Slovenské stavebníctvo čakajú menej priaznivé roky


			Slovenské stavebníctvo čakajú menej priaznivé roky
20.5.2019 Poistný trh, Škody

Rast v sektore stavebníctva na Slovensku sa bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler Hermes.

V roku 2019 malo vzrásť v priemere o 2,4 % pričom odhad do budúceho roka predstavuje len mierny rast 0,6 %.

Hrozí spomalenie hospodárskeho rastu?

Podľa analýzy možno v budúcich rokoch očakávať spomalenie hospodárskeho rastu. Vývoj HDP v Európskej únii totiž podľa združenia Euroconstruct dosiahol svoj najvýraznejší nárast v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá jeho spomalenie. Tento vývoj sa tak odrazí aj na znížení rastovej dynamiky stavebnej produkcie.

„V stredno- až dlhodobom horizonte tak možno očakávať výraznejší pokles stavebných aktivít, čo súvisí s makroekonomickým vývojom, drahším financovaním a rizikami prítomnými v globálnej ekonomike,“ konštatuje Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes.

Celkova_stavebna_produkcia_naSK

Aktuálne trendy na Slovensku

Experti sú presvedčení, že stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Najväčší podiel na stavebnej produkcii majú malé podniky do 49 zamestnancov a živnostníci.
Realizácia stavieb a budov je dôležitou súčasťou tvorby hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. Podiel stavebníctva na tvorbe HDP je približne 7%, pričom sektor vytvoril približne 7,7% z celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva približne 6,9% pracovnej sily.

truktúra_stavbených_spoločností_naSK

Zdroj: Euler Hermes

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS