Poisťovníctvo v roku 2017: Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius


			Poisťovníctvo v roku 2017: Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius
26.1.2017 Poistný trh

Poisťovňa Atradius má za sebou jeden z najúspešnejších rokov vo svojej histórii. Dôvodom je dosiahnutý objem nových obchodov, ale i dobrý škodový priebeh poistných zmlúv.  „Bezkonkurenčný servis a inovácie v oblasti správy zmlúv napomáhajú úspechu našich klientov, ktorý je aj naším úspechom,"  tvrdí v rozhovore Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne  Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Ako ďalej prezrádza pre portál oPoistení.sk Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, v blízkej budúcnosti majú jasný cieľ – byť číslom jeden v oblasti poistenia pohľadávok na slovenskom trhu. „Uvidíme, či sa nám to podarí dosiahnuť už v tomto roku, ale vyvinieme na to maximálne úsilie.“

 

Tomas_Mezirka_Atradius

 

Aký bol pre vašu poisťovňu uplynulý rok 2016 a ako sa vám v ňom darilo?
Rok 2016 zatiaľ môžem predbežne hodnotiť ako jeden z najúspešnejších rokov v histórii poisťovne Atradius na Slovensku. Ovplyvnili to najmä dva dôvody. Podarilo sa nám získať zaujímavý objem nového obchodu v rámci tuzemska, ale aj z nadnárodných zmlúv.

Za uplynulý rok sme zaznamenali zhruba 30-percentný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu, hoci, prirodzene, presné čísla budú známe až o pár týždňov. Vďačíme za to veľmi dobrej práci našich analytikov, či už u nás, alebo v zahraničí, ktorí disponujú hlbokými znalosťami o domácom trhu a vďaka tomu podporili obchod našich klientov s bonitnými zákazníkmi.

Kvôli ich predvídavosti a detailnej analýze podnikateľského prostredia sme zaznamenali veľmi dobrý škodový priebeh u absolútnej väčšiny klientov, čo možno považovať za druhý dôležitý faktor nášho úspechu.

Avizovali ste nárast nových obchodov. O aké oblasti šlo, či už z pohľadu vašich domácich alebo nadnárodných aktivít?
Približne pri polovici našich obchodov sa nám podarilo získať nadnárodné zmluvy, zvyšok objemu tvorili tunajšie tuzemské kontrakty. Výhodou Atradius je jeho pôsobenie na globálnej úrovni. Nadnárodné koncerny spravidla riešia poistenie pohľadávok na centrálnej úrovni, čiže jedna nadnárodná zmluva platí pre celú skupinu a jednotlivé zmluvy sa podľa potreby lokálne adaptujú, napríklad aj na slovenské podmienky. Naše unifikované riešenia pomáhajú materským firmám nastaviť parametre a procesy pre celú skupinu firiem, bez ohľadu na to, kde sídlia.

Ktoré dôležité momenty podľa vás najviac ovplyvnili poistný trh v predchádzajúcich mesiacoch?
Celková ekonomická situácia vo svete je v poslednom období veľmi nestabilná. V princípe som rád, že sa nevyplnila moja predpoveď zo začiatku minulého roka, kedy som predpokladal, že ku koncu tretieho alebo v priebehu štvrtého štvrťroku dôjde k opätovnému prepadu ekonomického cyklu. Hospodárstvo však až prekvapivo dobre napreduje, bez väčších ekonomických problémov.

Pokiaľ nenastane výrazne prekvapivý šok, v podstate nie je dôvod na to, aby celosvetové hospodárstvo naďalej nenapredovalo tak ako doteraz. Vnímam tam však aj isté potenciálne riziká. Nielen za Atlantickým oceánom sa pre dobré hospodárske výsledky definitívne končí éra lacných peňazí. Rovnako sa aj svet musí popasovať so silnejším dolárom, čo môže mať výrazný vplyv na dlhovú službu mnohých zemí a ich rozvoj.

Otázne sú aj ceny komodít, najmä ropy po dohode kartelu OPEC. Ceny akcií v USA dosahujú historické hranice, ktoré si pamätáme z obdobia pred ekonomickou krízou v roku 2007 – no je otázkou, či je pre to reálny základ. Veľkou neznámou je aj vplyv budúcej politiky Donalda Trumpa. Uvidíme, čo budúce udalosti napokon prinesú...

Vidíte potenciálne riziká aj na našom domácom poistnom trhu?
Ako najväčšie riziko vnímam neodborný zásah do legislatívnej oblasti zo strany vlády. Napríklad schválený 8-% odvod z neživotného poistenia výrazne zasiahne ziskovosť poistného sektora a v konečném dôsledku môže viesť k zvýšeniu cien aj pre zodpovedných klientov. Kvôli zdraženiu poistiek sa poistí menej ľudí a teda aj štát získa menej z tejto skrytej dane (nehovoriac o tom, že poisťovniam sa zníži zisk a teda aj štát nezíska toľko na daniach).

Nebude to jednoduchá situácia pre žiadnu poisťovňu. Poisťovne sa budú musieť vysporiadať so zníženým ziskom a to môže viesť niektoré poisťovne k zvýšeniu cien poistných produktov alebo k zníženiu rozsahu krytia poistenej zmluvy. Je taktiež možné, že niektoré poisťovne sa rozhodnú odísť zo slovenského trhu.

V konečnom dôsledku však všetci musia rešpektovať legislatívu, ktorá je tu nastavená. Taktiež poslednou dobou čím ďalej tým viac skloňovaná možnosť predčasných volieb môže zahýbať s tuzemskou ekonomikou, aj keď vzhľadom k otvorenosti našej ekonomiky je pravdepodobný skôr len menší vplyv.

 

Tomás_Mezirka_2

 

Vyššie riziko voči nesplácaniu pohľadávok dlhodobo možno vnímať najmä v stavebnom odvetví. Ako budú na tom v roku 2017 ďalšie sektory slovenského hospodárstva?
Stavebníctvo je z tohto pohľadu stále jednou z rizikovejších oblastí, aj keď stavebný boom tomuto sektoru momentálne veľmi pomohol. Bohužiaľ objemy novo začatých stavieb a predovšetkým pripravenosť infraštrukurálnych projektov už skôr indikujú predpokladaný pokles stavebnej výroby.

Na rozdiel od ostatných výrobných odvetví sa odlišuje sezónnym charakterom prác a nepravidelnosťou výrobného cyklu, ktorý spravidla presahuje jeden rok. S tým úzko súvisí viazanosť financií a celková investičná náročnosť odvetvia.

Situácia sa v poslednom období trochu zlepšila pri textilnom odvetví, a verím, že tieto pozitívne vplyvy pretrvajú aj v ďalších mesiacoch. Istú rizikovosť z pohľadu pohľadávok vnímame v sektore dopravy a logistiky, ktoré sú spravidla prvým ukazovateľom, ak prichádza nejaká kríza. Dôvod je spravidla jednoduchý – začne sa prepravovať menej tovaru, dopravné spoločnosti majú problémy so zákazkami, a tiež s nasledujúcou platobnou neschopnosťou.

Môže tiež dôjsť k tomu, že zahraničná matka nadnárodnej spoločnosti sa ocitne v problémoch a stiahne so sebou do finančných ťažkostí aj svoje lokálne dcéry, aj keď samostatne môžu byť bez problémov. Dôležité je správne vopred odhadnúť všetky potenciálne riziká a byť poistený proti nesplácaniu pohľadávok voči obchodným partnerom, ktorí sa tiež môžu – nielen svojou vinou – ocitnúť prekvapivo rýchlo v kríze.

Atradius ku konci minulého roka zjednodušil organizačnú štruktúru a zmenil názov. Ako táto zmena ovplyvní vaše ďalšie fungovanie na tunajšom trhu?
Atradius sa k 30. decembru roku 2016 zmenil na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros. Po fúzii dvoch európskych poskytovateľov poistenia pohľadávok Atradius Credit Insurance N.V. (Holandsko) a Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A. (Španielsko) budeme naďalej vystupovať ako jeden subjekt. Cieľom bolo zjednodušiť organizačnú štruktúru, najmä administratívnu záťaž. Tá sa predtým spájala s existenciou dvoch oddelených spoločností, podliehajúcich dvom rôznym európskym regulátorom.

Po novom už teda patríme pod jedinú spoločnú poisťovňu pohľadávok v rámci celej skupiny Atradius. To považujeme za najvýznamnejšiu zmenu v poslednom období. Okrem toho, od minulého roka sme posilnili náš tím o nového analytika.

Taktiež aj naša sesterská spoločnosť Atradius Collections, ktorá má na starosti tuzemské a medzinárodné služby vymáhania pohľadávok, od podpory dlhovej prevencie až po mimosúdne a súdne vymáhanie, posilnila tím a prijala novú kolegyňu do Bratislavy. V minulosti pôsobila na tunajšom trhu len sprostredkovane. Považujeme to za ďalší dobrý krok v zlepšovaní služieb klientom a za znak toho, že sa im snažíme byť nápomocnými aj takýmto spôsobom.

Aké sú hlavné ciele vašej poisťovne pre ďalšie mesiace, na ktoré sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov, komunikácie s maklérmi...
Čaká nás množstvo práce, pretože, ako sa hovorí, nič nie je staršie, ako minuloročné čísla. Výzvou pre tento rok bude ďalšie zlepšovanie servisu našim klientom, napríklad implementácia nového on-line portálu na správu poistnej zmluvy.

Aj napriek kladným hodnoteniam klientov ako bezkonkurenčne užívateľsky najprívetivejšieho systému, ktorý umožňuje komplexnú správu zmluvy z akéhokoľvek miesta, kde je možnosť pripojiť sa na internet, môžem už teraz povedať, že nová verzia posunie správu poistenia pohľadávok na novú úroveň. V pláne je aj ďalšie posilnenie tímu analytikov. Aj napriek obrovskému zrýchleniu a skvalitneniu rozhodovania v posledných dvoch rokoch som presvedčený, že stále je čo zlepšovať.

Radi by sme tiež posilňovali našu spoluprácu s maklérmi. Evidujeme posun vo vnímaní nášho produktu z „toho, čo klient občas žiada“ na produkt, ktorý makléri začínajú aktívne ponúkať. A to nás veľmi teší, pretože je jasné, že obchodná sieť maklérov je výrazne väčšia ako tá naša. A náš produkt tak bude môcť chrániť nielen súčasný exkluzívny klub progresívnych podnikateľov, ale aj výrazne väčšiu skupinu, ktorej sa nám zatiaľ tento produkt nepodarilo odprezentovať.

O výhodách poistenia pohľadávok Atradius Modula presvedčivo hovorí signifikantný nárast obratu našich klientov viditeľný z nášho medziročného rastu. A to pri zachovaní bezpečnosti tohto obchodu, čo zase reprezentuje rozumná výška strát, ktoré sme preplatili našim klientom. Vyváženosť rizika a rastu – to je to, v čom ponúkame našim klientom pomocnú ruku.

Cieľ Atradius je jasný – chceme byť číslom jeden na slovenskom trhu v oblasti poistenia pohľadávok nielen servisom, ale i objemom. Uvidíme, či sa nám to podarí dosiahnuť už v tomto roku, ale vyvinieme na to maximálne úsilie.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články