Poistný trh v SR bol vlani jedným z mála trhov, ktoré sa zmenšovali


			Poistný trh v SR bol vlani jedným z mála trhov, ktoré sa zmenšovali
10.6.2022 Poistný trh

Poistný trh v SR bol v roku 2021 jedným z mála trhov, ktoré sa ďalej zmenšovali. Vyplýva to z globálnej správy o poistení spoločnosti Allianz, ktorá analyzuje vývoj poistných trhov vo svete.

„Slovenský poistný trh bol v roku 2021 jedným z mála trhov na svete, ktoré sa naďalej zmenšovali, keď celkový príjem z poistného klesol o 4,9 % - v životnom poistenie sa zaznamenal pokles o 6,2 % a neživotnom o 4,0 %," spresňuje správa.

Po pripočítaní výsledkov v životnom poistení z dvoch predchádzajúcich rokov stratil podľa správy slovenský poistný trh za posledné tri roky približne šestinu svojej veľkosti. Príjmy z poistného sa prepadli na úroveň naposledy zaznamenanú v rokoch pred veľkou finančnou krízou v roku 2008.

„Pre rok 2022 sa očakáva len pomalé oživenie a počas nasledujúcej dekády by mal slovenský poistný trh rásť v priemere o 3,4 % ročne, čo by bolo výrazne nad úrovňou predchádzajúcej dekády, najmä vďaka posilneniu životného poistenia. Slovensko by tým však aj naďalej rastom zaostávalo oproti zvyšku regiónu," priblížila správa. 

V roku 2021 bola podľa správy východná Európa jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov na svete, keď zaznamenala nárast poistného až o 9,4 % v sume 36 miliárd eur. Vplyvom udalostí na Ukrajine sa rast pravdepodobne zníži na 5,3 % v roku 2022 a v nasledujúcich desiatich rokoch sa ustáli na úrovni 5,5 %.

„Obe oblasti podnikania môžu nepriamo ťažiť z nedávnych kríz. V životnom poistení zvýšená informovanosť o rizikách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a infláciou vyvolaný koniec nulových úrokových sadzieb by mali opäť zatraktívniť mnohé sporiace a dôchodkové produkty.

V neživotnom poistení sa zintenzívni úsilie o zmiernenie klimatickej zmeny, najmä dekarbonizácia dodávok energie. V snahe o energetickú nezávislosť je to teraz ešte naliehavejšie. Vyžaduje si to veľké investície zo súkromného aj verejného sektora a vytvára to veľkú potrebu ochrany pred novými rizikami," uviedla spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.

Silné poháňače ekonomiky, rastúce povedomie o riziku, aj rekordne vysoké úspory podporované prosperujúcimi trhmi spôsobili v roku 2021 rast celosvetového poistného o 5,1 % (v neživotnom o 6,3 % a v životnom o 4,4 %).

Celkový príjem z poistného celosvetovo dosiahol 4,2 bilióna eur. Viac ako dve tretiny boli vytvorené v západnej Európe a Severnej Amerike, pričom polovica nárastu pripadá len na americký trh. Rok 2021 teda predstavuje nezvyčajný koniec uplynulého desaťročia, v ktorom bol rast oveľa nižší a ťahaný najmä Áziou, špeciálne Čínou.

Celkovo sa očakáva, že globálny príjem z poistného porastie v roku 2022 o 4,8 %, na pozadí globálnej miery inflácie na úrovni 6,2 % v tomto roku. „Pandémia a vojna na Ukrajine sú budíčkom pre lepšie riadenie rizík a ešte väčší dopyt po ochrane. Otázky poistiteľnosti a cenovej dostupnosti budú v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne čoraz naliehavejšie. Vyžaduje si to úroveň kreativity a spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami," dodal hlavný ekonóm Allianz, Ludovic Subran.

Zdroj: TASR, Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články