NOVIS opäť v hľadáčiku NBS: zákaz predaja investičných poistiek, ich to vraj neovplyvní


			NOVIS opäť v hľadáčiku NBS: zákaz predaja investičných poistiek, ich to vraj neovplyvní
29.9.2020 Poistný trh

Za posledné obdobie dostala poisťovňa NOVIS od regulátora rekordnú pokutu 175-tisíc eur a dve menšie pokuty po 50-tisíc eur. Teraz prišiel zákaz predávať investičné poistky. Poisťovňa  tvrdí, že všetky pochybenia už centrálnej banke vysvetlila a očakáva výrazný rast.

Dočasný zákaz uzatvárať nové poistné zmluvy s investičnou zložkou. A monitorovanie činnosti na mesačnej báze. Toto sú niektoré nové pravidlá pre fungovanie poisťovne NOVIS, ktoré musí dodržať. Národná banka Slovenska (NBS) totiž v septembri vydala predbežné opatrenie voči nej a hrozí jej ďalšou pokutou. Poisťovňa sa bráni a chce NBS presvedčiť, že dôvod na opatrenie nevznikol. Portál oPoisteni.sk danú situáciu zmapoval podrobnejšie.

Predbežné opatrenie NBS voči poisťovni

Ako pre portál oPoisteni.sk potvrdil hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer, regulátor vydal 9. septembra predbežné opatrenie voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa. „Rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť jeho doručením poisťovni 11. septembra 2020 a od tohto momentu je poisťovňa povinná ho dodržiavať,“ spresnil.

Dôvodom predbežného opatrenia podľa neho je dôvodné podozrenie NBS, že poisťovňa investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnej výške. „Ide o dočasné preventívne opatrenie, podľa ktorého sa poisťovňa musí zdržať uzatvárania nových poistných zmlúv s investičnou zložkou, v prípade, ak rozsah investovaného poistného z uzatvorených zmlúv nebude mať v stanovenej výške. Predbežné opatrenie tiež zaväzuje poisťovňu, aby všetko poistné prijaté od klientov po doručení predbežného opatrenia (zo starých aj nových poistných zmlúv) investovala v správnej výške,“ spresňuje P. Majer.


Mohlo by vás zaujímať: MAĎARSKO: MNB pozastavila produkt od spoločnosti NOVIS


Poisťovňa NOVIS funguje na základe licencie NBS vo viacerých európskych štátoch. Rozsah predbežného opatrenia sa teda dotýka poistných zmlúv, ktoré obsahujú investičnú časť. Týka sa tiež všetkých krajín, v ktorých poisťovňa podniká (Slovensko, Česko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Fínsko, Island, Litva).

Doručením tohto predbežného opatrenia regulátor začína voči poisťovni sankčné konanie za uvedené porušenie povinností. „Opatrenie môže NBS zrušiť len svojím rozhodnutím, ak pominú jeho dôvody. Inak predbežné opatrenie ostáva v platnosti až do momentu právoplatného skončenia sankčného konania vo veci samej a poisťovňa musí dodržiavať povinnosti v ňom uvedené po celú túto dobu,“ dodáva hovorca. Viac informácií o samotnom sankčnom konaní, či povahe porušení, nie je podľa neho možné v súčasnosti poskytnúť vzhľadom na to, že konanie prebieha a je neverejné.

NOVIS reaguje: rozbehnuté projekty nie sú dotknuté

Predbežné opatrenie NBS vo vzťahu k poisťovni NOVIS podmienečným spôsobom stanovuje mantinely vo vzťahu k investičnému procesu, v ktorých sa pri svojom raste musíme pohybovať, aby mohli ďalej expandovať, reagovala na otázky portálu oPoisteni.sk Anna Petrocová z uvedenej spoločnosti. „Požadované parametre spĺňame, o čom sme NBS aj formálne informovali v požadovanom reporte, na prerušenie predaja nevznikol dôvod,“ skonštatovala.  

V najbližších týždňoch chcú podľa jej slov venovať maximum energie možnosti reportovania kľúčových parametrov uvedených v rozhodnutí v reálnom čase z ich IT systému tak, aby mala NBS dôveryhodný obraz o tých kľúčových aspektoch ich činnosti, ktoré rozhodnutím sleduje.

Poisťovňa NOVIS musí napríklad oznamovať NBS celkovú hodnotu stavu poistných účtov klientov bez vernostných bonusov, odkupnú hodnotu, jednotlivé podkladové aktíva i zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch.  „NBS nám stanovila limity vo vzťahu k investičnému procesu, v ktorých sa musíme pohybovať. Reportovacie povinnosti smerujú len k tomu, aby bolo overiteľné, že sa v daných limitoch pohybujeme,“ dodala Anna Petrocová.

Viaceré pokuty za posledné obdobie

NBS zakročila proti poisťovni NOVIS v poslednom období viackrát. V októbri minulého roka dostala poisťovňa rekordnú pokutu vo výške 175-tisíc eur. Centrálna banka jej ju udelila za to, že podľa jej zistení mala poisťovňa zavádzať klientov a zneužiť svoje postavenie, teda za neprijateľné zmluvné podmienky.

A uviedla aj konkrétne dôvody. Poistné zmluvy umožňovali bezplatne zmeniť, čím mali klientom odpadnúť opätovné obstarávacie náklady. Poisťovňa mala vyplácať preddavky na poistné plnenie do 24 hodín, alebo garantovať likviditu v ťažkých časoch, kedy klient mal získať prístup k nasporeným financiám, ale nestalo sa tak.


Mohlo by vás zaujímať: NBS zakročila proti poisťovni Novis, dostala rekordnú pokutu


Ďalšie dve nové pokuty, každú vo výške 50-tisíc eur, dostala poisťovňa od regulátora vo februári tohto roku (čísla rozhodnutia: 100-000-221-562, 100-000-221-679), opäť  za viaceré interné pochybenia. Poisťovňa mala napríklad zle počítať technické rezervy, zasielať NBS nesprávne údaje či podnikať v cudzom štáte bez povolenia. Uložené pokuty mala poisťovňa zaplatiť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (19. marec 2020).

Keď sme sa začiatkom tohto roka u poisťovne NOVIS informovali na ich ďalšie fungovanie, s ohľadom na výšku pokuty, bola pre nich prioritou príprava novej verzie produktov v súvislosti s novými pravidlami pre investovanie.

Podobnú odpoveď v tomto duchu poskytli aj tentokrát. „Vďaka preventívnemu charakteru predbežné opatrenie NBS nemá dopad na možnosť uzatvárať nové poistné zmluvy. Zlepšovanie produktov a služieb je stále našou prioritou a rozbehnuté projekty v tomto smere nie sú predbežným opatrením nijako dotknuté,“ spresnila pre portál oPoisteni.sk Anna Petrocová.

Podotkla, že ich klienti a obchodní partneri tak stále môžu očakávať bezpapierové dojednávanie poistných zmlúv, nové neinvestičné poistné produkty, ako aj aplikáciu západných trhových štandardov zrozumiteľnosti predzmluvnej dokumentácie.

Vlaňajšia výročná správa ukázala rast

Obrat poisťovne NOVIS (výnosy z poistného) podľa ich výročnej správy z roku 2019 vzrástol o 30 % a dosiahol 51,5 miliónov eur.  V správe uvádzajú, že je to „v súlade s dlhodobým plánom obchodnej expanzie, spočívajúcom v každoročnom solídnom zvýšení obratu. Ziskovosť a nárast vlastného kapitálu sú dôsledkom neprestajného nárastu portfólia poistných zmlúv. NOVIS využil svoju zlepšujúcu sa finančnú pozíciu na spätné odkúpenie niektorých svojich akcií (k 31.12.2019 predstavoval celkový počet 6730 vlastných akcií s obstarávacou cenou 964 tisíc eur)."

Ako pre portál oPoisteni.sk na záver dodala Anna Petrocová, aj minulý rok rástli kontinuálne na ich hlavných trhoch. „Pandémiu sme pocítili našťastie zatiaľ v malej miere a aj tento rok očakávame pokračovanie výrazného rastu,“ uzatvorila.

Čo musí poisťovňa NOVIS urobiť na základe opatrenia NBS:

  • Poisťovňa je povinná ku koncu každého mesiaca vyhodnocovať, či spĺňa podmienky uložené v predbežnom opatrení (či má investície v dostatočnej výške).
  • Na základe toho musí poisťovňa sama posúdiť, či od ďalšieho mesiaca môže uzatvárať nové poistné zmluvy Ak poisťovňa bude mať rozsah investícií ku koncu mesiaca na úrovni stanovenej predbežným opatrením , môže nové poistné zmluvy od ďalšieho mesiaca uzatvárať.
  • Poisťovňa zároveň musí mesačne (vždy do 10 dňa v mesiaci) hlásiť NBS údaje, na základe ktorých bude regulátor priebežne vyhodnocovať, či poisťovňa predbežné opatrenie dodržiava.
  • Pokiaľ by poisťovňa NOVIS uzatvárala nové poistné zmluvy bez toho, aby mala investície v stanovenom rozsahu , dopustila by sa  porušenia predbežného opatrenia. Išlo by o závažný nedostatok, ktorý by mohol viesť aj k závažnejším postihom poisťovne zo strany NBS.
  • NBS bude vyhodnocovať dodržiavanie predbežného opatrenia za konkrétny mesiac vždy po doručení údajov poisťovňou a po ich následnej analýze bude rozhodovať o nutnosti pristúpiť k ďalším opatreniam.

Prameň: NBS

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články