Nepriaznivý scenár sa stal pre firmy skutočnosťou


			Nepriaznivý scenár sa stal pre firmy skutočnosťou
7.10.2022 Poistný trh

Energetická kríza, rastúca inflácia aj politická neistota sa už naplno prejavili

Analýza Allianz Trade ukázala, že globálny rast v poslednom štvrťroku skĺzne do záporného pásma. Inflácia zostane vysoká až do prvého štvrťroku 2023.

Hrozba zastavenia dodávok ruského plynu je čoraz reálnejšia, stupňuje sa boj proti inflácii, politické neistoty narastajú. To všetko sú dôvody, na základe ktorých analytici Allianz Trade uvádzajú, že predchádzajúci nepriaznivý scenár sa stal skutočnosťou.

Očakávajú, že globálny rast v 4. štvrťroku skĺzne do záporného pásma (-0,1 % q/q), po ktorom bude nasledovať pomalé oživenie na úrovni +1,5 % v roku 2023. Nálada spotrebiteľov už klesla na rekordné minimá a podnikateľská dôvera sa naďalej rýchlo zhoršuje, čo bude brzdiť spotrebu a investície.

Eurozóna v budúcom roku skĺzne do recesie

Experti Allianz Trade sú presvedčení, že Eurozóna v dôsledku stúpajúcich cien energií a negatívnych vplyvov v budúcom roku skĺzne do recesie (s poklesom HDP o 0,8 %). „Štrukturálne prekážky sa naďalej stupňujú, najmä v dôsledku vyšších cien energií. Riziko nútených prídelov v zime 2022-23 kleslo na relatívne nízku úroveň, najmä vďaka tomu, že zásobníky plynu sa napĺňajú rýchlejšie, ako sa očakávalo. Nedá sa to však úplne vylúčiť v prípade veľmi chladnej zimy alebo neochoty domácností a firiem znížiť svoj dopyt po plyne,“ domnieva sa riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.


Mohlo by vás zaujímať: Novinka v aplikácii AutoMobil: Nahrajte si ľubovoľné osobné doklady a nastavte si ich platnosť


Ale aj bez prídelov budú potrebné triezve opatrenia a ekonomika sa nakoniec na prelome rokov 2022-23 dostane do recesie, pričom slabé oživenie sa prejaví až v druhej polovici roka 2023. Koniec koncov, energeticky náročné odvetvia už začali v podmienkach závratne vysokých cien znižovať svoju spotrebu energie. Či sa to ešte zhorší a či príde k väčším zastaveniam výroby, bude závisieť od toho, do akej miery sa v Európe uplatnia opatrenia cenového stropu,“ doplnil Peter Mucina. Očakáva preto, že podnikové marže v roku 2023 klesnú o 2 percentuálne body, čo zodpovedá strate 150 miliárd eur EBITDA.

 USA zaznamenajú pokles HDP o 0,7 %, najmä v dôsledku rýchlo sa sprísňujúcich menových a finančných podmienok, ktoré výrazne ochladia trh s bývaním, spolu s negatívnym vonkajším prostredím a nízkou fiškálnou podporou v polovici volebného obdobia.

Fed aj ECB zostanú jastrabie

Inflácia zostane vysoká až do 1. štvrťroka 2023, domnievajú sa odborníci Allianz Trade. Očakávajú, že globálna inflácia bude v roku 2023 v priemere 5,3 % (po takmer 8 % v roku 2022).

Inflácia v Eurozóne by mala dosiahnuť vrchol na úrovni 10 % v 4. štvrťroku 2022 a potom v roku 2023 dosiahnuť priemernú úroveň 5,6 %. V USA už inflácia pravdepodobne dosiahla svoj vrchol, ale mala by zostať nad 4 % do 1. štvrťroka 2023 a pod 2 % by mala klesnúť až po 3. štvrťroku 2023 (v priemere 2,9 % v roku 2023).


Mohlo by vás zaujímať: Swiss Re Institute: Aký bude vývoj svetového poisťovníctva v období 2022 – 2023?


Odhodlanie centrálnych bánk bojovať proti inflácii by mohlo viesť k tomu, že krátkodobé štátne úrokové sadzby prekročia neutrálne koncové sadzby v USA aj v Eurozóne (na 4 % a 2,25 %). Fed aj ECB budú v porovnaní s inými obdobiami recesie naďalej jastrabie, pričom v druhej polovici roka 2023 budú sadzby znižovať len v obmedzenej miere.

Najviac ohrozené odvetvia budú pravdepodobne kovy, papier a buničina, chemikálie, tiež potraviny, nápoje a textil. Keďže inflácia zostáva vysoká (značne presahuje rast miezd +3,2 % v roku 2022 a +3,4 % v 2023) a nezamestnanosť stúpa, smeruje spotreba domácností na prelome rokov 2022-23 k prudkému poklesu.

Firemné riziko opäť vzrástlo, ale vyššia fiškálna podpora by mala zabrániť veľkej vlne platobnej neschopnosti spoločností a zvýšeniu miery závažnosti. Napriek tomu poisťovňa pohľadávok Allianz Trade v roku 2023 očakáva nárast platobnej neschopnosti v Eurozóne celkovo o viac ako 40 %, pričom napríklad v Nemecku sa počet insolvencií zvýši o 16%, vo Francúzsku o 29%, v Taliansku o 31% a v Španielsku o 25%.

Kľúčové politické udalosti prinesú podľa odborníkov Allianz Trade ďalšiu volatilitu a vyššie geopolitické napätie – najmä zvýšená rivalita medzi USA a Čínou a reakcia Európy na energetickú krízu – môžu znamenať ďalšie dôvody k odďaľovaniu oživenia ekonomiky.

O Allianz Trade

Allianz Trade je svetovým lídrom v poistení pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti záruk, inkasa, štruktúrovaných obchodných úverov a politického rizika. Naša vlastná informačná sieť analyzuje denné zmeny v solventnosti viac ako 80 miliónov spoločností. Spoločnostiam poskytujeme istotu v obchodovaní zabezpečením ich platieb.

V prípade nedobytných pohľadávok klienta poskytujeme kompenzáciu, ale čo je dôležitejšie, v prvom rade pomáhame vyhnúť sa nedobytným pohľadávkam. Vždy, keď poskytujeme poistenie pohľadávok alebo iné finančné riešenia, našou prioritou je prediktívna ochrana.

Keď však príde niečo neočakávané, náš úverový rating AA znamená, že máme zdroje podporované spoločnosťou Allianz na kompenzácie a udržanie podnikania klientov. Allianz Trade so sídlom v Paríži pôsobí v 52 krajinách s 5 500 zamestnancami. V roku 2021 bol náš konsolidovaný obrat 2,9 miliardy EUR a poistené obchodné transakcie predstavovali globálne expozíciu 931 miliárd EUR. Pre viac informácií, prosím navštívte allianz-trade.sk

Zdroj: Allianz Trade

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články