoločnosťou Marsh & McLennan


			Európska komisia posvätila akvizíciu JLT spoločnosťou Marsh & McLennan

Európska komisia povolila akvizíciu makléra Jardine Lloyd Thompson (JLT) globálnou spoločnosťou Marsh & McLennan Companies (MMC).

Všetky schválenia regulačných úradov a úradov pre hospodársku súťaž, ktoré sú potrebné na uzavretie transakcie, sú teraz podľa vyjadrenia spoločnosti MMC splnené a jeden z najväčších poisťovacích maklérov na svete týmto krokom rozširuje svoje celosvetové pôsobenie.

Očakáva sa, že celá transakcia bude uzavretá do 1. apríla, pričom akcie JLT prestanú byť prijímané na obchodovanie na hlavnom trhu pre kótované cenné papiere na burze London Stock Exchange 2. apríla. 

Skupina Marsh & McLennan odsúhlasila akvizíciu britskej spoločnosti Jardine Lloyd Thompson v septembri minulého roka. Podľa podmienok dohody získa MMC spoločnosť JLT za protihodnotu vo výške 19,15 libier na akciu, čo je, na základe uzatváracie ceny akcií spoločnosti JLT zo 17. septembra 2018 vo výške 14,32 libier, 33,7 percentná prémia.

Transakcia bude financovaná kombináciou hotovosti a výnosov z dlhového financovania. Celková protihodnota činí 5,6 miliardy dolárov v zriadenej hodnote vlastného imania, pričom odhadovaná hodnota firmy JLT predstavuje 6,4 miliardy dolárov. 

Akvizícia spoločnosti JLT urýchľuje stratégiu MMC, ktorá je globálnou firmou v oblasti riadenia rizika, strategického plánovania a personálnej politiky. Vhodná geografická diverzifikácia spoločnosti JLT zvýši schopnosť spoločnosti MMC urýchliť dynamiku rastu naprieč produktyami.

Riaditeľ spoločnosti MMC Dan Glaser na jeseň povedal: „Akvizícia spoločnosti Jardine Lloyd Thompson je pre našich klientov a akcionárov jasnou správou, že to s rastom myslíme vážne. Som presvedčený, že týmto spojením vytvárame platformu pre poskytovanie výnimočných služieb, ktoré zasiahnu celé spotrebiteľské spektrum. Vďaka využitiu schopností talentovaných kolegov z JLT bude Marsh & McLennan ešte silnejšou a dynamickejšou spoločnosťou."

Generálny riaditeľ skupiny JLT Dominik Burke ho doplnil: „Som nesmierne pyšný na výsledky, ktoré sa nám v JLT podarilo dosiahnuť. Naša práca bola založená na lojalite a kvalite zamestnancov, našej unikátnej firemnej kultúre a na proaktívnom i pozitívnom prístupe voči všetkým klientom. Spoločnosť MMC som vždy vnímal ako konkurenta, ktorý robí svoju prácu veľmi dobre a ktorý si zaslúži rešpekt. Verím, že spoločne sa staneme silným hráčom, ktorý bude určovať ráz celého finančného sektora." 

JLT vznikla v roku 1997, kedy sa spoločnosť Jardine Insurance Brokers zlúčila so skupinou Lloyd Thompson Group. Firma pôsobí v 40 krajinách so zameraním na Veľkú Britániu a Austráliu. Prostredníctvom svojich špecialistov poskytuje JLT poradenstvo v oblasti energetiky, ťažby, zdravotníctva, stavebníctva, námornej dopravy a letectva.

V Českej republike je spoločnosť JLT prítomná ako partner spoločnosti GrECo JLT. Podľa jej konateľa Jiřího Kulasa však táto akvizícia neznamená žiadnu zmenu: „Pre GrECo sa v tejto fáze nič nemení, pretože JLT je len minoritným akcionárom skupiny GrECo."“ 

Spoločnosť Marsh & McLennan Companies klientom poskytuje profesionálne poradenské služby a riešenia v oblasti rizika, stratégie a ľudských zdrojov. Skupina MMC zamestnáva 60 000 spolupracovníkov po celom svete a dosahuje ročné príjmy, ktoré presahujú 13 miliárd dolárov.  

Zdroj: Marsh & McLennan Companies; businessinsurance.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS