Poisťovníctvo v roku 2014: Atradius Credit Insurance


			Poisťovníctvo v roku 2014: Atradius Credit Insurance
5.2.2014 Rozhovory

Rok 2013 patril k ďalším z tých úspešných. Pre portál oPoisteni.sk to prezradil Tomáš Mezírka, generálny riaditeľ regionálnej pobočky poisťovne Atradius Credit Insurance na Slovensku. „Opäť sme obhájili pozíciu poskytovateľa „best in class“ služieb pre svojich zákazníkov. V tomto roku by sme radi opäť prekročili hranicu dvojciferného rastu a očakávame, že sa nám podarí znížiť objemy nezaplatených pohľadávok, evidovaných našimi klientami.“

  

Čo dôležité sa vo vašej poisťovni, špecializovanej na krytie rizík spojených s pohľadávkami, udialo vlani?
Atradius je vďaka svojej dlhej existencii na slovenskom trhu stabilizovaným subjektom, so skúseným zamestnaneckým kádrom i ustáleným inovatívnyn produktovým radom. Takže najväčšou zmenou u nás bolo presťahovanie spoločnosti do nových priestorov na Rajskej ulici v Bratislave. Radi k nám pozveme nielen našich klientov, ale aj všetkých záujemcov o poistenie - takže každý je u nás vítaný na našu vynikajúcu kávu.

Ako v oblasti poisťovníctva hodnotíte rok 2013?
Rok 2013 patril k ďalším úspešným rokom v histórii poisťovne Atradius na Slovensku, kedy sa nám aj napriek relatívne nepriaznivému stavu hodpodárstvam podarilo opäť dosiahnuť významný nárast v objeme poistného a upevniť si tak pozíciu jednej z najväčších poisťovní pohľadávok na slovenskom poistnom trhu. Celkovo trh poistenia pohľadávok zažil pár otrasov z viacerých dôvodov, ale vďaka postupnej stabilizácii situácie v ekonomike a objavujúcich sa náznakov oživenia, by som uplynulý rok hodnotil pozitívne.

Splnil vaše očakávania - v čom áno a v čom nie?
Moje očakávania sa splnili len čiastočne, a to ako v oblasti rastu, kde som osobne očakával percentuálny nárast objemov vo dvojciferných číslach, rovnako tak aj môj predpoklad ziskovosti nebol - predovšetkým vďaka situácii v stavebníctve - úplne naplnený. Z celkového pohľadu a s ohľadom na situáciu v ekonomike a v neposlednom rade aj personálne rošády u niektorých konkurenčných subjektov, ktoré vždy vzhľadom na veľkosť trhu vyvolajú neodôvodnený pokles cien, som presvedčený, že vlaňajší rok dopadol viac ako úspešne a Atradius opäť obhájil pozíciu poskytovateľa „best in class“ služieb pre svojich zákazníkov.

Čo očakávate v roku 2014 a v čom si myslíte, že bude náročný?
V roku 2014 očakávame ďalšie zlepšenie situácie podnikov naprieč ekonomikou a snáď už aj stavebníctvo sa odrazilo od dna. Toto by malo pomôcť celej našej ekonomike, čo by malo vplývať pozitívne aj na poistenie pohľadávok. Veľké obavy máme z pravdepodobnej vlny reštrukturalizácií, ktoré sú podľa našich skúseností z veľkej časti len „legálnym podvodom“, využívaným predovšetkým pre okradnutie nezabezpečených veriteľov. Pôvodný zmysel tohto inštrumentu, t.j. zachovanie pracovných miest a zabezpečenie kontinuity výroby pre vyšší výťažok ako v prípade konkurzu, bol vďaka katastrofálnej vymáhateľnosti práva stratený niekde cestou medzi zdravým rozumom a čistým podvodom.

Čo čaká konkrétne vašu poisťovňu?

V tomto roku by sme radi opäť prekročili hranicu dvojciferného rastu, čo by indikovalo predovšetkým výrazné zlepšenie kondície poistených podnikov, ako v náraste obratu , tak aj v zlepšení situácie ich portfólia. Očakávame, že sa nám podarí ďalej znížiť objemy nezaplatených pohľadávok evidovaných našimi klientmi. To má vždy pozitívny vplyv ako na klienta, ktorý má svoje peniaze k dispozícii, a samozrejme na poisťovňu, ktorá tak môže svoje sily aj zdroje využiť na svoje rozšírenie a ďalšie skvalitnenie svojich služieb. V neposlednom rade sa tiež tešíme na návrat jednej z našich kolegýň z materskej dovolenky a držíme palce našim kolegom študentom / brigádnikom pri štúdiu.

oPoisteni.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články