Swiss Re Institute: Aký bude vývoj svetového poisťovníctva v období 2022 – 2023?


			Swiss Re Institute: Aký bude vývoj svetového poisťovníctva v období 2022 – 2023?

Renomovaný Swiss Re Institute (SRI) zverejnil v edícii Sigma prognózu vývoja svetového poisťovníctva na obdobie 2022–2023. 

Ide o každoročnú analýzu, ktorá je vydávaná pravidelne na začiatku júla. SRI predkladá v publikácii pod názvom „World Insurance“ tieto hlavné závery. 

Odhadovaný nárast globálneho celkového poistného (t.j. životného a neživotného poistenia) by mohol v roku 2022 dosiahnuť v nominálnom vyjadrení výšku 6,1 %. Avšak reálne (tj v stálych cenách) sa dá očakávať len mierny vzostup (+0,4 %). Pritom hodnota globálneho celkového poistného v nominálnom vyjadrení by na konci roka 2022 mohla prvýkrát v histórii prekročiť hranicu 7 biliónov USD.

SRI zakladá tento odhad na „tvrdších“ sadzbách v neživotnom poistení s ohľadom na nutnosť čeliť vysokej inflácii a ďalej na silnom raste poistného v novo sa rozvíjajúcich krajinách (emerging countries). To by znamenalo, že hodnota poistného v roku 2022 by bola v nominálnom vyjadrení o 17 % vyššia ako na začiatku krízy COVID-19 (t.j.v roku 2019), čo podľa SRI odráža odolnosť poistných trhov v priebehu pandémie. 


Mohlo by vás zaujímať: Nemecko: Poisťovatelia očakávajú utlmenie podnikateľského výkonu. Prečo?


V neživotnom poistení SRI predpokladá, že inflácia hodnôt expozícií a spevnenie sadzieb podporí rast poistného, ​​a to najmä v Severnej Amerike a Európe. Reálne sa však odhaduje nárast globálneho poistného neživotného poistenia len vo výške 0,8 %. V roku 2023 by mal byť vzostup daného globálneho poistného rýchlejší (+ 2,2 %).

Hnacou silou rastu by malo byť pokračujúce spevňovanie sadzieb, najmä u podnikateľských poistení. Ďalej sa očakáva, že rast poistného v novo sa rozvíjajúcich krajinách pravdepodobne predstihne rast vo vyspelých krajinách. Odhadovaný reálny rast poistného neživotného poistenia by v novo sa rozvíjajúcich krajinách mohol totiž predstavovať 3 % v roku 2022 a 4,2 % v roku 2023. Hlavným ťahúňom takého rastu bude asi dopyt po krátkodobom súkromnom zdravotnom poistení, ktorý ovplyvňuje zvýšené povedomie o zdravotnej bezpečnosti, prebudené skúsenosťami z pandémie.


Mohlo by vás zaujímať: 22-eurový dôchodok z II. piliera? Nerobte rovnakú chybu ako vaši rodičia


Zisky v sektore neživotného poistenia sa dostanú v roku 2022 pod tlak. SRI prognózuje, že ukazovateľ ROE (Return on Equity – rentabilita vlastného kapitálu alebo zisk k vlastnému kapitálu) sa bude v roku 2022 pohybovať okolo 5 – 6 %. V roku 2021 skončil tento ukazovateľ na úrovni 6 %, čo signalizuje, že by v roku 2022 mohlo dôjsť k poklesu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Pre rok 2023 počíta SRI s nárastom ukazovateľa ROE na 6,6 %, pretože sa majú zlepšiť výsledky z upisovania aj výnosy z investícií. Avšak ekonomické spomalenie a vysoká viacročná inflácia znížia v reálnych cenách poistné a zvýšia náklady na poistné plnenie. Určitým plusom v období inflačnej krízy môže byť však tá skutočnosť, že úrokové sadzby pôjdu hore. To posilní v dlhšom období investičné výnosy, pretože portfólia dlhopisov poisťovateľov prevádzkujúcich neživotné poistenie sa postupne „prevaľujú“ k vyšším výnosom. 

Pokiaľ ide o životné poistenie, tak SRI prognózuje, že globálne poistné sa reálne mierne zníži (- 0,2 %). Sporiace poistné, ktoré reprezentuje viac ako tri štvrtiny sektora životného poistenia, bude pravdepodobne „trpieť“ z dôvodu volatilných podmienok na finančnom trhu a klesajúcich disponibilných príjmov.

Avšak podmienky pre pokrok v strednodobom horizonte existujú a sú dobre ukotvené. Zvýšenie povedomia o riziku po pandémii ťahá dopyt po poistných produktoch ochranného typu a poisťovatelia menia svoje podnikateľské modely, aby boli digitálne pripravení.

Ďalej možno predpokladať, že vyššie úrokové sadzby podporia dopyt po garantovaných sporiacich poistných produktoch. Z týchto dôvodov SRI očakáva, že reálne globálne poistné životného poistenia sa v roku 2023 zvýši o 1,9 %, a to pri zlepšení vývoja tak vo vyspelých, ako aj novo sa rozvíjajúcich krajinách.

V roku 2022 by sa mohla mierne zlepšiť ziskovosť v sektore životného poistenia, a to predovšetkým vďaka rastu úrokových sadzieb. Významnejší vzostup výnosov z investícií sa podľa SRI ukáže až v strednodobom a dlhodobom období, pretože dlhodobé aktíva s pevným príjmom/výnosom, ktoré sa nachádzajú v investičnom portfóliu životných poisťovateľov, sa začnú „prevracať“.

Aj keď škody spojené s COVID-19 v roku 2022 budú pravdepodobne pretrvávať, tak závažnosť týchto škôd môže poklesnúť, pretože svet sa prispôsobuje životu s vírusom. 

Na záver je vhodné spomenúť ešte prognózu vývoja globálneho makroprostredia, ktoré má bezpochyby významný vplyv na vývoj globálneho poistného trhu. SRI odhaduje, že globálny reálny HDP sa v roku 2022 zvýši o 3 % av roku 2023 o 2,6 %.

Pokiaľ ide o hlavných globálnych ekonomických hráčov, tak v USA by mal vzostup v roku 2022 predstavovať reálne 2,6 %, v eurozóne 2,4 % a v Číne potom 4,2 %. V roku 2023 by sa tempo rastu HDP malo spomaliť, takže v prípade USA sa očakáva nárast o 1,1 %, v eurozóne o 1,0 % av Číne o 5,3 %.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články