Aegon prichádza s novinkami v oblasti poistenia invalidity


			Aegon prichádza s novinkami v oblasti poistenia invalidity
18.1.2017 Tlačové správy

V prípade invalidity poisťovňa ponúka klientom možnosť získať pravidelnú mesačnú rentu a to až do veku 65 rokov. Pri mnohých diagnózach poskytne poisťovňa finančné plnenia vopred, pričom netreba čakať na rozhodnutie sociálnej poisťovne, ktoré v praxi trvá aj 18 mesiacov od prvej diagnózy

Na Slovensku je dnes takmer štvrť milióna invalidných dôchodcov, každý rok pribudne viac ako 22 tisíc nových invalidov. Počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok za poslednú dekádu štatisticky vzrástol o 23 %.

Vysoký nárast počtu invalidov

Invalidná osoba sa nachádza v každej ôsmej slovenskej domácnosti. Vysoký nárast počtu invalidov do značnej miery zrkadlí hektické tempo a nezdravý životný štýl dnešných ľudí. Úrazy však spôsobujú len necelé 3 % invalidít, zvyšných 97 % je zapríčinených chorobami. Štatistiku najčastejších príčin invalidity vedú choroby svalovej a kostrovej sústavy, nádorové ochorenia a na treťom mieste duševné poruchy spolu s poruchami správania.

Invalidný dôchodok, ktorý postihnutým osobám vypláca štát, dosahuje necelých 40 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy a nedokáže plnohodnotne kompenzovať stratený finančný príjem.

Poistenie pre prípad invalidity sa tak stáva kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu rodiny, splateniu existujúcich finančných záväzkov či liečbe ochorenia, úrazu a ich následkov. Poisťovňa Aegon v reakcii na aktuálne potreby a požiadavky klientov predstavuje dve nové doplnkové poistenia pre prípad invalidity zamerané práve k zmierneniu finančných následkov invalidity.

Už nižšia forma invalidity dokáže živiteľov rodín pripraviť o možnosť pracovať a zarábať. Rodina tak ostáva bez stáleho finančného príjmu, čo vo väčšine prípadov vedie k rapídnemu poklesu životnej úrovne. Navyše, invalidita často prináša neplánované náklady na liečbu, úpravu obytného priestoru či kúpu špecializovaných zdravotníckych pomôcok, akými sú invalidný vozík alebo polohovateľná posteľ,“ vysvetľuje Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon.

Doplnkové poistenia invalidity a ich varianty

Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou ponúka klientom možnosť získať pravidelne vyplácanú mesačnú rentu v dohodnutej výške, a to až do veku 65 rokov. Toto doplnkové poistenie je ideálne na pokrytie výpadku príjmu v domácnosti v prípade vzniku invalidity.

Klient si môže vybrať z dvoch variantov poistenia – pre nižší stupeň invalidity so zníženou práceschopnosťou od 41 % a pre vyšší stupeň invalidity so zníženou práceschopnosťou od 71 %.

Priznanie invalidity so strany Sociálnej poisťovne je náročný proces, ktorý v praxi môže trvať viac ako jeden rok. So začiatkom vyplácania mesačnej renty pri niektorých ochoreniach poisťovňa nečaká na rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ale poskytuje ju klientom už 6 mesiacov po diagnostikovaní choroby či úrazu, a to po dobu najbližších 12 mesiacov.

Táto forma poistného plnenia pomôže klientovi a jeho rodine preklenúť najťažšie medziobdobie, kedy už znáša následky invalidity – ale zároveň zatiaľ nemá priznané dávky z invalidného dôchodku zo strany štátu.

Medzi ďalšie výhody tohto poistenia patrí krytie invalidity z dôvodu duševných chorôb a porúch správania sa. Klient v prípade vzniku invalidity prestáva platiť poistné za toto doplnkové poistenie, platbu preberá na seba samotná poisťovňa.

Druhý variant predstavuje Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou. Toto poistenie je obzvlášť vhodné k vykrytiu existujúcich finančných záväzkov klienta, akými sú napríklad hypotekárne alebo spotrebné úvery.

Výšku poistnej sumy si stanoví sám klient v rozmedzí od 1 300 do 230 000 eur. Poistná suma počas poistnej doby klesá, čím môže kopírovať vývoj nesplatenej časti úveru. Poistenie je kombináciou dvoch rizík: úmrtia a invalidity (opäť v dvoch variantoch od 41 % a od 71 %).

Aj pri tomto doplnkovom poistení sa vypláca v prípade diagnostikovania niektorého ochorenia až 25 % z poistnej sumy ešte pred priznaním invalidity Sociálnou poisťovňou. Poisťovňa Aegon navyše ponúka i špeciálny bonus v podobe bezplatného navýšenia poistnej sumy o 20 % pre klientov, ktorí sa aktívne venujú športovej činnosti.

Zdroj: Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články