ANALÝZA: Porovnanie českého a slovenského poistného trhu - 4. diel


			ANALÝZA: Porovnanie českého a slovenského poistného trhu - 4. diel
3.1.2013 Poistný trh

V ďalšom pokračovaní analýzy českého a slovenského poistného trhu sa budeme venovať konkrétnym poisťovniam.


Niektoré poisťovne pôsobia v oboch krajinách a majú v nich aj podobné zastúpenie, niektoré naopak hrajú významnú úlohu len v jednej z nich a sú aj také, ktoré sú absolútne unikátne. Podobné je to aj s poisťovacími skupinami.

V oboch krajinách hrá veľmi významnú úlohu skupina VIG. Jej zloženie je na prvý pohľad podobné, avšak pri podrobnejšom skúmaní sú zrejmé pomerne významné odlišnosti. Zatiaľ čo dominantný člen, poisťovňa Kooperativa, potvrdzuje svoje postavenie na oboch trhoch, postavenie i zameranie ďalších členov je rozdielne. V Českej republike patrí do skupiny Česká podnikateľská poisťovňa, ktorá sa zameriava na neživotné poistenie a hoci je svojím profilom podobná Kooperativa, odlišuje sa orientáciou na inú skupinu klientov (menšie mestá a vidiek). Veľmi významnú úlohu v životnom poistení potom hrá tretí člen skupiny VIG SR Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Na Slovensku je členom skupiny Komunálna poisťovňa, ktorá je však viac orientovaná na životné poistenie (a nemožno ju tak považovať za obdobu ČPP). Tretím členom je rovnako ako v Českej republike bankopojišťovna - Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Jej postavenie na trhu je však oveľa menej významné, ako partnerské "sporiteľné" Poisťovne ČS.


Významnú úlohu na slovenskom trhu hrá skupina Generali PPF. Jej dominantný člen Slovenská poisťovňa je lídrom trhu a aj partnerská Generali patrí medzi šesť najväčších spoločností. Aj na Slovensku patrí medzi významné skupiny, hoci je zastúpená len jedným členom - poisťovňou Generali. Pôsobila tu aj Česká poisťovňa, avšak v roku 2008 k jej zlúčeniu práve s Generali. Pre úplnosť dodajme, že členom skupiny v Českej republike je tiež dcérska spoločnosť Slovenskej poisťovne - ČP Zdravie.


Výrazne lepšie postavenie má na Slovensku značka Allianz. Je zastúpená síce len jedným členom, ale veľmi významným - lídrom trhu Allianz - Slovenskou poisťovňou. V Českej republike patrí Allianz tiež k najvýznamnejším poisťovniam, ale jej postavenie je o niečo slabšia.


Na oboch trhoch pôsobí aj ČSOB Poisťovňa. Jej pozícia je však výrazne lepšia v Českej republike ako na Slovensku. Avšak aj tam patrí do TOP10. Medzi TOP10 sa v oboch krajinách radí aj UNIQA. Jej trhový podiel je síce v oboch krajinách približne rovnaký, avšak na Slovensku to pre ňu znamená o niečo lepšie postavenie v rebríčku poisťovní. Je to dané väčšou diferenciáciou slovenskom trhu v zmysle dominantnejšieho postavenia veľkých poisťovní.


Medzi poisťovne, ktoré patria k najvýznamnejším v oboch krajinách, musíme počítať aj ING (na slovenskom trhu pôsobiaci ako pobočka ING životnej poisťovne). Aj tá má podobné trhové podiely a paradoxne lepšie postavenie na Slovensku, kde je jej podiel o málo menší než v Českej republike. Príčina je rovnaká ako u poisťovne UNIQA.

Z TOP10 v Českej republike nemá svoj náprotivok na Slovensku Komerčné poisťovňa (žiadna partnerská spoločnosť tam nepôsobí). V opačnom garde by sme márne hľadali zo slovenských TOP10 medzi najväčšími poisťovňami na slovenskom trhu názvy Amslico a Wüstenrot. Obe spoločnosti síce majú v Českej republike partnerské poisťovne, ich trhový podiel však na najlepšie "desiatku" nestačí.


Na oboch trhoch pôsobia ďalej poisťovne, ktoré však ani v jednom prípade medzi TOP10 nepatria. Ide o tieto: AEGON, AXA, poisťovne skupiny ERGO (DAS, ERGO, Victoria a ERC), Aviva (súčasť skupiny Metlife), Cardif, Deutscher Ring (v Českej republike je členom ČAP len životné zložka, v SLASPO sú obe), HDI (nie je na Slovensku členom SLASPO), Union poisťovňa (nie je v Českej republike členom ČAP).


Len v Českej republike pôsobí (z členov ČAP) tieto poisťovne: Direct (tá oznámila ukončenie činnosti), Hasičská vzájomná poisťovňa, Poisťovňa VZP, Slavia a Triglav. Naopak len na Slovensku by sme našli (z členov SLASPO): Groupama Garancia a Poisťovňa Poštovej banky.
Z nečlenských poisťovní pôsobiacich v oboch krajinách spomeňme pre úplnosť Atradius Credit Insurance, Coface Austria, Euler Hermes, Chartis (AIG), Österreichische Hagelversicherung, QBE. Z nich sú významnejšie Chartis a QBE.

Zlúčenému českému a slovenskému trhu vládne Kooperativa. Odpoveď na otázku, aké je postavenie poisťovní na oboch trhoch súčasne možno získať sčítaním objemov poistného dosahované na oboch trhoch (prevedené na € a upravené paritou kúpnej sily). Sčítavať je možné len objemy u tých poisťovní, ktoré majú v oboch krajinách jasného partnera (napríklad Kooperativa, Allianz, Generali atď.), alebo majú partnera analogického postavenie (napríklad Poisťovňu Slovenskej sporiteľne a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne). Pre vytvorenie tohto rebríčka sú využité výsledky "národných" trhov za bežný rok 2012 (júl 2011 - jún 2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prehľadu jasne vyplýva, že najsilnejšou poisťovňou "spojeného trhu" je Kooperativa. Ťaží tak zo svojho silného postavenia v oboch krajinách, kde je zakaždým "dvojkou". Lídri jednotlivých "národných" trhov potom obsadzujú pozíciu "dvojky" a "trojky", keď doplácajú buď na menšie (Allianz) alebo vôbec žiadne (Slovenská poisťovňa) zastúpenie v druhej krajine. V celkovom TOP10 rebríčku sú ešte dve poisťovne pôsobiace len v jednej časti "spojeného trhu": Česká podnikateľská poisťovňa a Komerčné poisťovňa, ktoré nájdeme len v Českej republike. Najlepšiou výhradne slovenskou poisťovňou je Komunálna poisťovňa, ktorá je celkovo 12. Väčšie zastúpenie českých poisťovní je logické, pretože ich trh je väčší ako slovenský. Z prehľadu môžeme tiež veľmi ľahko odvodiť, že najsilnejšou poisťovacou skupinou "spojeného trhu" je jednoznačne VIG.


Zaujímavý je tiež pohľad na poradie poisťovní pri eliminácii nerovnakej veľkosti oboch krajín. Český trh je približne dvakrát väčší ako slovenský a pre ich porovnanie je teda nutné počítať len s polovicou jeho objemov. Desiatka najväčších poisťovní potom vyzerá takto:


 

Trh celkom – vážené hodnoty

Zlúčené objemy

Objem

Podiel

Poř.

Kooperativa

1 061 913

20,24

1

Allianz, Allianz Slovenská poisťovňa

914 385

17,43

2

Česká pojišťovna

649 663

12,38

3

Generali

382 771

7,30

4

ČSOB Pojišťovna

352 411

6,72

5

Pojišťovna ČS, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne

255 695

4,87

6

UNIQA

229 875

4,38

7

ING

215 953

4,12

8

KOMUNÁLNA poisťovňa

188 753

3,60

9

MetLife Amcico/Amslico

187 877

3,58

10

Celkom

5 246 735

x

x

 

Vysvetlivky: Objem v tis € (1 € = 25,00175 CZK), na Slovensku prepočítané paritou kúpnej sily (1,16309), Podiel v %, Por. obsahuje poradie v príslušnom rebríčku poisťovní; ak poisťovňa pôsobí v oboch krajinách, je uvádzaný jej všeobecne známy názov bez označenia "poisťovňa / poisťovňa"

Medzi najväčšie poisťovne takto zlúčeného trhu sa dostala Metlife Amcico / Amslico, ktorá je výrazne úspešnejšia na Slovensku než v Českej republike. Ďalej do tejto skupiny poisťovní patrí aj Komunálna poisťovňa, ktorá je tak jedinou výhradne slovenským poisťovňou v TOP10 z tohto pohľadu. Naopak poisťovne zastúpené len na českom trhu svoje postavenie stratili. Česká poisťovňa klesla v poradí o jedno miesto a Českú podnikateľskú poisťovňu spolu s Komerční poisťovňou by sme v TOP10 hľadali márne.

Pokračovanie nabudúce

 
Kateřina Lhotská, NESS

 

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS