Atradius: Srdcom podnikania je orientácia na klienta


			Atradius: Srdcom podnikania je orientácia na klienta
6.11.2017 Poistný trh, Produkty

Srdcom nášho podnikania je orientácia na zákazníka. Cítime povinnosť poskytnúť klientom najlepšie služby medzinárodného vymáhania pohľadávok, čo je zakotvené v našich cieľoch a víziách, v súlade so zásadami vedenia a spravovania spoločnosti.

Atradius Collections v skupine Atradius zaisťuje rôzne služby v oblasti vymáhania poistených a nepoistených pohľadávok so špecializáciou na pohľadávky z obchodného styku už viac ako 90 rokov.

Sme renomovaný partner s výborným ratingom

Celkovo poskytujeme naše služby v 96 % krajín celého sveta prostredníctvom našich 28 lokácií. Objem ročne predaných pohľadávok na vymáhanie sa pohybuje nad čiastkou 860 000 000 EUR v počte 90 000 zverených prípadov s celkovou priemernou úspešnosťou 58,3 %. Atradius je finančne stabilný a renomovaný partner s ratingom A: „výborný“ od A.M. Best a A3: „stabilný“ od Moody´s.

Pre našich klientov z mnohých rôznych odvetví zaisťujeme tuzemské a zahraničné inkaso pohľadávok od mimosúdneho vymáhania až po súdne riešenie, vrátane právnych služieb spojených s insolvenciami. Predovšetkým pre úspešné inkaso v zahraničí je kľúčovou znalosť miestneho prostredia, nakoľko každá krajina má svoje kultúrne a obchodné odlišnosti, iné právne prostredie a tým špecifické postupy pri vymáhaní.

Klientom pomáha aj Medzinárodný sprievodca vymáhania pohľadávok

Prispôsobením svojho jednania v zmysle týchto aspektov v kombinácii zo znalosťami celkovej hospodárskej situácie a čiastkových odborov v danej zemi je možné výrazne zvýšiť úspešnosť.

O tom Atradius Collections pravidelne informuje svojich klientov v každoročnej publikácii „Medzinárodný sprievodca vymáhania pohľadávok“, ktorá podrobne vysvetľuje rôznorodosť a zložitosť špecifických prístupov k vymáhaniu pohľadávok v rôznych častiach sveta. Publikácia je zdarma na stiahnutie na webových stránkach.

Podporujeme vzájomnú komunikáciu a transparentnosť procesov

Naša spoločnosť považuje za veľmi dôležitý aspekt spoluprácu s klientmi a vzájomnú komunikáciu a transparentnosť, preto vytvorila webovú aplikáciu Collect@Net, ktorá ponúka bezpečný a účinný online systém, vďaka ktorému klient môže nie len komunikovať priamo so špecialistom vymáhania pohľadávok alebo account managerom, ale aj monitorovať stav riešenia prípadov, spravovať svoje portfólio, generovať reporty a analýzy, predávať nové prípady a nahrávať dokumenty.

Gabriela Filická, Collector I Collection, Atradius Collections

Zdroj: Atradius Collections

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS