Poisťovňa Aegon má nového riaditeľa pre vzťahy so zákazníkmi


			Poisťovňa Aegon má nového riaditeľa pre vzťahy so zákazníkmi

Od 15. júla 2016 bol do pozície riaditeľa pre vzťahy so zákazníkmi menovaný Boris Fošnár. Nová pozícia je súčasťou riadiaceho top manažmentu spoločností, ktoré podnikajú na Slovensku pod značkou Aegon.

Nová organizačná štruktúra je výsledkom stálej snahy o zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na oddeleniach, ktoré prichádzajú do priameho styku sklientmi poisťovne.

Borisa Fošnár je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave. V odbore finančných služieb pôsobí už viac ako 13 rokov. Začínal v bankovom sektore, kde pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti komunikácie, riadenia značky a reklamy. Od roku 2013 pracuje pre AegonSlovensko, kde donedávna zastával pozíciu manažéra oddelenia Customer Centricity.

Hlavným cieľom Aegonu je vytváranie silných a stabilných vzťahov medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi. Práve snaha o inováciu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb stála za vznikom novej manažérskej pozície – riaditeľa pre vzťahy so zákazníkmi.

Boris Fošnár bude zodpovedať za aktivity Centra služieb zákazníkom, za prácu tímov likvidáciepoistných udalostí v životnom i neživotnom poistení, oddelenia Customer Centricity a starostlivosti o zákazníkov.

Poisťovňa Aegon dlhoročne využíva na meranie spokojnosti zákazníkov prieskumný nástroj NPS (NetPromoterScore). Ten sa zameriava na mieru odporúčania poisťovne zo strany klientov, rovnako ako na ich spokojnosť so vzájomnou komunikáciou či starostlivosť o verných zákazníkov.

Za posledné tri roky majú výsledky meraniaspokojnosti rastúcu tendenciu. Tento trend je výsledkom kontinuálneho rozvoja služieb orientovaných na zákazníka (ako napríklad uvedenie online služby WebKlient s prehľadom informácií z poistných zmlúv, bonusové schémy pre verných klientov, skrátenie čakacej doby a ďalších služieb na Centre služieb zákazníkom).

Nesmierne ma teší, že našu poisťovňu ľudia čoraz viac odporúčajú svojim priateľom či rodine. Dnešní klienti sú ďaleko sofistikovanejší a aktívni ako v minulosti. Naším prvoradým poslaním je snaha vyhovieť im a pravidelne s nimi komunikovať. Dať klientom pocítiť, že naozaj stojíme po ich boku na pozícii partnera, ktorý je pripravený pomôcť v ťažkých a nepredvídateľných životných situáciách. Klienti chcú cítiť úprimný záujem o ich osobu, a to neustále. Vlastne tak, ako každý bežný človek,“ dodal k nástupu do funkcie nový riaditeľ pre vzťahy so zákazníkmi Boris Fošnár.

Zdroj: Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS