Atradius: Poistením pohľadávok predídete mnohým rizikám v biznise


			Atradius: Poistením pohľadávok predídete mnohým rizikám v biznise
11.5.2017 Produkty, Poistný trh

V podnikaní je najbežnejším spôsobom obchodovania predaj s poskytnutím odloženej splatnosti, na tzv. „na faktúru“. Čím je splatnosť dlhšia, tým väčšiemu riziku sa podnikateľ vystavuje. 

Podnikateľ vystavením vyktúry poskytne svojmu obchodnému partnerovi takzvaný obchodný úver, teda určitú dobu na splatenie faktúr. Doba ich splatnosti sa môže líšiť v závislosti od typu obchodnej činnosti alebo od skúseností s daným zákazníkom. Vo všeobecnosti platí, že čím je splatnosť faktúry dlhšia, tým väčšiemu riziku sa podnikateľ vystavuje, keďže nakoniec k zaplateniu faktúry nemusí vôbec dôjsť.

Tomáš Planý_Atradius

Poistenie pohľadávok podnikateľa ochráni

Vtedy prichádza na rad poistenie pohľadávok ako veľmi efektívny nástroj, ktorým sa podnikateľský subjekt chráni pred možným nebezpečenstvom zo strany svojich obchodných partnerov. Ide predovšetkým o prevenciu, ktorou sa poistník snaží predchádzať riziku z nezaplatenia svojich pohľadávok

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (ďalej len Atradius) podporuje a zároveň usmerňuje svojich klientov v obchodných aktivitách. Pre partnerov zabezpečuje aktuálne informácie a správu pohľadávok, ktorá pomáha k bezpečným obchodným vzťahom. Avšak aj napriek maximálnej snahe, či už zo strany klientov, alebo zo strany poisťovne, nastávajú prípady poistných udalostí. Poistné udalosti sú samozrejme rôzne, no zakaždým ide buď o platobnú nevôľu alebo platobnú neschopnosť dlžníka.

Poisťovňa s dlhoročnými skúsenosti 

Atradius pôsobí na slovenskom poistnom trhu už veľa rokov (jej predchodca bol prvou komerčnou poisťovňou pohľadávok pôsobiacou na našom trhu) a za toto obdobie riešil už mnohé prípady neplatenia. No tie najčastejšie, s ktorými sa stretávajú s neočakávanými, ale aj očakávanými situáciami, keď z rôznych dôvodov dlžníci prejavujú nevôľu splatiť svoje záväzky.

Existujú aj prípady insolvencie, ktoré sa čoraz častejšie objavujú ako dôvod neschopnosti zaplatenia pohľadávok. Netreba však zabúdať ani na poistné podvody a premyslené špekulácie. Poistných prípadov na slovenskom poistnom trhu je stále veľa a sú naozaj rôznorodé.

Príklad z praxe: v problémoch chybou nesprávnych rozhodnutí

Avšak ako uvádza Tomáš Planý, obchodný manažér Atradius, príkladom môže byť , keď sa silná, zdravá a veľká spoločnosť, ktorá je významným zamestnávateľom na slovenskom trhu práce, dostala do výrazných problémov.

Táto firma sa ocitla v tejto situácií nie však vlastnou vinou lokálneho manažmentu, ale v dôsledku chybných rozhodnutí vtedajšieho majiteľa, ktorý podnik zaťažil viacerými ručeniami. Celá táto nepríjemná situácia vyústila do druhotnej platobnej neschopnosti spomínanej spoločnosti, ktorá viedla k reštrukturalizácii, a tým k vzniku poistných prípadov za desiatky miliónov eur," dodáva Tomáš Planý.

Škody, ktoré vznikli veriteľom poisteným v rôznych poisťovniach, boli vo výške niekoľkých miliónov eur. Klienti poisťovne Atradius v spolupráci s tímom poisťovne, našťastie, mali možnosť toto riziko včas identifikovať a z obchodovania s touto spoločnosťou včas vystúpiť.

Detailná znalosť trhu a dôkladné analýzy pomáhajú klientom

Ako ďalej Tomáš Planý spresňuje, aj tento prípad ich uistil v tom, že partnerom poskytujú relevantné informácie, ktoré sú podložené detailnou znalosťou a analýzou či už zahraničného alebo domáceho podnikateľského prostredia.

„Postup pri ohodnocovaní rizika zo strany Atradius je vždy veľmi profesionálny s maximálnou snahou podporiť našich partnerov. Systém, akým fungujú poisťovne pohľadávok, je veľmi podobný. No v Atradiuse sa snažíme zaujať a vynikať nielen nastavením parametrov zmlúv tak, aby boli dlhodobo udržateľné a výhodné pre obe strany, ale predovšetkým bezkonkurenčným servisom, profesionálnym prístupom, nadštandardnými a korektnými vzťahmi, na ktorých si aj ja ako obchodník mimoriadne zakladám. Toto sú zároveň hlavné dôvody, prečo si nás klienti vyberajú a budujú s nami dlhodobé obchodné vzťahy,“ uzatvára obchodný manažér.

Spokojnosť a lojálnosť klientov je tým najlepším dôkazom, že poistenie v Atradius je tou správnou voľbou.

Zdroj: oPoisteni.sk, Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články