Allianz - Slovenská DSS za polrok so ziskom 2,26 mil. eur


			Allianz - Slovenská DSS za polrok so ziskom 2,26 mil. eur

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vykázala za prvý polrok tohto roka čistý zisk 2,26 mil. eur. V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o pokles o 1 mil. eur.

Celkové výnosy spoločnosti za január až jún tohto roka predstavovali 5,9 mil. eur a celkové náklady 3 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Allianz - Slovenská DSS za prvý polrok tohto roka, ktorú zverejnila spoločnosť.

Výnosy firmy z poplatkov účtovaných klientom za prvý polrok tohto roka tvorili 5,83 mil. eur. Finančné výnosy spoločnosť zaznamenala vo výške 70 tis. eur. Náklady na poplatky a provízie penzijná firma evidovala v sume 654 tis. eur, ostatné náklady boli na úrovni 962 tis. eur a personálne náklady spoločnosti predstavovali 958 tis. eur.

Majetok DSS v celkovej výške takmer 48,8 mil. eur tvoril ku koncu júna tohto roka najmä obežný majetok v sume 43,8 mil. eur. Základné imanie spoločnosti predstavovalo 37,18 mil. eur, zákonný rezervný fond 3,5 mil. eur a ostatné kapitálové fondy 45 tis. eur. Záväzky firma vykázala ku koncu júna vo výške 683 tis. eur.

Allianz - Slovenská DSS vznikla koncom septembra 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Spoločnosť v súčasnosti spravuje majetok sporiteľov v sume takmer 2,34 mld. eur. 

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články