Poisťovňa Atradius zjednodušila organizačnú štruktúru a zmenila názov


			Poisťovňa Atradius zjednodušila organizačnú štruktúru a zmenila názov

Dve veľké spoločnosti, špecializujúce sa na poistenie pohľadávok, sa dohodli na fúzii, vďaka ktorej zjednodušia svoju organizačnú štruktúru.

Atradius tak k 30. decembru roku 2016 zmenil na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Vedenie spoločnosti Atradius N. V. rozhodlo zlúčiť k 30. decembru 2016 dvoch európskych poskytovateľov poistenia pohľadávok Atradius Credit Insurance N.V. (Holandsko) a Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A. (Španielsko) a naďalej vystupovať ako jediný subjekt.

Nástupníckou spoločnosťou bude Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A., ktorá od dátumu fúzie nesie nový názov Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Atradius dříve

Organizačná štruktúra do 31.12.2016

Účelom novej organizačnej štruktúry je najmä zníženie administratívnej záťaže spojenej s existenciou dvoch oddelených spoločností, podliehajúcich dvom rôznym európskym regulátorom za súčasného zachovania doterajších osvedčených postupov a zavedenej značky.

Atradius dúfa, že táto zmena umožní zefektívniť produktovú ponuku aj zákaznícky servis na globálnom trhu poistenia pohľadávok a záruk.

Týmto krokom, nie je dotknutá spoločnosť Atradius N. V., holdingová spoločnosť, celosvetovo zastrešujúca poistenie pohľadávok a záruk, zabezpečenie, vymáhanie pohľadávok aj službu poskytovania kreditných informácií, sídliaca v Holandsku.

Organizační struktura obchodních operací Atradius

Nová organizačná štruktúra

Zdroj: inscom.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články