Euler Hermes je teraz Allianz Trade


			Euler Hermes je teraz Allianz Trade

Euler Hermes, svetový líder v oblasti poistenia pohľadávok, sa mení na Allianz Trade.

Euler Hermes, svetový líder v poistení pohľadávok, sa stáva Allianz Trade – ide o prirodzený krok, keďže od roku 2018 sme plne súčasťou skupiny Allianz.

Sebavedome vykročíme do budúcnosti a zostaneme verní tomu, kým sme


Už viac ako 100 rokov poskytujeme spoločnostiam všetkých veľkostí účinné nástroje na rozšírenie ich podnikania a ochranu ich aktív prostredníctvom poistenia pohľadávok a poistenia záruk. Naším cieľom vždy bolo predvídať a zmierňovať riziká prostredníctvom obchodných informácií, aby sme firmám pomohli obchodovať s istotou. Naša dôkladná znalosť trhov a hospodárskych cyklov v kombinácii s našimi prediktívnymi analýzami, aplikovanými na najväčší súbor firemných údajov, nám umožňuje posunúť našich klientov o krok vpred.


Sme svetovým lídrom v poistení pohľadávok, pôsobíme v 52 krajinách a zamestnávame viac ako 5 500 zamestnancov. Zmena našej značky na Allianz Trade znamená posilnenie našej pozície globálneho hráča. S novou značkou budeme ešte viac ťažiť z dobrého mena a sily skupiny Allianz, ktorá disponuje rozsiahlou globálnou sieťou odborných znalostí.


„Teraz sme Allianz Trade. Čo to znamená pre našu spoločnosť, pre našich klientov a pre našich zamestnancov? Jedným slovom: viac. Viac globálnych odborných skúseností  a znalostí inšpirujúcich viac lokálnych riešení. Viac istoty do budúcnosti s viacerými príležitosťami pomáhať podnikom rásť. Viac predvídavosti a služieb na mieru. Väčšia schopnosť držať krok s technologickými transformáciami. Väčšia viditeľnosť s cieľom prilákať nové talenty a viac kariérnych príležitostí pre našich zamestnancov. Je toho veľa, z čoho sa môžeme tešiť, a to sme ešte len začali skúmať možnosti,“ hovorí Clarisse Kopff, generálna riaditeľka Allianz Trade.


Chris Townsend, člen predstavenstva Allianz SE, dodáva: „Sme nadšení, že sa Euler Hermes stáva Allianz Trade a sme presvedčení, že táto zmena prinesie mnoho výhod z hľadiska povedomia,  obchodného rozvoja, rastu a inovácií. Allianz Trade je jedinečný, založený na dátach a technológiách a sme naň mimoriadne hrdí.“

Zmena na Allianz Trade: veľký prínos pre našu budúcnosť

Naša nová značka bude priamo podporovať implementáciu nášho strategického plánu do roku 2025, ktorý zdôrazňuje naše silné ambície rastu vo všetkých oblastiach podnikania a geografických regiónoch. Plán je založený na troch pilieroch:

  • Rozšírenie kľúčových oblastí podnikania: Chceme rozšíriť našu konkurenčnú výhodu v oblasti poistenia pohľadávok. Naďalej budeme pracovať na poskytovaní služieb najvyššej úrovne vo všetkých trhových segmentoch, pričom budeme stavať na bezkonkurenčných nástrojoch upisovania, zručnostiach, infraštruktúre a na viackanálovej distribúcii, vrátane siete agentov Allianz. Naším cieľom je tiež urýchliť prienik na trh v USA.
  • Rozšírenie motorov rastu: Budeme tiež rýchlejšie rozvíjať naše motory rastu, ako sú záruky a špeciálne riešenia (Transactional Cover Unit a Excess of loss). V týchto oblastiach podnikania už sme odborníkmi a naďalej budeme investovať do ďalšieho rozvoja a rýchleho rozširovania našich trhových podielov.
  • Príprava na nový svet: Naša tretia priorita sa zameriava na dlhodobejší horizont, pretože sa domnievame, že je nevyhnutné pripraviť sa na budúcnosť obchodu. Aby sme si udržali náskok, musíme využiť príležitosť, ktorú nám ponúka presun B2B obchodu do online prostredia, a stať sa kľúčovým hráčom v tomto novom ekosystéme.


„Základom našej novej stratégie je rast. Snažíme sa nájsť riešenia pre zákazníkov pôsobiacich v národných a globálnych ekonomikách, pretože obchodné úvery zaisťujú legitímnosť a úspešnú realizáciu obchodných transakcií. 

Naďalej sme pevne odhodlaní plniť naše poslanie včasných a presných informácií, ako aj obozretných a stabilných služieb založených na skúsenostiach. Vstupujeme do novej vzrušujúcej fázy našej spoločnosti a som nadšená, že túto cestu začíname tým, že sa stávame Allianz Trade,“  hovorí Clarisse Kopff.

Zdroj: Euler Hermes, Allianz Trade

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články