Dobrý obchod? Kým neprebehla platba, je to kus papiera


			Dobrý obchod? Kým neprebehla platba, je to kus papiera
28.4.2014 Rozhovory

Čaká vás ako firmu dôležitý kontrakt, ale nikde nemáte garantované, že vám odberateľ preplatí faktúru včas? Tak takejto neistote čelí nemálo spoločností. Odberateľ sa môže dostať do platobnej neschopnosti a výnimkou nie sú ani prípady, keď sa preplatenie faktúry odkladá zámerne. 

 

 

 

 

 

Ak chcete mať istotu, že vaše faktúry odberateľ preplatí, môžete uzatvoriť špeciálne poistenie pohľadávok. Vývoj v oblasti insolvencií totiž vykazuje neustály nárast. Ako prezrádza v rozhovore Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne ATRADIUS, ohrozené v najbližších mesiacoch budú najmä stavebné firmy.

 

                                          

Aké otázky kladiete klientovi pri prvom stretnutí, ak prejaví záujem o poistenie pohľadávok?

Máme základný dotazník, ktorý s klientom vypĺňame. Spravidla tieto informácie „nosí“ každý finančný riaditeľ alebo majiteľ spoločnosti v hlave a mali by byť bez problémov zverejniteľné. Musíme vedieť, aký má spoločnosť obrat, či nakoľko rizikový je sektor, v ktorom podniká. Pre správne nastavenie ceny potrebujeme informácie, aké dlhé termíny splatnosti poskytuje firma svojim odberateľom. Už na základe týchto faktov vieme urobiť základnú informatívnu ponuku pre klienta.

V rámci diskusie ešte potrebujeme zistiť, či pri podnikaní nie sú isté špecifické riziká, ktoré firma podstupuje. Základom poistenia pohľadávok je kvalitné preverenie odberateľov. Tiež zisťujeme, či klient nepodniká v politicky menej stabilných oblastiach. Napríklad súčasná situácia na Ukrajine nenahráva veľkej časti firiem, ktoré tam pôsobia. Môže dôjsť k tomu, že neobdržia platbu za dodaný tovar či službu.

Ktoré oblasti hospodárstva sú v súčasnosti zvlášť rizikové?

V tejto chvíli je extrémne rizikovým odborom stavebníctvo a príbuzné odbory. Nevieme dňa ani hodiny, kedy ktorá firma bude mať nemalý problém s uspokojením svojich pohľadávok. Pokiaľ ekonomika ožije, posilní to aj stavebný sektor. Mnohé sektory sú však vzájomne veľmi prepojené - so stavebníctvom napríklad súvisí stavebná oceľ, doprava a ďalšie.

Prejavuje sa rizikovosť týchto sektorov aj v rizikovej prirážke, ktorú klient platí?

Určite. Každá poistná zmluva sa vystavuje individuálne. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý berieme pri poisťovaní pohľadávok do úvahy, je aj oblasť, v ktorej firma podniká. Nemusí to znamenať problém pre trh, ale v cene sa to prejaví. Na cenu však vplýva viacero faktorov. Náš dotazník má zhruba dve strany otázok. Čím viac informácií o klientovi vieme, tým presnejšia bude kalkulácia, tým presnejšia bude aj finálna cena.

Dôležitá je pre nás dĺžka poskytovaných splatností i priemerná doba inkasa platieb, teda doba od vystavenia faktúry po pripísanie peňazí na účet klienta. Slovensko, Česko i Poľsko sú bohužiaľ krajiny, ktoré deň splatnosti vnímajú v lepšom prípade ako dátum, kedy obchodnému partnerovi posielajú platbu. V západnej Európe musia byť v tej deň už od slušného zákazníka peniaze pripísané na účte.

Máte nejaké rady pre firmy, ako by sa mohli brániť proti nesplateniu pohľadávok? Dá sa to iba poistiť, alebo sú tam aj iné možnosti?

Poistenie pohľadávok je vhodné pre tých, ktorí sa chcú starať o svoje peniaze. Každý by mal dodržiavať základné zásady obchodovania. Dopredu si treba overiť svojho obchodného partnera, s ktorým niekto hodlá vstúpiť do obchodného kontaktu. Zistiť sa to dá nielen cez obchodný register, ale aj cez internet. Nikdy to však nenahradí rozsiahle databázy poisťovní pohľadávok, v ktorých sú štruktúrované kontakty a systematicky ukladané informácie. Nájdete tam údaje o tom, koľkým firmám váš odberateľ nezaplatil, či ako dlho meškal s platbou.

Ak sa napríklad pozriete do databázy sociálnej či zdravotnej poisťovne, uvidíte, či váš obchodný partner nie je ich dlžníkom. Pokiaľ totiž zistíte, že firma s obratom 10 miliónov eur dlhuje 10-tisíc eur Sociálnej poisťovni, je otázkou času, kedy bude firma dlhovať aj vám. Poisťovne či ostatní odberatelia ju pošlú do konkurzu. Nemenej dôležité je chrániť sa dobrou zmluvou. Musí byť v nej uvedené, kto s kým zmluvu uzatvára, ako bude tovar prevzatý, ako prebehne platba, a ďalšie dôležité parametre.

Keď má klient zle uzatvorenú zmluvu s klientom, ohrozuje tým aj svoje poistné plnenie?

Nám je to v podstate jedno, je to predovšetkým kvôli jeho finančnej ochrane. Pokiaľ má zle napísanú zmluvu a dlžník sa môže jednoducho vyvliecť zo svojej povinnosti plniť svoje záväzky, je to predovšetkým problém klienta. My ako poisťovňa však potom nemôže pohľadávku plniť. Súd môže vyhlásiť, že pohľadávka je neoprávnená, čiže vlastne neexistuje. Potom k žiadnemu poistnému plneniu nemôže dôjsť. Treba si dobre preveriť obchodného partnera, riadne si pripraviť zmluvnú dokumentáciu a strážiť si splatnosť pohľadávok. Toto sú základné zásady, ktoré musí každý rozumný hospodár dodržiavať, aby sa vyhol problémom. Dobrý obchod je až taký, ktorý máte zaplatený. Do tej doby je to len kus papiera.

oPoisteni.sk

Koniec II. časti rozhovoru

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články