Marek Hurban, Aegon Partner: „Naša sieť je na Slovensku unikátom.“


			Marek Hurban, Aegon Partner: „Naša sieť je na Slovensku unikátom.“

Služby na poistnom trhu sa každým rokom dynamicky menia. Vyhovieť čoraz náročnejším a odbornejším požiadavkám klientov nie je jednoduché. Mnohé poisťovne hľadajú možnosti, ako získať konkurenčnú výhodu.

Poisťovňa Aegon Slovensko pred dvoma rokmi založila sieť interného makléra s názvom Aegon Partner. Ako prvá interná sieť začala v spolupráci s inými poisťovňami a bankami ponúkať klientom široké portfólio finančných služieb. Ako prezrádza Ing. Marek Hurban, obchodný riaditeľ a konateľ Aegon Partner, cieľom je, aby klient dostal výhodnú a najmä komplexnú ponuku. Aké úspechy doteraz dosiahol a na čom si vlastne Aegon Partner zakladá?

Marek Hurban_14.11.2016_II

 

Predstavte nám Aegon Partner – sieť interného makléra, ktorá na finančnom trhu funguje už od roku 2014. V čom ste výnimoční a aké úspechy ste dosiahli v priebehu dvoch rokov?
Výnimočnosť siete Aegon Partner je v tom, že ako prvá interná sieť na Slovensku začala ponúkať i produkty iných – konkurenčných poisťovní. Spolupracujeme s viac ako dvadsiatkou renomovaných finančných domov, poisťovní a investičných spoločností. Naším hlavným cieľom je, aby sme každému klientovi siete Aegon Partner dokázali ponúknuť komplexné portfólio služieb priamo z jedného miesta.

Našou ďalšou veľkou devízou je silné zázemie medzinárodného finančného koncernu Aegon. Koncern má viac ako 170-ročnú tradíciu, zamestnáva viac ako 30 000 pracovníkov v 20 krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Jednotlivé zložky po celom svete si medzi sebou vymieňajú skúsenosti a znalosti, ktoré majú nesmiernu hodnotu.

Medzi konkrétne úspechy siete Aegon Partner na Slovensku za posledné dva roky patrí určite jej stabilizácia a rast. Sieť má dnes viac ako 200 spolupracovníkov a disponuje obchodnými kanceláriami po celom území Slovenska.

Ktorými dôležitými míľnikmi od začiatkov prešiel Aegon Partner a čo ho najviac ovplyvnilo?

Obchodnú sieť Aegon Partner vediem z pozície obchodného riaditeľa od apríla tohto roka. Počas môjho pôsobenia považujeme za najdôležitejšiu udalosť zlúčenie dvoch obchodných sietí z minulosti (sieť Interného brokera a Interná obchodná sieť) do jedného celku. Naši spolupracovníci dnes vystupujú už iba pod jednou značkou – a tou je Aegon Partner.

V našom portfóliu nájdete rôzne poistné produkty od viacerých poisťovní, napríklad životné poistenie, poistenie majetku, vozidiel, cestovné poistenie či poistenia pre podnikateľov. Aktuálne zastupujeme viac ako 20 spoločností, či už ide o poisťovne, banky, správcovské spoločností alebo stavebné sporiteľne. Ponúkame aj starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri a stavebné sporenie.

Takisto poskytujeme bankové produkty, napríklad hypotéky, úvery či investičné produkty. Ako som spomínal, naším cieľom je ponúkať klientom z jedného miesta komplexné portfólio produktov, bez nutnosti návštevy viacerých finančných domov.

Zmenil sa výraznejšie trh za posledné roky? Čo vám spojenie dvoch obchodných sietí prinesie v praxi a čo od neho očakávate?

Trh finančného sprostredkovania sa veľmi rýchlo mení. Kedysi každá veľká životná poisťovňa mala svoju internú sieť a to jej zabezpečovalo dosť veľký objem poistného priamo z terénu. Keďže finanční agenti sa špecializovali v životných poisťovniach len na predaj životného poistenia, postupne sa ich interné siete veľmi zmenšovali. Jedným z dôvodov je obmedzené portfólio poistných produktov.

Trendy ukazujú, že na finančnom trhu profitujú najmä makléri so širokou ponukou poistných produktov. A v tom vnímame veľkú zmenu. Takíto „komplexní“ makléri majú väčšiu šancu na úspech, ako keď sa orientujú len na jeden segment.

Funguje model siete Aegon Partner aj v iných krajinách sveta, alebo v čom ste na Slovensku špecifickí, čo sa týka rozsahu či zamerania služieb?

Ponúkame stabilitu, odbornosť a medzinárodné skúsenosti finančných trhov z Európy, Ázie a Spojených štátov. Naším vzorom je americká spoločnosť World Financial Group, v ktorej má účasť i koncern Aegon. Aj keď ide o odlišný systém práce, obchodný model, pri ktorom poisťovňa vlastní a podporuje maklérsku spoločnosť, je rovnaký.

World Financial Group funguje už 13 rokov, pracuje v ňom 23-tisíc poradcov a každý rok obsadzuje čelné pozície medzi poskytovateľmi finančných služieb v USA. My sme pilotným projektom tohto typu v rámci strednej Európy, a preto sa na nás ostatní pozerajú s očakávaním, aký budeme mať úspech. V každom prípade však patríme k prvým, ktorí sa u nás na Slovensku odhodlali na takúto neprebádanú cestu.

Ako v praxi vyzerá vaša spolupráca v Aegon Partner s inými finančnými inštitúciami, prípadne aj s externými maklérskymi sieťami?

Naša sieť ponúka životné a majetkové poistenie, hypotéky a úvery, stavebné sporenie a tiež investičné produkty. Pri výbere produktu sa nehľadí na značku, ale na efektívne pokrytie požiadaviek klienta. Aktuálne môžu makléri predávať uvedené produkty v piatich sektoroch, či ide o poistenie, zaistenie, vklady, úvery i investovanie, teda kapitálový trh. Dovolím si tvrdiť, že v každom z týchto sektorov spolupracujeme s tými najlepšími partnermi.

Dokážete bez problémov odporučiť aj produkty od konkurenčných spoločností, ak sú tým správnym pre klienta? Existujú isté obmedzenia v prospech produktov od Aegonu? Predstavte nám prácu vašej siete...

Našou hlavnou prioritou je udržať si každého zákazníka a jeho dôveru. Ak sa rozhodne obrátiť na našu sieť, absolvuje detailnú analýzu potrieb a možností, ako zabezpečiť sebe i svojej rodine lepšiu finančnú budúcnosť.

Pre každého klienta pripravíme individuálny finančný plán a odporúčania. Klientovi predstavíme výhody všetkých produktov z celého nášho portfólia, pričom mu dávame do pozornosti tie služby, ktoré sa najviac hodia jeho individuálnemu profilu. Voľba ostáva však pevne v rukách klienta, na jeho rozhodnutí nám prioritne záleží. Musí to byť pre neho čo najvýhodnejšie, nechceme riskovať stratu jeho dôvery.

Keď sa k nám pridajú noví spolupracovníci, vôbec nemusia ponúkať len produkty Aegonu, vždy majú na výber. My ich do toho ani netlačíme. Stačí len chuť a vôľa pracovať tak, aby z toho profitoval zákazník.

Asi najjednoduchšie to vyjadrím pri ponuke povinného zmluvného poistenia. To napríklad Aegon vôbec neponúka. Ak však náš klient hľadá i poistenie pre auto, chceme ho obslúžiť. Nechceme, aby sa o pomoc musel obracať k inému poskytovateľovi.

K dosiahnutiu cieľa je spravidla dlhá cesta. Akými postupnými krokmi si chcete získať dôveru zákazníkov?

Ako som spomínal, v prvom rade vypracujeme analýzu potrieb klienta. Na základe analýzy mu vypracujeme plán a odporučíme konkrétne finančné produkty a služby. Naše rady smerujem predovšetkým na klientov, ktorým dokážeme ušetriť peniaze z rodinného rozpočtu, resp. ponúknuť finančné zázemie pre prípad nečakaných životných udalostí. Klientom navrhujeme také poistné krytia či investície, ktoré sú v súlade s ich individuálnymi potrebami.

V budúcom roku plánujeme priniesť zákazníkom elektronickú analýzu, čím zjednodušíme i skvalitníme prácu našich kolegov v sieti Aegon Partner. Kvalita a rozsah poskytovaných služieb musí byť rovnaká, či ju poskytujeme pre klientov napríklad v Michalovciach, Martine či v Bratislave.

Poistenie sa za posledné roky veľmi individualizuje. Stavia na individuálnej ponuke pre každého klienta. Keď sa pozriete na hlavné produktové rady v jednotlivých poisťovniach, ponuka je v princípe rovnaká. Poistenie sa neponúka paušálne, ale individuálne.

Koľko ľudí aktuálne pracuje pre Aegon Partner a akým spôsobom fungujú? Ide o klasických zamestnancov alebo podnikateľov?

Na centrále v Bratislave pracuje viacero podporných tímov. Finanční agenti, ktorých je viac ako dvesto, fungujú ako samostatní podnikatelia na partnerskej báze. Centrálny tím sa snaží vytvoriť čo najlepšie prostredie na ich prácu. Keďže poistný trh i legislatíva sa neustále menia, musíme na tieto zmeny reflektovať. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali medzi sebou ľudí, ktorí chcú ponúkať kvalitné finančné služby. Rovnako kladieme dôraz na to, aby sme spoločne vytvárali kvalitné prostredie pre rast firmy.

Ak sa pozriete na slovenský poistný trh s inými internými sieťami maklérov – kde vidíte isté výhody pre vašu sieť a v čom sa cítite silnejší než ostatní?

Našou najväčšou výhodou je silné zázemie medzinárodného poisťovacieho koncernu, ktorým sa nemôže pochváliť len tak hociktorá maklérska spoločnosť na Slovensku. Pre našich ľudí sa snažíme vytvoriť priaznivé pracovné podmienky, so širokou škálou poistných i finančných produktov. Vieme, že založenie vlastnej maklérskej spoločnosti prináša so sebou množstvo administratívy a byrokracie.

Aegon Partner vystupuje doslova v pozícii partnera – poskytujeme našim ľuďom technické zázemie, právnu i administratívnu pomoc. Jedným slovom, odborné služby, skúsenosti a stabilitu, ktorá je dnes silnou devízou. Navyše máme výborný kariérny systém, ktorý je jednoduchý, transparentný, založený na historickej a kvartálnej produkcii. Jeho ďalšou výhodou je rýchla dosiahnuteľnosť manažérskych a riaditeľských pozícií.

V Aegon Partner ponúkate viacero finančných služieb. O ktoré z nich je v posledných mesiacoch zvýšený záujem?

Za najväčšieho „skokana“ roka považujeme v rámci našej produkcie jednoznačne úverový segment. Ľudia majú o úvery záujem kvôli rekordne nízkym úrokovým sadzbám, dobre sa predávajú, klientom vieme poradiť, ako vhodne investovať do bývania a v refinancovaní nevýhodných úverov.

Aká je vaša predstava siete Aegon Partnera povedzme o rok? Aké sú vaše vízie v tomto smere a na čom chcete najviac zapracovať.

Chceme spolupracovníkom vytvárať prostredie, v ktorom si ľudia budú môcť napĺňať svoje ciele a sny. Máme záujem k nám pritiahnuť jednotlivcov, ktorí možno bojujú s legislatívou, prípadne nemajú možnosť postúpiť v kariére. Ak majú pocit, že vzťahy u nich vo firme nie sú najlepšie, radi by sme ukázali iný pohľad na vec.

Do konca budúceho roka máme záujem rozrásť sa o ďalších 100 ľudí. Momentálne máme otvorených viac ako 20 obchodných kancelárií, pričom ich počet plánujeme rozširovať v rámci celého Slovenska. Chceme im byť klientom nablízku a poskytovať im kvalitné finančné poradenstvo. Poisťovací biznis je jedným z najprísnejšie regulovaným odvetvím v rámci EÚ, keďže podlieha smernici Solvency II.

Uvedomujeme si, že makléri potrebujú čas na prácu a komunikáciu s klientmi, my v Aegon Partner, ich môžeme odbremeniť od byrokracie a administratívnej záťaže. Byť im partnerom, ktorý ich v prípade veľkých legislatívnych a trhových zmien podrží a poskytne im potrebnú podporu, dobré trhové podmienky a silné zázemie.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články