Klára Tomašovičová, Aegon Partner: „Toho, kto sa nevzdeláva, predbehne konkurencia i klienti“


			Klára Tomašovičová, Aegon Partner: „Toho, kto sa nevzdeláva, predbehne konkurencia i klienti“

Povesť finančného trhu v minulosti častokrát kazili nevzdelaní makléri, ktorým chýbali hlbšie znalosti z jednotlivých finančných sektorov i neprofesionálne správanie. Na to, aby sa makléri dokázali na svoj biznis pozrieť očami klientov, potrebujú kvalitné a inovatívne vzdelávanie.

Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti ponúka Aegon Partner, kde podporujú tých, ktorí chcú na sebe dlhodobo pracovať. „Uvedomujeme si, že v súčasnosti je ťažké byť úspešným na finančnom trhu. Kto sa nevzdeláva, prebehne ho buď konkurencia či dokonca klienti,“ objasňuje v rozhovore Ing. Klára Tomašovičová, šéfka vzdelávania siete Aegon Partner.

Tomašovičová-5.12.-foto1

Ako vnímate súčasnú legislatívu, čo sa týka finančného vzdelávania maklérov? Je to podľa vás dostačujúce, alebo tam vnímate isté rezervy?
Pri pohľade na súčasnú legislatívu v oblasti finančného vzdelávania možno konštatovať, že sa zameriava predovšetkým na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť každého finančného agenta. V posledných rokoch sa výrazne zmenil spôsob komunikácie s klientom a v danej oblasti jeho ochrany sa výrazne posunula dopredu aj legislatíva.

Dôležitá je predovšetkým kontrola napĺňania zákona o osobitnom finančnom vzdelávaní v praxi. Zákon na jednej strane upravuje potrebné podmienky odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sprostredkovateľa poistenia, na druhej strane je nutné zohľadňovať aj jeho správanie sa ku klientovi. V tomto smere existuje medzera skôr v kontrolných mechanizmov ako v nastavenej legislatíve.

Dokáže finančný trh oddeliť vzdelaných maklérov od nevzdelaných?
Toto, žiaľ, finančný trh nedokáže, teda aspoň zatiaľ nie. Aj keď klient je každým rokom vyspelejší, a dokáže klásť stále viac otázok sprostredkovateľom ohľadom svojich finančných produktov, trh tých neodborných ešte nedokáže sám vytlačiť.

Akým spôsobom funguje vzdelávanie u vás v Aegon Partner?
V Aegon Partner možno rozdeliť vzdelávanie do dvoch fáz - v rámci adaptačného procesu a po ňom. V rámci adaptačného procesu vykonávame vzdelávanie prezentačnou aj e-learningovou formou a ich vzájomnou kombináciou. Práve v tejto fáze je pre nás dôležité, aby boli naši finanční agenti jednak odborne zdatní, ale aj obchodne zruční.

Teda, aby ovládali celý spôsob predaja finančných produktov, dodržiavali systém práce, poznali našu firemnú kultúru, ale i prácu s klientom. V neposlednom rade majú agenti nastavení svoj vlastný a personalizovaný vzdelávací plán, preto produktové školenia pre nich vždy vhodne prelíname a nastavujeme v súlade s ich potrebami a zručnosťami.

Pri adaptačnom procese záleží, v koľkých sektoroch finančný agent pôsobí, a ktoré svoje schopnosti potrebuje rozvíjať. Naša sieť mu ponúka na výber päť sektorov: poistenie, úvery, vklady, starobné dôchodkové sporenie a tiež investičné produkty. Pri výbere vzdelávania všetko stojí na slobode výberu agenta, teda v koľkých sektoroch finančného trhu je registrovaný, akú hĺbku znalostí potrebuje a s akou prichádza. To všetko v záujme toho, aby efektívne pokryl potreby klienta.

Tomašovičová_Aegon2

Predstavme si situáciu, že k vám do Aegon Partner príde nováčik. Na čo budete klásť dôraz v rámci jeho vzdelávania?
Ako som spomínala, naše vzdelávanie funguje na dvoch úrovniach - pred adaptačným procesom a po ňom. Aktuálne navyše máme pripravený katalóg desiatich regionálnych školení, z ktorého si vyberajú vhodné kurzy či školenia.

Dôležité je to, kto prichádza do siete, či má nejakú vlastnú históriu, akým smerom sa potrebuje vzdelávať a akú šírku produktov plánuje vo svojom portfóliu využívať. Prakticky pripravujeme každému vzdelávanie „šité“ na mieru.

Aktuálne Aegon Partner hľadá ďalších ľudí do svojich obchodných či manažérskych tímov. Môže sa človek rozhodnúť, že sa začne vzdelávať v jednom sektore a až  postupne aj v tých ďalších?
Áno, presne takto to v praxi reálne funguje. Ísť na odborné skúšky a preukázať odbornú spôsobilosť Národnej banke Slovenska v piatich rôznych finančných sektoroch naraz je veľmi náročné. Možno povedať, že niekedy až kontraproduktívne.

Sama som si tým prešla a bol to vskutku náročný proces. Skôr odporúčame našim spolupracujúcim partnerom začať v jednej až troch oblastiach na začiatku a postupne priberať ďalšie odborné skúšky a vzdelávanie. Prirodzene, potreby každého z nás sa môžu meniť v čase a treba im vedieť prispôsobiť aj vzdelávanie.

Má každý váš spolupracovník nejakú vzdelávaciu kartu alebo aký máte prehľad o tom, aké kurzy či vzdelávanie doteraz absolvoval?
Každý náš spolupracovník má svoju vzdelávaciu kartu, kde sa zaznamenávajú jeho realizované vzdelávacie aktivity. Už v budúcom roku plánujeme zaviesť vzdelávací systém ohodnocovaný bodmi. Podľa toho, koľko ich získa, bude môcť dostať ďalšie bonusy na vzdelávanie, napríklad formou externých školení a podobne.

Podporujeme tých, ktorí chcú na sebe pracovať, pretože si uvedomujeme, že byť dnes úspešným na finančnom trhu je naozaj ťažké. Kto sa nevzdeláva, predbehne ho buď konkurencia či dokonca klienti. Vzdelávanie je alfou a omegou úspechu finančného sprostredkovateľa, a my v Aegon Partner, ich chceme podporovať a oceňovať ich snahu.

Ak do Aegon Partner nastupuje začínajúci maklér, alebo u vás pracuje už ten skúsený, je rozdiel v zabezpečení ich vzdelávania? Ako to funguje v praxi?
Pre nás je veľmi dôležité, s akými skúsenosťami či schopnosťami k nám daný maklér prichádza a kde predtým pôsobil. Napríklad nováčik po strednej či vysokej škole je tzv. nepopísaný papier, takže potrebuje inú dĺžku a hĺbku vzdelávania ako maklér s rokmi praxe z terénu.

Obaja si však musia najskôr osvojiť náš systém práce, spoznať našu firemnú kultúru, overiť si, ako to v našej „kuchyni“ Aegon Partner funguje. Či je to nováčik alebo skúsený maklér, úvodným vzdelávaním si musí prejsť každý. Následne si podľa svojich potrieb každý zvolí daný typ vzdelávania, kde už staviame na individuálnom prístupe. Ponúkame inovatívne možnosti vzdelávania, ktoré sú otvorené všetkým spolupracujúcim maklérom.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články