Poisťovňa Atradius v roku 2017 celosvetovo vzrástla

Rok 2017 znamenal pre Atradius celosvetovo silný výsledok, ku ktorému spoločne prispeli všetky divízie naprieč celou skupinou.

V roku 2017 Atradius opäť dosiahol silné výsledky s konzistentnými a pozitívnymi príspevkami z celej skupiny. Kľúčovou silou našej finančnej sily je kultúrna väzba so zákazníkmi, ktorí pracujú v blízkosti našich tímov pomocou inovatívnych nástrojov. Zisk za tento rok bol 186,2 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 4,3 %. 

Obrat z poistenia

Celkový obrat spoločnosti Atradius vzrástol o 4,3% na 1 837,2 milióna EUR v roku 2017 v porovnaní s 1 760,7 milióna EUR v roku 2016 (5,1% nárast pri konštantných výmenných kurzoch). Obrat z poistenia dosiahol 1 718,9 milióna EUR, čo predstavuje 2,0 % rast (2,7 % pri konštantných výmenných kurzoch).

Severná Amerika, Ázia a stredná a východná Európa zaznamenali povzbudivý rast príjmov v súlade s našimi ambíciami v týchto regiónoch. Obchodný plán pre nadnárodné spoločnosti (Global) a Bonding fungovala podľa očakávania.

Škodovosť

Pomer poistných udalostí pred zaistením dosiahol vynikajúcu úroveň 41,7%, prakticky nezmenenú od roku 2016 v dôsledku úspešného riadenia rizík a zároveň vysokej úrovni prepoistenosti.

Zdroj: Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články