Atradius odhaľuje Atrium - nový online portál


			Atradius odhaľuje Atrium - nový online portál
30.6.2017 Technológie

Atradius oznámil aktualizáciu svojej digitálnej platformy s odhalením nového portálu Atrium na správu Kreditných limitov.

Atrium je pokročilým nástrojom pre obchod, ktorý ponúka novú úroveň služieb v oblasti poistenia pohľadávok. Portál založený na platforme Oracle je navrhnutý tak, aby sa vyvíjal s digitálnym pokrokom a požiadavkami užívateľov. Spúšťa sa od 19. júna do 15. júla na trhoch Atradius po celom svete.

Atrium bolo navrhnuté tak, aby priamo a rýchlo riešilo každodenné potreby zákazníkov, maklérov, agentov a tímov account managerov. Platforma zameraná na klienta prináša rýchlejšiu a efektívnejšiu používateľskú skúsenosť zameranú na žiadanie nových Kreditných limitov a nahlasovanie škôd; služby najčastejšie používané zákazníkmi.

Každý zákazník spoločnosti Atradius môže ihneď a okamžite vyhľadávať a prezerať informácie o bonite odberateľov, ako sú hodnotenia odberateľov, súčasné krytie a škody. Po získaní jasného obrazu o odberateľovi na stránke s podrobnosťami o ňom môže zákazník priamo na tejto stránke požiadať o Kreditný limit s prípadnou doplňujúcou informáciou priloženou k žiadosti. Rozhodnutia o kreditnom limite sú vo väčšine prípadov okamžité.

Andreas Tesch riaditeľ marketingu v Atradius poznamenal: „Som veľmi rád, že uvádzame náš nový zákaznícky portál Atrium. Tento nový prístup a technológia prinášajú značnú úsporu času pre všetkých a znižujú výskyt prípadných komplikácii (chýb). Toto nové užívateľské prostredie umožňuje klientom neustále sledovať a plynule komunikovať so svojimi zákazníkmi a poisťovňou. Podporuje lepšie riadenie rizík a rastový potenciál s jasnou predstavou o bezpečnom obchode klienta. V skratke povedané, Atrium je efektívnejšia, užívateľský prívetivejšia platforma služieb, ktorá zjednodušuje celý rad úkonov v používateľskom prostredí a znižuje riziko vzniku strát spôsobených nesplácaním. Naši klienti si v podstate môžu zistiť bonitu odberateľa počas vyjednávania, kde na konci obchodného stretnutia majú informáciu o schválenom krytí na daného partnera“.

V priebehu roka budú pridávané ďalšie funkcie.

Okrem priameho prístupu k informáciám o odberateľoch a možnosti jednoducho a rýchlo zažiadať a získať krytie, taktiež klientov čakajú výhody v podobe detailných prehľadov portfólia zdôrazňujúce trendy a udalosti ktoré by mohli mať vplyv na Zákazníka, priamy prístup k ďalším informáciám dôležitým pre užívateľov a to len cez pár kliknutí.

Špecifické potreby maklérov a agentov sú taktiež zohľadnené a zakomponované do nástroja Atrium. Tento nový portál bude poskytovať jasný prehľad a informácie o manažovaní viacnásobných zmlúv a portfólia zákazníka.

Atradius poskytuje poistenie pohľadávok a vymáhanie pohľadávok v rámci celého sveta s účasťou v 50 krajinách. Atradius má prístup k hospodárskym informáciám 240 miliónov spoločností z celého sveta. Produkty poistenia pohľadávok, bonding a vymáhanie pohľadávok pomáhajú ochraňovať spoločnosti po celom svete voči rizikám z nezaplatenia pri predaji ich produktov a služieb poskytovaných na odložené splatnosti. Atradius tvorí časť Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednej z popredných poisťovní pohľadávok v Španielsku a na celom svete.

Zdroj: Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články