Poisťovníctvo v roku 2017: Richard Strapko, generálny riaditeľ Aegon Slovensko


			Poisťovníctvo v roku 2017: Richard Strapko, generálny riaditeľ Aegon Slovensko
9.3.2017 Poistný trh

Rok 2016 bol i napriek všetkým regulačným výzvam pre poisťovňu Aegon Slovensko veľmi úspešný. V ďalších mesiacoch plánujú na portáli WebKlient zaviesť možnosť online platby. Pre finančných agentov pripravujú možnosť vykonávať komplexnejšie online zmeny v rámci poistných zmlúv.

Uplynulý rok sa v Aegone niesol v znamení produktových inovácií. Klientom ponúkli napríklad úplne nový koncept a pohľad na poistenie voči závažným chorobám.  Ako prezrádza pre portál oPoistení.sk Richard Strapko, generálny riaditeľ Aegon Slovensko, v roku 2017 plánujú prostredníctvom portálu WebKlient zaviesť možnosť online platby. „Pre finančných agentov pripravujeme možnosť vykonávať komplexnejšie online zmeny v rámci poistných zmlúv.“

Richard Strapko
Ktoré dôležité momenty najviac ovplyvnili poistný trh v 2016, či už u nás, alebo vo svete? Prekvapilo či potešilo vás niečo?

Ak sa teraz spätne obzerám za uplynulým rokom 2016 a mal by som ho zhodnotiť jedným slovom, poviem, že bol náročný. Poistný trh doma i v zahraničí čelil rôznym významným legislatívnym a regulačným zmenám. Hneď úvod roka preveril, ako sa európske poisťovne pripravili na novú smernicu Solvency II. Som rád, že naša poisťovňa Aegon zvládla náročnú prípravu a bezproblémovo implementovala nové princípy jednotného systému európskej regulácie do svojich procesov.

Druhej polovici roka dominoval predovšetkým nový zákon o platbe 8 % odvodu z neživotného poistenia. Spolu s kolegami z iných slovenských poisťovní, ktoré sú združené v asociácii SLASPO, sme vnímali nový návrh zákona veľmi negatívne. Nielenže bol v rozpore s pravidlami férového zdaňovania, ale predovšetkým trestá občanov, ktorí sa správajú zodpovedne a myslia na svoje poistenie. Potešilo ma, že vo finálnej podobe sa podarilo aspoň zrušiť jeho spätnú platnosť na zmluvy z minulosti.

Rok 2016 bol i napriek všetkým regulačným výzvam pre našu spoločnosť veľmi úspešný.  Aegon Životná poisťovňa dosiahla minulý rok konsolidovaný zisk pred zdanením na úrovni viac ako 4,39 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 88 %. Nárast čistého predpísaného poistného sa podarilo v uplynulom roku dosiahnuť iba niekoľkým poisťovniam na našom trhu. Som rád, že Aegon bol tiež medzi nimi. V roku 2016 sme predpísali poistné za viac ako o 46,60 milióna eur. 

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? 

Uplynulý rok sa v Aegone niesol v znamení produktových inovácií. Slovenským klientom sme ponúkli úplne nový koncept a pohľad na poistenie voči závažným chorobám. Jeho jedinečnosť tkvie v tom, že neskúmame, aká choroba či úraz zdravotné komplikácie klienta spôsobili, podstatný je len následok na jeho zdraví.

Podľa neho vyplatíme klientovi poistné plnenie. Niektoré poisťovne disponujú dlhými zoznamami závažných chorôb, niektoré z nich však majú v našich končinách minimálny alebo nulový výskyt. Klientom neponúkame to, čo naozaj nepotrebujú a nikdy nevyužijú. Miesto toho sa snažíme reagovať na aktuálne problémy skutočných ľudí vychádzajúc aj zo zdravotníckych štatistík.

Preto sme aj ako prvá komerčná poisťovňa na Slovensku predstavili poistné krytie pre prípad neplodnosti. Pomoc s problémom, ktorý dnes sužuje takmer 20 % mladých Slovákov.

Richard Strapko_AEGON_GR

Čo považujete za najväčšiu inováciu v roku 2016 v oblasti poisťovníctva? Prezraďte tiež, ako sa snažíte držať krok s modernými IT trendmi či inováciami?

Zásadné inovácie sa týkali poistného krytia. To však nie je jediná oblasť, na ktorú sme sa v uplynulom roku sústredili. My, v Aegone, kladieme rovnaký dôraz i na starostlivosť o existujúcich klientov. Ako poďakovanie za prejavenú priazeň prinášame pravidelne a zdarma rôzne formy bonusového poistného krytia, bezplatné navýšenie poistných súm alebo vyššie sumy pri finančnom plnení poistnej udalosti.

V letných mesiacoch sme klientom priniesli bezplatné poistné krytie proti kliešťovej encefalitíde, v zimných mesiacoch to bola zvýšená ochrana v prípade hospitalizácie po autonehode. V roku 2016 sa k týmto bonusom pridal i nový motivačný program s názvom Aegon beneFIT. Každý klient poisťovne Aegon, ktorý aktívne a pravidelne športuje, môže získať bezplatné navýšenie poistnej sumy vo výške 20 %. Len zdravým životným štýlom tak môže klient na životnom poistení ušetriť tisíce eur.

Nezabúdame ani na rozvoj na poli informačno-komunikačných technológií. Naši klienti môžu k správe svojho poistenie využívať online služby špecializovaného portálu WebKlient. Na tento portál som obzvlášť hrdý a dovolím si tvrdiť, že patrí k najlepším klientským portálom v našom segmente.

Portál ponúka okamžitý prístup k zmluvným informáciám, ako napríklad predpísanom poistnom, realizovaných platbách, vývoji osobného konta či aktuálnej hodnote investícií. V uplynulom roku sme do portálu WebKlient pridali i nový digitálny archív vzájomnej písomnej komunikácie medzi klientom a poisťovňou. Online archív obsahuje elektronické skeny všetkých listov a písomností, ktoré klienti adresovali do poisťovne alebo naopak, ktoré poisťovňa zaslala im.“

Na čom chcete zapracovať, čo sa týka spolupráce s maklérmi, či už externými, alebo v rámci vlastnej maklérskej siete?

Veľmi si vážime dlhoročnú spoluprácu s našimi obchodnými partnermi, ktorá je založená na vzájomnej dôvere a spoločných hodnotách. Tými hlavnými sú profesionálny servis pre našich spoločných klientov a ponuka zrozumiteľných poistných produktov. I v roku 2017 sa našim obchodným partnerom budeme snažiť poskytovať nadštandardný servis, s využitým moderných technológií.

S viacerými strategickými partnermi napríklad aktuálne rozvíjame nový integrovaný systém spracovania elektronických podpisov. Neustále tiež vylepšujeme systém notifikácii pre agentov ako aj portál či kalkulačky, ktoré agenti využívajú na evidenciu a prácu s klientmi.

Čo sa týka našej internet siete Aegon Partner, rozhodne máme ambície rastu. Rast očakávame na poli personálneho obsadenia, počtu obchodných kancelárií a samozrejme i v samotnom objeme produkcie.

Aké témy v oblasti poisťovníctva budú podľa vás hýbať slovenským poistným trhom v roku 2017? Ako ste na to pripravení?

Poistný i finančný trh čaká v najbližších rokoch konsolidácia. Spolu s potrebnými zmenami v oblasti vyplácania provízií očakávame aj zásahy regulátora, ktoré sprísnia nároky na poisťovne či samotných finančných agentov. Malé či neetablované maklérske spoločnosti môžu čeliť existenčným problémom, čo vytvorí tlak na to, aby sa pridružili k väčším hráčom na trhu.

V Aegone sme vytvorili pre takéto menšie maklérske spoločnosti alebo ich zástupcov distribučný kanál Aegon Partner, ktorý im dokáže ponúknuť stabilitu, silu globálnej značky, finančné zázemie, široké portfólio produktov a podporu v oblasti legislatívy, administratívy či technológií. V rámci poisťovní bude aj začiatkom tohto roka stále rezonovať 8 % odvod a jeho zapracovanie do cien neživotných poistení. Som presvedčený, že poisťovňa Aegon je na všetky tieto výzvy pripravená veľmi dobre.“

Vymenujte hlavné ciele vašej poisťovne pre ďalšie mesiace, na ktoré sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov či ďalšieho smerovania...

V roku 2017 plánujeme prostredníctvom portálu WebKlient zaviesť možnosť online platby. Pre finančných agentov pripravujeme možnosť vykonávať komplexnejšie online zmeny v rámci poistných zmlúv. Klientom plánujeme ponúknuť vynovený kvalitný notifikačný systém, ktorý by ich v reálnom čase informoval o riešení poistnej udalosti alebo zaslaných žiadosti.

Inovácia produktového portfólia sa bude orientovať smerom k doplnkovým poisteniam – už v úvode roka sme predstavili nové poistné krytia pre prípad invalidity. Dlhoročným klientom poisťovne hodláme i naďalej ponúkať lojalitné benefity a odmeny.

Pri zhodnocovaní peňazí v investičných fondoch budeme sledovať predovšetkým trvalo udržateľné finančné výsledky, s tendenciou rastúcich výnosov a vyváženou mierou investičného rizika. V rámci obchodnej činnosti hodláme zachovať a udržať vysoký štandard spolupráce s maklérskymi spoločnosťami.

Predovšetkým s tými, ktorí poskytujú vysoko kvalitný servis pre klientov počas celého životného cyklu poistnej zmluvy. Máme záujem poskytovať kvalitné a užitočné riešenia ako pre našich klientov, tak i pre našich obchodných partnerov.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články