Podnikáte a vyvážate tovar do cudziny? Toto sú riziká exportu, varuje Atradius


			Podnikáte a vyvážate tovar do cudziny? Toto sú riziká exportu, varuje Atradius
4.4.2017 Poistný trh, Škody

Medzi základné ciele každého podnikateľa patrí tvorba a zväčšovanie zisku a s tým spojené navyšovanie objemov predaja ako s tuzemskými tak aj so zahraničnými partnermi. Okrem toho, že trh ponúka zaujímavé investičné príležitosti, treba potenciálne vnímať aj isté riziká, ktoré sú s tým spojené.

Slovenských podnikateľov v rozvoji biznisu často obmedzuje strach z toho, že nepoznajú spoločnosti, s ktorými by eventuálne mohli v cudzine nadviazať spoluprácu a rozvinúť svoje exportné možnosti.

Iba 17 percent z celkového slovenského exportu smeruje mimo krajín EÚ. Tieto trhy majú veľký potenciál a ak sa exportujúca spoločnosť ochráni poistením voči neplneniu pohľadávok, riziko exportovania sa výrazne minimalizuje. Rozširovanie predajnej siete má vďaka zníženiu závislosti na domácom trhu taktiež pozitívny vplyv na stabilitu firmy. Zníženie dopytu na jednom trhu sa môže vyvážiť zvýšenými predajmi v iných štátoch s väčším dopytom.

Dodávky do zahraničia

Bežným spôsobom zaistenia veľkej pohľadávky v zahraničí, kde je zvýšené hospodársko-politické riziko je dokumentárny akreditív poskytnutý bankou. Tento nástroj vám zabezpečí úhradu za vami dodaný tovar či službu po splnení všetkých vopred dohodnutých podmienok.

Táto forma zabezpečenia je efektívna a často využívaná. Patrí ale k tým zložitejším formám platobného styku, je finančne náročná a zväčša je aj ťažšie ju u odberateľa vyrokovať. Jednoduchším a lacnejším riešením je poistenie pohľadávok.

Minimalizujte riziko pohľadávok

Klient si identifikuje konkrétne spoločnosti, ktoré budú poistené a v spolupráci s poisťovňou sa snaží minimalizovať riziko vzniku neplatenia. Ak nastane situácia, kedy zahraničný odberateľ nechce alebo nemôže plniť svoje záväzky, má istotu, že za ním stojí stabilný partner, ktorý sa postará o celý proces vymáhania pohľadávky či prípadného plnenia poistnej udalosti. Vďaka tomu je exportovanie bezpečnejšie.

Matúš Mráz z poisťovne Atradius zhŕňa vnímanie produktu na dnešnom trhu nasledovne: „Mnohí si myslia, že poistenie pohľadávok je len pre veľké spoločnosti, ale nie je to pravda. Mnoho menších či stredne veľkých podnikov na Slovensku si poisťuje exportné pohľadávky. Vďaka detailným informáciám o firmách na celom svete vie poisťovňa presnejšie posúdiť rizikovosť obchodovania a vďaka tomu otvoriť dvere novému biznisu.

Zdroj: Atradius, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články