Kariérny systém v Aegon Partner? Jednotný a transparentný, pre všetkých


			Kariérny systém v Aegon Partner? Jednotný a transparentný, pre všetkých

Chcete urobiť kariéru ako maklér a stať sa napríklad regionálnym riaditeľom? Nie je to žiadny problém, všetko totiž záleží len od vašej vnútornej motivácie.

Podľa šéfky vzdelávania Aegon Partner – Ing. Kláry Tomašovičovej je potrebná v prvom rade vaša vlastná aktivita a chuť na sebe pracovať. „Všetko chce svoj čas, treba si postupne vybudovať potrebné kontakty, absolvovať množstvo obchodných stretnutí, kým sa dostaví výsledok. Kariéru vo finančníctve neurobíte za jeden večer, treba staviť na dlhodobú, kontinuálnu prácu. V porovnaní s konkurenciou, u nás sa riaditeľom môžete stať naozaj rýchlo.

Tomašovičová-12.12.-foto2

Kariérny systém vždy úzko súvisí od samotného fungovanie a nastavenia organizácie. V čom je maklér Aegon Partner špecifický? Ste v niečom iní ako vaša konkurencia?

Na rozdiel od konkurencie, naši makléri ponúkajú produkty aj iných, konkurenčných poisťovní, pričom pôsobíme až v piatich sektoroch. Spolupracujeme s viac ako dvadsiatkou renomovaných finančných bánk, poisťovní a investičných spoločností. Sme dostatočne vnímaví a pružní na to, aby sme dosahovali úspech na finančnom trhu. Nielen z pohľadu šírky produktového portfólia, ale hlavne z hľadiska potreby klientov.

Dokážeme im efektívne pomôcť so zabezpečením rodiny, majetku, financovania bývania, ale i sporenia na dôchodok. Základom je dôvera v schopnosti našich ľudí. K tomu je však potrebné neustále vzdelávanie. A to musíte personalizovať – pripraviť na mieru. Niekto sa potrebuje napríklad školiť len v sektore úverov, iný v oblasti poistenia – v tom je tá sloboda výberu – školiť sa v tom, v čom môžete napredovať a byť najlepší na trhu.

Čo sa týka samotného budovania kariéry, stanovujete maklérom nejaké minimálne objemy sprostredkovaných obchodov?

Vôbec nie, všetko závisí na ich slobodnom vnútornom rozhodnutí. Väčšina interných sietí na Slovensku je postavená na striktnom plnení obchodných plánov. Náš systém stojí na opačnej filozofii. Človek dokáže len vtedy podávať lepší výkon, ak sa vie slobodne nadýchnuť, necíti tlak na výkony, robí prácu pre svoju spokojnosť i spokojnosť svojich klientov.

Vlastná motivácia ich poháňa dopredu. Ak chce niekto uspieť, musí jednoducho robiť veci inak. U nás makléri nepociťujú žiadny tlak na výkony, všetko stojí a padá na ich slobodnom rozhodnutí – aj to, s kým spolupracujú, v akom rozsahu a s akým výsledkom. Paradoxne v takomto nastavení dosahujú nadpriemerné výsledky. Vždy je to o ich aktivite a kompetencii, s ktorou im vieme pomôcť.

Ak k vám nastupuje začínajúci maklér, aké možnosti kariérneho postupu sa mu otvárajú?

Aegon Partner je právom hrdý na to, že ponúka jeden z najlepších kariérnych systémov na našom trhu. Nemáme žiadne minimálne limity, ktoré musia naši obchodní partneri splniť. Nekladieme si žiadne podmienky na ďalšie podmienky, v ktorých sa nikto nevyzná.

Mnohé existujúce systémy iných firiem sú pritom pre samotných maklérov neprehľadné, nevedia, čo majú robiť, aby rýchlejšie stúpali v kariére nahor, podmienky na ich rast sa neustále menia, čo spôsobuje ich znechutenie.

Kariérny systém v Aegon Partner je jednotný, zrozumiteľný a transparentný. Pre všetkých. Naši ľudia môžu nadštandardne zarábať, nakoľko máme zavedený tomu zodpovedajúci provízny systém. Ponúkame im finančný príspevok na chod obchodnej kancelárie od 100 do 1000 eur mesačne.

Na rozbeh podnikania a ľahší štart kariéry obchodníkom dávame okrem provízií aj bonusový príjem, od 200 do 500 eur mesačne po dobu prvých štyroch mesiacov. Zabezpečujeme im unikátny bezplatný systém vzdelávania a školení, z ktorého dlhodobo môžu profitovať počas celého svojho života.

Dôležitá je teda podľa vás najmä vlastná aktivita makléra?

Vlastná aktivita je potrebná vždy, ak chce človek dosiahnuť úspech. V Aegon Partner mu vieme pomôcť so vzdelávaním, poskytnúť mu potrebné informácie o produktoch, rozvíjať jeho obchodné zručnosti – maklér však musí v prvom rade chcieť. Vytvárame vhodné pracovné i finančné podmienky, chceme, aby sa u nás ľudia cítili dobre.

Z pohľadu mojej praxe môžem povedať, že pre každú spoločnosť sú dôležité najmä štyri faktory – vytvoriť ľudské prostredie, zabezpečiť otvorený prístup, vzájomne komunikovať a mať možnosť ovplyvňovať chod firmy. Hoci sa častokrát v maklérskej praxi porovnáva výška provízií, nakoniec človek dlhodobo zostáva pracovať tam, kde má dobré pracovné prostredie a ľudský kolektív.

Čo všetko sa u vás berie do úvahy pri kariérnom postupe?

Ak mám hovoriť konkrétne, celá aktivita agenta sa premieta do získaných bodov z celého produktového portfólia. Každý si zvolí svoje tempo postupu v kariére. Stať sa u nás riaditeľom môžete za relatívne krátku dobu.

Rešpektujeme každého individuálne rozhodnutie, ako rýchlo dokáže využiť kariérny systém vo svoj prospech. Rovnako prihliadame aj na historické výsledky agentov, ktoré dosiahli v predchádzajúcom období. Môže napríklad dôjsť k situácii, že agent dlhodobejšie ostane práceneschopný, ale lojálny systém, ktorý máme v Aegon Partner zavedený, mu udrží získanú pozíciu.

Navyše, pozície sa kvartálne prehodnocujú. Z tohto dôvodu vie postupovať v kariére neustále vyššie. Buď postupuje ako samostatný obchodník, alebo využíva manažérsku kariéru a buduje si svoj tím. Každý si sám volí vlastnú cestu a tempo.

Kde robia podľa vás často makléri chybu, ak nepostupujú v kariérnom rebríčku podľa svojich predstáv?

Podľa môjho osobného názoru, ak niekto nepostupuje, nepracuje dostatočne efektívne. Platí rovnica, že výsledky sa rovnajú aktivitám násobenými kompetenciami. V oboch premenných podávame pomocnú ruku. Náš systém v Aegon Partner pomáha v tom, čo agent potrebuje. Od finančnej podpory, až po vzdelávanie.

Treba na sebe neustále pracovať, nielen hovoriť o tom, kde chceme byť o pár rokov. Musí tam byť jeho vlastná aktivita a ak sa potrebuje zdokonaliť napríklad v efektivite obchodných stretnutí, vieme agentom s tým pomôcť. Všetko chce svoj čas, treba si postupne vybudovať potrebné kontakty, absolvovať množstvo obchodných stretnutí, kým sa dostaví výsledok.

Kariéru vo finančníctve neurobíte za jeden večer, treba staviť na dlhodobú, kontinuálnu prácu. U nás sa však riaditeľom môžete stať v porovnaní s konkurenciou naozaj rýchlo.

Ak by ste mali charakterizovať základné kritéria, ktoré zohľadňujete v procese náboru, ako by ste ich definovali?

Zakladáme si na tom, aby ľudia, ktorí pre nás pracujú, mali za sebou čistú pracovnú históriu. Nechceme byť vhodnou voľbou pre tých, ktorí neustále niekde utekajú, alebo sú stále s niečím nespokojní. Hľadáme do tímu ľudí, ktorí budú spolu „ladiť“ v jednej tónine a dosahovať spoločné ciele. Musia mať zodpovedajúce osobnostné kvality a čestný prístup ku klientom.

Chceme naše rady rozšíriť o dlhodobých spolupracovníkov, ktorí chcú pôsobiť vo finančnom sektore roky, nielen jednorázovo a na skúšku. Hľadáme partnerov v tom najlepšom slova zmysle, aby sme si boli obojstranne prospešní a mohli vzájomne napredovať.

Aktuálne hľadáte spolupracovníkov na pozície obchodných manažérov a regionálnych riaditeľov. Viete priblížiť, o akých ľudí máte záujem na tieto konkrétne miesta?

Pre obchodníkov sú veľmi dôležité dobré komunikačné zručnosti, schopnosť orientácie na výsledok, príjemné vystupovanie, snaha pozerať sa na vec z pohľadu klienta. Samozrejme nemôže chýbať ochota na seba pracovať i absorbovať neustále nové poznatky z finančnej sféry.

Pri výbere regionálnych riaditeľov je podstatné, aby boli nastavení na tímovú prácu a spoločné dosahovanie cieľov. Pokiaľ majú navyše vodcovské schopnosti, ochotu preberať na seba zodpovednosť a orientovať sa na ciele, majú úspech na dosah. Ide nám o spoločné črty a DNA – jednoducho hľadáme si do tímu ľudí, ktorí si ľudsky i osobnostne sadnú. Musia uvažovať na spoločnej vlnovej dĺžke, všetko ostatné sa dá naučiť.

Keď napríklad robím náborové stretnutie, do piatich minút viem, či s daným človekom chcem alebo nechcem pracovať. Inak povedané - každý vysiela svojím správaním a vystupovaním o sebe isté signály, ktoré pri pohovore častokrát zavážia. Hľadáme „parťákov“, aby sme spoločne ladili a napredovali ako jeden tím.

Mnohých úspešných manažérov máte v regiónoch po celom Slovensku. Čo ich podľa vás spája? Majú nejaké spoločné črty, ktoré ich viedli k úspechu?

Aj keď to znie ako fráza, naozaj si stojím za tým, že ich práca skutočne baví. Berú ju ako svoje hobby či poslanie, radi pomáhajú druhým v dosahovaní ich osobných cieľov. Ak si pomôžem myšlienkou Tomáša Baťu: „Nežeň sa za peniazmi, slúž ľuďom, peniaze si ťa samé nájdu...“.

Úspešných ľudí spája to, že sú pre svojich klientov a spolupracovníkov skutočnými partnermi v dobrom i v zlom, a to po dlhé roky. Klient totiž netúži po „nejakej“ službe od Aegon Partner, chce mať korektný vzťah so svojím finančným agentom a mať k nemu dôveru. Vycíti, či mu človek, ktorý sedí oproti nemu chce skutočne pomôcť, alebo to všetko robí len kvôli provízii. To isté platí voči spolupracovníkom.

Dôležité je teda slúžiť ľuďom, kontinuálna práca na sebe, ochota pomáhať, vnútorná motivácia, napĺňanie cieľov. Nezaobíde sa to bez potrebnej sebadisciplíny, schopnosti prekonávať prekážky či orientácie na výsledok. Ak sa vám podarí skĺbiť toto všetko, máte recept na dlhodobý úspech.

Čo má teda na záver urobiť ten, kto chce pôsobiť vo vašich radoch?

Radi sa osobne stretneme s každým vážnym záujemcom o prácu v Aegon Partner. Sme presvedčení, že z pozície spolupracovníka máme naozaj čo ponúknuť. Bližšie informácie o našej sieti, systéme práce a ponúkaných výhodách nájdete na stránke www.aegon.sk/partner. Na tejto stránke nájdete i kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého sa môžete s nami spojiť.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články