Moderný a inovatívny. Taký je nový online portál Atrium od Atradiusu

Jednoduchosť, prehľadnosť, užívateľsky priateľské prostredie a intuitívne ovládanie. Takúto novú online platformu s názvom Atrium spustila pred pár mesiacmi poisťovňa Atradius.  Aké benefity prináša klientom a čo všetko im umožňuje?

Viac prezrádza v rozhovore Ivana Kukumbergová z poisťovne Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočky poisťovne z iného členského štátu, ktorá má na starosti oddelenie klientskeho servisu.  

Ivana_Kukumbergová, Atradius

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu za posledné mesiace zaviedla viacero technológií. O čo vlastne šlo?

Od júla 2017 sme celosvetovo spustili aktualizáciu našej digitálnej platformy s predstavením nového portálu Atrium na správu poistných zmlúv. Portál založený na platforme Oracle je navrhnutý tak, aby sa vyvíjal s digitálnym pokrokom a požiadavkami užívateľov, ktorí participovali na jeho tvorbe. Je optimalizovaný pre tablety, notebooky, počítače či mobily (iOS i Android).

Priamo a rýchlo dokáže riešiť každodenné potreby našich klientov, maklérov, agentov a tímov account managerov, zamerané na zadávanie kreditných limitov a nahlasovanie škôd. Globálne sme vychádzali z potrieb klientov, ktorí sami participovali na jeho tvorbe svojimi pripomienkami a požiadavkami. Pred spustením portálu prebiehalo jeho samotné testovanie a napokon sa zistené poznatky zaviedli do všetkých pobočiek vo svete, kde Atradius pôsobí.

Za posledné dva - tri roky sme sa posunuli v rámci najmodernejších technológií dosť výrazne dopredu a vytvorili sme užívateľsky priateľské prostredie pre našich klientov.

Akým spôsobom komunikujete so svojimi klientami? 

Vychádzame z našich medzinárodných i lokálnych skúseností v jednotlivých krajinách. Čo sa týka slovenského trhu, preferujeme rôzne marketingové mixy, od telefonickej i mailovej komunikácie, až po osobný kontakt. Klienti sú pre nás blízkymi obchodnými partnermi, ktorí sa môžu spoľahnúť na naše profesionálne znalosti i na kvalitu poskytovaných služieb.

Snažíme sa o neustále zvyšovanie štandardov a o aktívnu inováciu produktov, ktoré napomáhajú zlepšovaniu pozície Atradius na trhu. Naša myšlienka ,,klient na prvom mieste“ je to, čo nás  naďalej drží na popredných priečkach ako lídra v poskytovaní poistenia pohľadávok.

Čo klienti najviac oceňujú na novom portáli Atrium?

Oceňujú najmä jednoduchosť, prehľadnosť, užívateľsky priateľské prostredie a intuitívne ovládanie. Tento nový prístup a technológia prinášajú značnú úsporu času pre všetkých a znižujú výskyt prípadných chýb. Nové užívateľské prostredie umožňuje klientom neustále sledovať a plynule komunikovať s poisťovňou.

Každý klient  môže v Atrium okamžite vyhľadávať údaje o svojich obchodných partneroch, prezerať si informácie o ich bonite, hodnoteniach, súčasnom krytí i prípadných škodách. Klient tiež môže priamo na webe požiadať o kreditný limit s prípadnou doplňujúcou informáciou priloženou k žiadosti.

Ako dlho získava klient informácie o kreditnom limite?

Rozhodnutia o kreditnom limite sú vo väčšine prípadov okamžité. Atrium je jednoducho efektívnejšia, užívateľský prívetivejšia platforma služieb, ktorá zjednodušuje celý rad úkonov v používateľskom prostredí a znižuje riziko vzniku strát spôsobených nesplácaním. 

Nemôžeme zabudnúť ani na online prepojenie na sofistikovanú online platformu Atradius Insights, umožňujúcu klientom efektívne riadenie rizík. Ponúka prístup k analýze trendov, možnosť hodnotiť vývoj bonity odberateľov, štatistické prehľady o vývoji v danej oblasti a podobne. Tieto informácie tak pomáhajú klientom nasmerovať ich obchodné aktivity tam, kde je to pre nich zaujímavé ako z pohľadu obchodu, tak  z pohľadu rizika z nezaplatenia.

Uvedené informácie sú efektívne prepojené na našu sesterskú firmu Atradius Collections, ktorú tvorí skúsený tím špecialistov na medzinárodné vymáhanie pohľadávok. Portál Atrium tak poskytuje klientovi jasný prehľad a informácie o svojich poistných zmluvách a portfóliu odberateľov.

Klient sa prihlasuje pod vlastným zákazníckym číslom?  Zohľadňujete v systéme už aj nové európske nariadenie ohľadom ochrany osobných údajov GDPR?

Každý klient po uzatvorení poistnej zmluvy získava individuálny prístup na náš nový portál so špecifickým heslom. Je na klienotvi, koľko si takýchto prístupov vyžiada. Každý prístup je unikátny v tom, že je určený len pre jednu emailovú adresu, vzhľadom k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR), ktoré majú platiť od mája budúceho roka.

Sme pripravení na zavádzanie európskych nariadení do praxe už s predstihom. Ešte vlani sme zaviedli vyššiu ochranu osobných prístupov (jeden aktívy prístup klienta = jedna emailová adresa), taktiež každé tri mesiace náš systém vyžaduje zmeniť si prihlasovacie heslo. Pokiaľ má klient záujem, vieme mu vygenerovať aj pasívne prístupy pre určitých zamestnancov v ich firme, ktorí by nemali mať možnosť reálne zasahovať do správy portfólia odberateľov, ale mali by mať minimálne pasívny prezerací prístup.

Dokážeme veľmi promptne reagovať na požiadavky klientov a modifikovať ich prístup podľa ich potrieb, za prísneho dodržiavania našej legislatívy i európskych nariadení. 

Má každý klient nastavený rovnaký rozsah prístupu k údajom v systéme alebo sú tam isté špecifiká?

Základné funkcionality systému sú štandardné v základnom balíku pre každého, avšak v prípade konkrétnych požiadaviek ho vieme rozšíriť o určité funkcie navyše. Závisí to aj od konkrétnych nastavení poistných zmlúv, produktov i služieb, ktoré majú klienti zazmluvnené.

Inovácie, ktoré sme za posledné mesiace na webe zaviedli si zákazníci pochvaľujú, nakoľko im ponúkame prehľadné, jednoduché informácie, ktoré ich zbytočne nezaťažujú, ale sú im nápomocné v bežnom živote pri správe pohľadávok.

Okrem priameho prístupu k informáciám o odberateľoch a možnosti jednoducho a rýchlo získať krytie, taktiež klienti jedným kliknutím získajú výhody v podobe detailných prehľadov portfólia zdôrazňujúce trendy a udalosti ktoré by mohli mať vplyv na ich podnikanie.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články