Allianz predá väčšinový podiel v ruských prevádzkach Interholdingu


			Allianz predá väčšinový podiel v ruských prevádzkach Interholdingu

Skupina Allianz sa dohodla na predaji väčšinového podielu vo svojich ruských aktivitách spoločnosti Interholding LLC, vlastníkovi ruskej poisťovne Zetta Insurance. 

Po dokončení transakcie bude Allianz vlastniť menšinový 49,9-percentný podiel v zlúčenej spoločnosti. 

Transakcia podlieha schváleniu regulačnými orgánmi. 

Odhaduje sa, že transakcia bude mať negatívny vplyv na výkaz ziskov a strát spoločnosti Allianz vo výške približne 0,4 miliardy eur, a to najmä z dôvodu preklasifikovania negatívneho kurzového vplyvu z vlastného imania. Kapitalizáciu solventnosti a hotovostnú pozíciu skupiny Allianz to neovplyvní.

Cieľom dohody, ktorá nasleduje po rozhodnutí Allianz obmedziť činnosť v Rusku, je zabezpečiť kontinuitu pre klientov a zamestnancov.

Poisťovňa Zetta, ktorú vlastní Interholding, má v Rusku viac ako 120 predajných miest s viac ako 6 500 pracovníkmi vo viac ako 150 ruských mestách. Spoločnosť, ktorá má okrem klientov z radov malých a stredných podnikov viac ako 1 milión klientov, spolupracuje s 350 predajcami automobilov a 30 komerčnými bankami v krajine.  

Zdroj: Allianz-SP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články