Atradius expanduje ďalej na trhy Bulharska a Rumunska


			Atradius expanduje ďalej na trhy Bulharska a Rumunska

V prípade potreby sa klienti a obchodní partneri môžu obrátiť priamo na pobočku v Sofii a Bukurešti. Atradius poskytuje spoločnostiam ochranu pre prípad oneskorenia alebo nedodržania záväzkov zo strany ich zákazníkov.

Nové pobočky môžu taktiež poskytnúť klientom detailnejšie informácie o kondícii odvetví v oboch krajinách

„Trhy Bulharska a Rumunska sú vďaka ich vysokému rastu cieľovými destináciami mnohých našich klientov. Rast exportu a otváranie pobočiek v týchto krajinách je jednoznačným ukazovateľom toho, kde nás naši klienti potrebujú a kde vidia nové príležitosti," komentuje otvorenie ďalších pobočiek Tomáš Mezírka, generálny riaditeľ Atradius Slovensko.

„Naše aktivity v tomto regióne nám umožnia participovať na robustnom raste formou sofistikovanej podpory a servisu ako pre slovenských klientov, tak aj pre miestne spoločnosti. Je to teda ďalší logický krok v rámci našej globálnej rozvojovej stratégie."

Hrubý domáci produkt Rumunska v posledných rokoch rástol medziročne o 4 až 4,8 percenta, čo v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie predstavuje nadpriemerný hospodársky rast. Objem trhu poistenia pohľadávok predstavuje v Rumunsku až 24 miliónov EUR s ročným rastom približne 10%. V Bulharsku predstavuje tento objem v súčasnosti asi 6 miliónov EUR, nezanedbateľný rast tohto typu poistenia predstavuje pre novú pobočku výrazný potenciál.

„Chceme ponúknuť našim zákazníkom najlepšie služby s čo najväčšou odbornosťou na najvýznamnejších trhoch," vysvetľuje Thomas Langen, Senior Regional Director pre Nemecko, strednú Európu a východnú Európu v Atradius. „Otvorením dvoch nových pobočiek nielen posilníme našu pozíciu vo vzťahu k miestnym spoločnostiam, ale posilňuje to taktiež našu pozíciu voči medzinárodným klientom, ktorých biznis zasahuje aj do tohto regiónu.“

Atradius bude svoje služby v oboch krajinách poskytovať z centrálne umiestnených pobočiek v Sofii a Bukurešti. Sales a Account management tím s medzinárodnými skúsenosťami bude zodpovedať za komunikáciu so zákazníkmi a podporu klientov a tím pre analýzu rizík bude schopný posúdiť riziká vzniku neplatenia pri rumunských a bulharských zákazníkov.

Medzinárodný rast

Zavedenie pobočiek v Bulharsku a Rumunsku je súčasťou globálnej stratégie rastu spoločnosti Atradius, ktorej cieľom je zabezpečiť najlepšie služby a lokálne odborné znalosti na vysokej úrovni pre národných a medzinárodných klientov.

V roku 2016 Atradius rozšíril svoj dosah v Ázii o novú kanceláriu v Južnej Kórei. Vďaka posilneniu svojej pôsobnosti v Južnej Afrike a ďalších krajinách regiónu získal Atradius aj 25 percent podielu v poisťovni Insurance Guarantee Corporation of Africa Ltd (CGIC), vedúcej poisťovni obchodných úverov v Afrike.

Atradius ďalej posilnil svoju pozíciu vďaka úplnému prevzatiu Graydonu, vedúcej úverovej informačnej agentúry v Holandsku, Belgicku a Veľkej Británii, ako aj akvizícii 80 percent akcií portugalskej úverovej informačnej kancelárie Ignios. Okrem toho Atradius Collections pôsobí od minulého roka aj v Indii a Číne.

Zdroj: Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS