Poisťovníctvo v roku 2016: Richard Strapko, Aegon Slovensko


			Poisťovníctvo v roku 2016: Richard Strapko, Aegon Slovensko
23.2.2016 Poistný trh

To, že poisťovňa Aegon kráča po ceste úspechu, je predovšetkým zásluhou ich dlhoročných obchodných partnerov. Práve oni hrajú kľúčovú úlohu v raste poistného kmeňa. „Sme radi, že máme viacero obchodných spoločností, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty. Medzi ne patrí starostlivosť o klienta a kvalitné servisovanie," tvrdí Richard Strapko, generálny riaditeľ Aegon Slovensko. 

Aký bol pre poistný trh na Slovensku rok 2015? Prekvapilo vás na ňom niečo, prípadne, ktoré dôležité momenty ho ovplyvnili?

Uplynulý rok môžem hodnotiť kladne. AEGON Životná poisťovňa kontinuálne pokračovala v raste objemu novej produkcie životného poistenia. Naša spoločnosť sa sústredila predovšetkým na inovácie smerujúce k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb – ako voči zákazníkom, tak aj k obchodným partnerom.

Medzi dôležité momenty minulého roka radím silnejúcu snahu trhu o zavedenie modelu zaslúžených a postupne vyplácaných provízií pre finančných sprostredkovateľov. Vnímam to ako cestu k skvalitneniu celého poistného sektora.

Pri tomto type vyplácania provízií totiž ostanú v biznise len tí sprostredkovatelia a spoločnosti, ktoré chcú robiť poradenstvo profesionálne a dlhodobo. Ak uplatníme tento model do všeobecnej praxe, klient získa lepšie ceny a pravidelnú starostlivosť zo strany svojho sprostredkovateľa. Považujem to za „win-win“ riešenie.

Značka Aegon na Slovensku pôsobí i prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, takže výrazne sa nás dotklo i opätovné otvorenie II. dôchodkového piliera, ktoré iniciovala vláda. Som rád, že očakávaný výrazný odchod sporiteľov sa nekonal. Vnímam to ako dôkaz, že väčšina ľudí systému dôveruje a naďalej si sporí prostredníctvom osobných dôchodkových účtoch.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? 

Ako vo všetkých poisťovniach, i v Aegone sa rok 2015 niesol v znamení príprav na implementáciu nového zákona Solvency II, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Príprava na Solvency II sa týkala odborných analýz takmer vo všetkých zložkách spoločnosti, od kapitálových požiadaviek, riadenia rizík, správy spoločnosti, až po vykazovanie a poskytovanie informácií. Náročnú prípravu sme úspešne zvládli.

V roku 2015 sme implementovali prvé riešenia vytvorené na základe prieskumu segmentácie trhu. Časovo náročný prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie, ale aj našich klientov, obsahoval odpovede na stovku otázok ohľadne poistných produktov či samotnej značky Aegon.

Získané poznatky sme pretavili nielen do produktovej, ale aj do marketingovej a obchodnej stratégie našej spoločnosti. Mnohé úpravy a vylepšenia sa týkali práve komunikácie s našimi klientmi, aby bola v úplnom súlade s požiadavkami a očakávaniami jednotlivých segmentov.

Na základe výsledkov prieskumu sme tiež implementovali mnohé vylepšenia na skvalitnenie zákazníckeho servisu pre našich klientov, ako napríklad sms a mailové notifikácie, on-line výpočtové aplikácie, nové funkcionality v klientskom portáli a tiež mnohé vylepšenia na centre služieb zákazníkom.

Na aké inovácie či novinky v produktoch ste stavili v posledných mesiacoch, aby ste udržali krok s požiadavkami klientov?

Od 1. novembra 2015 sme ponúkli vynovený produkt detského životného poistenia s investovaním do fondov alebo s garantovaným zhodnotením s názvom ŠTART. Produkt poskytuje dieťaťu poistnú ochranu a finančnú oporu počas celého dospievania, jeho výhodou je možnosť vytvoriť dieťaťu štartovací kapitál do života. ŠTART navyše ponúkame rodičom i so zaujímavým bonusom – bezplatnou telefonickou asistenčnou službou Rodinný lekár.

V poslednom kvartáli sme klientom a partnerom predstavili upravenú ponuku finančných fondov v investičnom životnom poistení. Zmeny v oblasti finančných fondov vychádzajú z celkového nového pohľadu poisťovne na finančné investovanie tak, aby sme dosiahli zjednodušenie, zefektívnenie a sprehľadnenie finančných fondov pre klientov aj distribútorov.

Nová ponuka fondov je tvorená výlučne internými fondmi poisťovne Aegon, naďalej však využívame podkladové fondy našich partnerských správcovských spoločností, čím je zabezpečená dvojitá kontrola pri správe peňazí našich klientov.

Aj v roku 2016 plánujeme pokračovať v bezplatných bonusových krytiach pre našich lojálnych klientov. V uplynulom roku sme im napríklad na sezónu kliešťov pripravili bezplatné bonusové poistné krytie chorôb, ktoré prenášajú. Na túto zimu a s tým spojené šmykľavé cesty sme im ponúkli mimoriadnu ochranu v prípade hospitalizácie následkom autonehody.

Ako prebiehala v tomto roku komunikácia s maklérmi a na čom chcete v spolupráci s nimi prioritne stavať rozvoja vašich obchodných aktivít?

To, že poisťovňa Aegon kráča po ceste úspechu, je predovšetkým zásluhou našich dlhoročných obchodných partnerov. Práve oni hrajú kľúčovú úlohu v raste nášho poistného kmeňa. Sme radi, že máme viacero obchodných spoločností, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty. Medzi ne patrí starostlivosť o klienta a kvalitné servisovanie.

S našimi partnermi sme v úzkom kontaktne, pravidelne sa stretávame, zaujímame sa o ich spätnú väzbu. Každý rok im prezentujeme rôzne produktové či servisné inovácie. Som tiež rád, že v posledných rokoch čoraz viac dominuje snaha maklérov o zavedenie modelu zaslúžených a postupne vyplácaných provízií pre finančných sprostredkovateľov.

Prezraďte nám vaše odhady pre poistný trh 2016, ale tiež konkrétne i za vašu poisťovňu? 

Očakávam, že celý trh životného poistenia dosiahne v roku 2016 iba mierny rast maximálne na úrovni 2 %. Rovnako ako tomu bolo po ostatné roky. Trh poistenia majetku v ostatných piatich rokoch tiež nezaznamenal výraznejšie medziročné zmeny a nebude tomu inak ani v tomto roku. Markantnejší nárast týchto trhov sa dá očakávať iba v dlhodobom horizonte, v spojení s rastom životnej úrovne obyvateľstva.

Verím, že už spomínaná snahu trhu o zavedenie modelu zaslúžených a postupne vyplácaných provízií pre finančných sprostredkovateľov prinesie čoraz väčšie množstvo transparentných a férových produktov. Napomôže tým aj k zlepšovaniu klientskeho servisu.

Medzinárodný koncern Aegon v úvode tohto roku predstavil novú stratégiu na roky 2016-2020. Naším poslaním ostáva snaha pomôcť ľuďom dosiahnuť celoživotné finančné zabezpečenie. Čo sa týka konkrétnych čísel, nechceme bojovať s lídrami na trhu a byť najväčší.

Chceme však byť najodporúčanejšou poisťovňou od našich klientov, obchodných partnerov ale aj zamestnancov. Naše prieskumy nám ukazujú, že sme na správnej ceste. Už dnes sme v odporúčaniach výrazne nad trhovým priemerom.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články