Prieskum oPoisteni.sk: Toto chystajú pre klientov poisťovne


			Prieskum oPoisteni.sk: Toto chystajú pre klientov poisťovne
12.3.2014 Poistný trh

Poisťovne sú chcú v tomto roku rásť, chystajú nové produkty a majú mnohé ambiciózne plány. Odhalil to prieskum portálu oPoisteni.sk, ktorý sa zaujímal o to, ako vnímajú rok 2014 a čo im prinesie.  Karty môže zamiešať aj pripravovaná legislatíva. Očakáva sa schválenie zákona o podmienkach výplaty súkromných penzií, čo bude mať vplyv nielen na sektor druhého piliera, ale aj na životné poistenie, ale i avizovaný nový Občiansky zákonník.

 

 


V roku 2014 poisťovne na slovenskom poistnom trhu neočakávajú významné zlomy. Ako pre portál oPoisteni.sk prezradila Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní, schváli sa tzv. avizovaná anuitná novela a významným cieľom bude nový Občiansky zákonník. „Ten by mal obsahovať ustanovenia o poistnej zmluve. Ideálne by bolo prijatie osobitného zákona o poistnej zmluve, ktorý by vytvoril väčší priestor na definovanie pojmov a procesov vzťahujúcich sa na poisťovníctvo.“

 

Čo čaká v ďalších mesiacoch hlavných hráčov v slovenskom poisťovníctve? Tu sú ich odpovede.

Tomáš Mezírka, generálny riaditeľ poisťovne Atradius Credit Insurance na Slovensku

V roku 2014 očakávame ďalšie zlepšenie situácie podnikov naprieč ekonomikou a snáď už aj stavebníctvo sa odrazilo od dna. Toto by malo pomôcť celej našej ekonomike, čo by malo vplývať pozitívne aj na poistenie pohľadávok. Veľké obavy máme z pravdepodobnej vlny reštrukturalizácií, ktoré sú podľa našich skúseností z veľkej časti len „legálnym podvodom“, využívaným predovšetkým pre okradnutie nezabezpečených veriteľov.

Milan Fleischhacker, riaditeľ poisťovne HDI Versicherung AG

Čo vieme naisto je, že nič sa nám v novom roku nezjednoduší, skôr naopak. Naše remeslo je pomerne komplexné a vyžaduje vysokú odbornosť a schopnosť flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. V rámci programového poistenia obsluhujeme renomované zahraničné firmy s prevádzkami na Slovensku, pričom mnohé z nich sa zaraďujú medzi najvýznamnejšie vo svojom segmente, respektíve najväčšie u nás. V spolupráci s partnerskými sprostredkova­teľmi chceme našu pozíciu v oblasti poistenia veľkých a stredných podnikov naďalej upevňovať.

Boris Kostov, generálny riaditeľ AIG Europe Limited

Očakávame isté zlepšenie ekonomickej situácie na Slovensku a vidíme v ňom potenciál na zrýchlenie nášho rastu a posilnenie trhovej pozície. Popri nových produktoch bude náš nový obchod postavený hlavne na majetkovom poistení väčších priemyselných rizík najmä prostredníctvom krytia „all risks“, kde je poistené všetko, čo nie je vyslovene vylúčené.

Alexandra Pavlovičová, predsedníčka predstavenstva Poisťovne Poštovej banky

Zameriame sa najmä na zjednodušovanie a zefektívňovanie produktov pre klientov, chceme pokračovať v trende rozvoja online poisťovníctva. Zmeny prinesú aj nové produkty životného poistenia, ktoré si budú môcť klienti prispôsobiť podľa svojich potrieb a preferencií.

Luc Cools, generálny riaditeľ ČSOB Poisťovne

V tomto roku výrazný rast trhu poisťovníctva neočakávam. Nachádzame sa v náročnom ekonomickom prostredí, kde firmy a ľudia šetria na výdavkoch, čo trh ovplyvňuje.  Aj v tomto roku máme predsavzatie pokračovať vo svojom raste, pričom nás poháňa dôvera klientov voči našim produktom a službám. Stratégiu staviame na predaji prostredníctvom všetkých distribučných kanálov, t.j. prostredníctvom pobočiek ČSOB banky, vlastnej agentskej siete a cez externý distribučný kanál.

Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ spoločnosti Komunálnej poisťovne

Vlani pretrvával pokles cien poistenia a obzvlášť sa to týkalo poistenia motorových vozidiel. Hlavne menšie poisťovne v snahe rýchlo získať klientov ponúkajú nízke ceny, čo pre budúcnosť vidíme ako rizikový faktor vo vzťahu k rozvoju služieb. Pokračujeme v príprave ďalších zaujímavých produktov, ktorými by sme oslovili zákazníka a reagovali na aktuálne potreby trhu.


Jozef Adamkov, predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne

Chceme pokračovať v tomto pozitívnom trende, máme ambiciózne obchodné  ciele spoločne s udržaním profitability.

Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne

Nepochybujem, že rok 2014 bude opäť náročný v implementácii legislatívnych zmien a som presvedčený, že väčšia stabilita v tejto oblasti by nášmu trhu výrazne prospela.

Marek Jankovič, prezident a predseda predstavenstva, Allianz - Slovenskej poisťovne

Už v januári sme priniesli nové produkty a ďalšie novinky v produktoch i službách chystáme aj v priebehu roka. Sme zvedaví predovšetkým na to, ako sa klienti 3. piliera budú rozhodovať medzi prestupom do nového systému s daňovou výhodou a zotrvaním v starom systéme. V druhom pilieri budeme čakať, ako dopadne anuitná novela. Tá bude mať vplyv na DSS-ku, ale aj na životnú poisťovňu.

Miroslav Chovan, riaditeľ poisťovne Genertel

Predpokladaná je zmena legislatívy, dotýkajúca sa poistenia, kde sa očakávajú zmeny s vplyvom na ceny poistenia, ako aj na rozsah poistného krytia. Diskutované sú škody na čelných sklách automobilov, ako aj metodika určovania hodnoty škody na majetku. Menej diskutovanou témou, ale veľmi dôležitou, je aj problém nepoistených vozidiel a poistných podovodov, ktoré menia svoj podiel neúmerne s finančnou situáciou domácností.

Peter Císar, vedúci pobočky QBE Insurance (Europe) Limited 

Neočakávame významné zmeny na trhu poistenia. Sústredíme sa na ďalšiu optimalizáciu nákladov, zlepšovanie služieb klientom a veľký dôraz budeme klásť na odhaľovanie poistných podvodov.

Martin Bajla, riaditeľ obchodu a marketingu z poisťovne Astra

V rastovom trende nám budú významne napomáhať moderné technológie a rôzne inovácie, ktoré pripravujeme. Ako príklad by som spomenul čítačku čipových preukazov (technický preukaz, občiansky preukaz) ktorá dokáže významne zrýchliť proces uzatvorenia poistných návrhov a zároveň minimalizovať počet chýb (preklepov v mene, čísle TP, ŠPZ, VIN-čísle...), ktoré môžu zbytočne spomaľovať vybavovanie poistných udalostí, vystavovanie bielych/zelených kariet...

Róbert Tóth, marketingový manažér Aegon Slovensko

Tento rok bude náročný v nachádzaní správnych investičných príležitostí pri zhodnocovaní úspor sporiteľov v II. pilieri. Zároveň očakávane schválenie zákona o podmienkach výplaty súkromný penzí,  čo bude mať vplyv nielen na sektor druhého piliera, ale aj na životné poistenie. Ako poisťovňa plánujeme realizovať množstvo projektov zameraných na skvalitňovanie servisu pre klientov so životným poistením, poistením majetku či sporiteľov v druhom pilieri.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články