Aegon Partner: „Spolupracovníkom zabezpečujeme zdarma kontinuálne a certifikované vzdelávanie.“


			Aegon Partner: „Spolupracovníkom zabezpečujeme zdarma kontinuálne a certifikované vzdelávanie.“

Ak pracujete ako samostatný finančný agent, potrebujete mať neustály prehľad o finančnom trhu a produktových novinkách. Finančné náklady na odborné školenia môžu byť pre vás častokrát neúnosné.  Aegon Partner prichádza s myšlienkou ponúkať bezplatné, kontinuálne a certifikované odborné vzdelávanie, otvorené pre všetkých potencionálnych spolupracovníkov.

Formou vzdelávacích raňajok chceme maklérom pravidelne prezentovať zaujímavé témy z praxe. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom zážitkových workshopov, do ktorých sú účastníci priamo zapojení. Tráviť dlhé hodiny pri powerpointových prezentáciách dnes nedáva veľký zmysel,“ objasňuje Ing. Klára Tomašovičová, šéfka vzdelávania siete Aegon Partner.

 

Tomašovičová-8.12.-foto1


Mohli by ste spomenúť nejaké konkrétnejšie vzdelávacie aktivity za posledný rok, ktoré absolvovali makléri v Aegon Partner?

V roku 2016 sme robili špeciálne vzdelávanie na efektívny nábor ľudí, ktoré bolo určené najmä pre našich partnerov fungujúcich na manažérskej úrovni. Cieľom školenie je pripraviť manažérov tak, aby dokázali nielen efektívne náborovať, ale predovšetkým vybrať správnych ľudí do svojho tímu.

Úspech je v tom mať spoločnú DNA, vedieť sa stmeliť pri dôležitých otázkach a úlohách. Rovnako zaujímavé bolo školenie na tému „Ako získavať novú klientelu a starať sa o tú existujúcu“. Zamerali sme sa na prácu s databázami, zvládanie námietok klientov a kladenie cielených otázok. Obchod je jednoducho o tom, aby ste sa dokázali správne pýtať, vtedy zákazník dokáže o sebe veľa prezradiť.

Podporili sme tak obchodné zručnosti našich ľudí a veríme, že ich budú vedieť zúročiť.
Manažérov a riaditeľov našej siete zaujal koučing vo finančnej oblasti, týkajúci sa rozvoja schopnosti svojich ľudí a ich správneho vedenia. Tu je veľmi podstatné uviesť, že vzdelávanie v sieti Aegon Partner poskytujeme bezplatne.

Je vzdelávanie tohto typu podobné aj u ostatných interných sietí poisťovní?

Nie, väčšinou si účastník vzdelávacieho kurzu účasť hradí z vlastného vrecka. Veľkou konkurenčnou výhodou siete Aegon Partner je práve bezplatné a certifikované odborné vzdelávanie. Makléri z toho profitujú celoživotne, keďže si rôzne kurzy či školenia uvádzajú často aj v životopisoch a navyše, nemusia si ich hradiť ako samoplatcovia.

Ak chce byť niekto skutočným odborníkom na finančnom trhu a ponúkať klientom vysokú pridanú hodnotu, treba rozumieť aj investovaniu v rôznych finančných segmentoch a neustále na sebe pracovať. My sa ich snažíme zaujať nielen výberom odborných tém, ale aj inovatívnou, zážitkovou formou vzdelávania, v ktorej si každý nájde to svoje, čo mu je najviac blízke.

Máte v Aegon Partner iba vzdelávacích lektorov interných, alebo spolupracujete s nejakými externými spoločnosťami?

Tento rok sme využívali v rámci vzdelávacích aktivít len interných lektorov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z rôznych oblastí nielen finančného trhu. Uvažujeme nad tým, že budúci rok by sa makléri po dosiahnutí určitého počtu bodov mohli školiť aj na ďalších, tentokrát externých školeniach či kurzoch.

Sme však patrične hrdí na to, že interné vzdelávanie je našou silnou stránkou, čo oceňujú samotní spolupracujúci partneri. Navyše, školením a vzdelávaním u nás pomoc nekončí, naši interní lektori fungujú aj ako vzťahoví manažéri. Snažia sa byť maklérom po ruke a zdieľajú s nimi ich každodenné radosti i starosti. Jednoducho sú tu pre nich v každej situácii. Stávajú sa ich partnerom.

Je u vás stanovené minimálne povinné vzdelávanie, ktoré musí za daný rok váš spolupracujúci partner absolvovať?

Povinné vzdelávanie máme v rámci adaptačného procesu a pri produktových či procesných úkonoch. Každý nováčik v Aegon Partner musí prejsť základnými školeniami. Tie mu umožnia lepšie spoznať našu firemnú kultúru, systém práce a celý rad hlavných finančných produktov, ktoré ponúkame.

Ďalšie vzdelávanie je povinné pre maklérov hlavne formou e-learningového vzdelávania, napríklad pri zavádzaní rôznych noviniek do praxe, prípadne pri zmenách v legislatíve. Deje sa tak hlavne z dôvodu ochrany sprostredkovateľov i spotrebiteľov.

V tomto prípade sa zaškolenie týka celého spektra našich spolupracovníkov. Povinný kurz musia absolvovať tiež aj vtedy, ak sa v praxi objaví vysoká chybovosť v rámci výkonu práce maklérov a najlepšou formou, ako to napraviť, je ponúknuť im preškolenie.

Možno si náročnejšie školenie, napríklad v oblasti legislatívy, po určitom čase zopakovať a doplniť si vedomosti?

Nie je v tom žiadny problém, pokiaľ je školenie náročné, môžu ho makléri absolvovať aj opakovanie. Kľúčové je, aby téme komplexne porozumeli, aby ju dokázali aplikovať aj v praxi. Snažíme sa školiť ich tak, aby to pre nich bolo dobre pochopiteľné a zrozumiteľné.

Prebieha vzdelávanie priamo u vás na centrále alebo paralelne aj v jednotlivých regiónoch, kde pôsobíte?

Pokiaľ k nám v istom čase nastúpi väčší počet ľudí, volíme v rámci adaptačného procesu celoslovenské vzdelávanie počas jedno či dvojdňových školení. Zväčša volíme lokality na strednom Slovensku, aby nemusel nikto vážiť dlhú cestu.

Vo väčšine prípadov vycestujeme za nimi do regiónov, aby sme vedeli daným tímom pripraviť školenie na mieru. Nejde však o klasické prezentovanie cez powerpointové prezentácie s množstvom slideov niekde v kancelárii, osvedčuje sa nám neformálna – tzv. zážitková forma workshopov, v zmysle: ak si to raz zažijem na vlastnej koži, potom to ovládam oveľa lepšie.

Nie je to založené len na počúvaní prezentujúceho, ale na aktívnom zapájaní sa každého účastníka. Zaujímajú nás skúsenosti a postrehy našich ľudí z praxe, radi sa nimi nechávame obojstranne inšpirovať.

Pripravujete nejaké novinky, čo sa týka vzdelávania v ďalšom období – na čo sa môžu tešiť vaši partneri?

V Aegon partner chystáme ešte tento rok – v decembri - projekt, ktorý búra mýty na finančnom trhu. Chceme totiž robiť vzdelávanie pre širokú, odbornú verejnosť formou vzdelávacích raňajok a prezentovať tam témy, ktoré sa netýkajú len legislatívy či nášho produktového portfólia. Máme záujem pritiahnuť pozornosť samostatných finančných agentov pôsobiacich v rôznych sektoroch.

Pôjde o tzv. soft skills, teda mäkké zručnosti práce finančného makléra. Radi na danom vzdelávacom podujatí privítame aj ďalších účastníkov z finančného sektora. Mnohí možno nemajú dostatok času či financií na vzdelávanie a radi by sme im to umožnili. Chceme im ukázať vhodný smer, ktorým sa môže vzdelávací proces uberať.

Prezraďte nám, akými témami chcete účastníkov vzdelávania zaujať?

Ako prvú tému sme si zvolili finančný koučing a veríme, že ňou zaujmeme. V budúcom roku by sme chceli v týchto našich zámeroch pokračovať a prinášať nové, atraktívne témy. Snažíme sa, aby vzdelávanie nebolo stereotypné, ale skôr zážitkové.

Ďalšou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy v nadchádzajúcich mesiacoch, je nechať si akreditovať vzdelávacie programy cez rezort školstva. Špeciálne vzdelávanie programy pripravujeme na manažérskej úrovni, tiež pre nováčikov v rámci adaptačného procesu.

Staviame totiž na tom, že ak budú mať manažéri pod sebou tých správnych ľudí, s ktorými budú vedieť dosahovať efektívne výsledky, pritiahnu k sebe ďalších schopných kolegov. A o to nám v Aegon partneride – pritiahnuť k sebe tých najschopnejších a pracovať na spoločných cieľoch. 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články