Banky aj poisťovne sú podľa NBS kapitálovo dobre vybavené


			Banky aj poisťovne sú podľa NBS kapitálovo dobre vybavené

Banky aj poisťovne zaznamenali pozitívny vývoj ziskovosti a sú kapitálovo dobre vybavené. Ich odolnosť potvrdilo aj stresové testovanie. 

Uviedla to Národná banka Slovenska (NBS) v správe o finančnej stabilite, ktorú v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda.

Odznievajúci vplyv koronakrízy podľa centrálnej banky vystriedali nové riziká. Ide najmä o narušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rýchly rast cien energií a iných komodít a v neposlednom rade o zvýšenú infláciu.

Práve inflácia je najvýraznejšou zmenou posledného obdobia a jej vplyv môže byť výraznejší, najmä ak by pretrvala dlhšie obdobie. Ovplyvňuje finančné toky v domácnostiach aj podnikoch a pôsobí na rast úrokových sadzieb. Tým zvyšuje riziko finančných ťažkostí pri splácaní dlhu.

Aktuálna situácia bude mať podľa NBS negatívny vplyv najmä na podniky. Aj keď koronakrízu prekonali pomerne dobre, stále sú zraniteľnejšie, než boli pred krízou. Schopnosť jednotlivých podnikov zvládať šoky závisí od mnohých faktorov.

V správe sa odhaduje, že až tretina podnikov je vystavená zvýšenému riziku finančných ťažkostí. Týka sa to približne každého desiateho podnikového úveru.


Mohlo by vás zaujímať: Chystá sa novela zákona o poisťovníctve. Pripomienky treba dať do 1. júla


Vplyv spomínaných šokov na kreditnú kvalitu domácnosti je podľa NBS miernejší. Pri úveroch na bývanie sa zatiaľ nepredpokladajú zvýšené straty, hoci domácnosti môžu byť pod tlakom na zníženie spotreby. Isté zhoršenie kreditnej kvality je však viditeľné pri spotrebiteľských úveroch a pod vplyvom aktuálnych udalostí môže ďalej rásť.

Dlhodobý rast úverov na bývanie sa v poslednom období ešte zrýchlil. NBS tento trh dlhodobo a detailne monitoruje a opakovane pristúpila k sprísňovaniu úverových štandardov. Vo všeobecnosti ich považuje za dobre nastavené.

V poslednom období však rastie podiel úverov na bývanie, ktoré sa budú splácať aj na dôchodku. Výrazný vplyv na tento trend má konkurencia medzi bankami a opakované zvyšovanie úverov. NBS preto navrhuje úpravu ukazovateľa celkovej zadlženosti k príjmu (tzv. DTI). Jej vplyv na aktuálne úvery bude minimálny, ale zamedzí budúcemu posúvaniu splatnosti ešte hlbšie do dôchodkového veku.


Mohlo by vás zaujímať: Ako vlani fungoval dohľad NBS nad finančným a poistným trhom? 


Na druhej strane, NBS navrhuje adresne uvoľniť posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať, aby tak podporila financovanie obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nakoniec sa správa venuje investíciám domácností. Rok 2021 bol rekordný pre oba piliere dôchodkového sporenia aj pre kolektívne investovanie. Domácnosti, najmä mladšie ročníky, čoraz viac preferovali akciové zložky.

Zdroj: oPoisteni.sk, NBS, TAR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články