Euler Hermes znížila ratingové hodnotenie 18 krajín a 126 sektorov 


			Euler Hermes znížila ratingové hodnotenie 18 krajín a 126 sektorov 
7.4.2020 Zahraničie, Škody

Globálna ekonomika, ktorá už bola oslabená mnohými faktormi neistoty (napr. Brexit, obchodné vojny), teraz čelí novej výzve: pandémii Covid-19.

Nielenže sme svedkami mnohých ľudských tragédií, koronavírus sa tiež zásadne odzrkadľuje na fungovaní podnikov na celom svete, narúša dodávateľské reťazce a obchodné operácie, ovplyvňuje dôveru domácností a trhov a výrazne obmedzuje medzinárodný obchod.

Podľa spoločnosti Euler Hermes preto svetový hospodársky rast čaká v roku 2020 výrazné spomalenie, dosiahne nárast iba + 0,5% (oproti + 2,5% v roku 2019). Medzinárodný obchod sa tento rok zároveň zníži o 4,5%.

V dôsledku toho sa výrazne zvýši aj riziko neplatenia zo strany odberateľov. Odborníci Euler Hermes očakávajú, že sa platobná neschopnosť v roku 2020 zvýši o 14%. V tomto oslabenom medzinárodnom prostredí bude veľa krajín a sektorov tvrdo zasiahnutých.

Kompas na predvídanie rizík

Euler Hermes každý štvrťrok aktualizuje a zverejňuje svoje ratingy rizika jednotlivých krajín a sektorov, ktoré merajú riziko neplatenia zo strany podnikateľských subjektov. Celkovo monitoruje a hodnotí krajiny a sektory prostredníctvom nepretržitého sledovania 40 krátkodobých a dlhodobých ekonomických a finančných ukazovateľov.

Prípady neplnenia záväzkov v Argentíne a Libanone v posledných mesiacoch potvrdzujú nevyhnutnosť modelu merania rizika krajín, ktorého cieľom je zmerať náchylnosť k vypuknutiu krízy, akou je teraz Covid-19.

V prvom štvrťroku 2020 znížil Euler Hermes rating 18 krajín: Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Írsko, Litva, Brazília, Japonsko, Ekvádor, Thajsko, Indonézia, India, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Maroko, Keňa, Ghana a Maurícius. Tento zoznam zahŕňa rozvinuté a rozvíjajúce sa ekonomiky. 

Napríklad Brazília na túto globálnu hospodársku a zdravotnú krízu veľmi dopláca, a to napriek počiatočným nádejam, že dynamické reformy urýchlia jej rast. Podobne aj Japonsko, ktoré bolo ohrozené kvôli niekoľkým otrasom už vlani na jeseň, teraz vníma obmedzenia spôsobené pandémiou Covid-19 ešte výraznejšie. India tiež už čelila mnohým štrukturálnym a cyklickým výzvam, ktoré sú v súčasnej situácii ešte zosilnené.

„Viditeľné a potenciálne následky pandémie Covid-19 sú integrované do našich analýz hodnotenia rizika jednotlivých krajín. Naši analytici stále venujú pozornosť situácii ostatných rozvinutých krajín, najmä Francúzska, Nemecka, Španielska a Spojených štátov. Tieto krajiny majú potrebné prostriedky na ochranu svojich podnikov, ale ich situácia by sa mohla rýchlo skomplikovať, ak sa opatrenia izolácie a zmrazenia ich ekonomík budú predlžovať, “varuje Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku. 

Rekordný počet zmien

Euler Hermes znížil rating v 126 sektoroch po celom svete, čo je nová historická úroveň. Predchádzajúci rekord bol v Q1 2016, kedy došlo k zníženiu 70 ratingov sektorov. Je dôležité zdôrazniť, že v 60% prípadov viedli tieto zmeny k tomu, že hodnotenie odvetvia prešlo z „mierneho rizika“ na „vysoké riziko“. Tieto dva znaky dokazujú, že globálna ekonomika a podniky prechádzajú bezprecedentnou, mimoriadne zložitou a neistou dobou.

Najviac zasiahnutý je automobilový priemysel. Euler Hermes znížil jeho rating v 26 krajinách. Nasleduje sektor dopravy (zníženie v 21 krajinách), elektroniky (14) a maloobchodu (12). Farmaceutický priemysel a informačné technológie sú dva najodolnejšie sektory. Z regionálneho hľadiska bol najväčší počet prípadov so zníženým ratingom v západnej Európe (52), nasleduje Ázia a Tichomorie (29) a stredná a východná Európa (24).

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články