Euler Hermes dosiahol najvyšší zisk za posledných 10 rokov


			Euler Hermes dosiahol najvyšší zisk za posledných 10 rokov

Spoločnosť Euler Hermes dosiahla v roku 2018 veľmi dobré výsledky s nárastom tržieb o 7% na úroveň 2 705 mil. € a nárast sa udial vo väčšine regiónov.

Z komerčného hľadiska Euler Hermes dosiahla v tomto roku najvyššiu úroveň nových obchodov vo svojej histórii, čo v kombinácii so zdravou retention rate vo výške 90% posilnilo organický rast na najvyššiu úroveň od roku 2013.

Následne k 31. decembru 2018, Euler Hermes dosiahla historicky najvyššiu hodnotu komerčného portfólia pohľadávok na úrovni 2 096 mil. €, čo je o 6% viac. Okrem toho v roku 2018 potvrdila svoju pozíciu č. 1 ako najodporúčanejšej značky v poistení pohľadávok pre zákazníkov a maklérov.

Tieto vynikajúce výsledky umožňujú spoločnosti Euler Hermes urýchliť svoju novú stratégiu „Confidence to be bold“, aby sa rozšírila nad rámec svojej tradičnej obchodnej línie poistenia pohľadávok, čím sa posilní poistenie záruk, riešenia ochrany pred podvodmi, financovanie poistenia a digitálne partnerstvá. Euler Hermes totiž smeruje k tomu, aby sa stala najinovatívnejším B2B poisťovateľom. To sa v priebehu tohto roku premieta do rôznych iniciatív.

Fakty a čísla:

• Tržby v roku 2018 vo výške 2 705 mil. €, nárast 7 %
• „Net combined ratio“ na úrovni 77,9 % (-3,3 %-p)
• Prevádzkový zisk vo výške 431 mil. € a s nárastom 17 %
• Čistý príjem vo výške 345 mil. € a s nárastom 8 %
• Historicky najvyššia hodnota komerčného portfólia pohľadávok na úrovni 2 096 mil. €, čo je o 6 % viac
• Značka č. 1 v odporúčaní poistenia pohľadávok zákazníkmi aj maklérmi

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články