NOVIS reaguje na pokutu: Chceme pokračovať v raste, digitalizácii a na otvorení nových trhov


			NOVIS reaguje na pokutu: Chceme pokračovať v raste, digitalizácii a na otvorení nových trhov
15.1.2020 Poistný trh

NBS zakročila proti poisťovni NOVIS, vyrubila jej rekordnú pokutu 175-tisíc eur. Budú ju rešpektovať. Prioritou pre nich je príprava novej verzie produktov v súlade s novými pravidlami pre investovanie. Predbežne plánujú aj spustenie poistenia bez investičnej zložky. Čo ešte prezradili?

Ako zareagovali v poisťovni NOVIS na rekordnú pokutu od regulátora?  Do akej miery to ovplyvní ich ďalšie aktivity, na tuzemskom poistnom trhu či v zahraničí? Viac prezrádza pre portál oPoisteni.sk Karin Daňová z marketingového oddelenia spoločnosti.

 

Výsledok konania Národnej banky Slovenska (NBS) o uložení pokuty podľa viacerých médií rešpektujete. Vašu energiu a zdroje chcete zameriavať na zlepšenie vašich produktov a služieb. O aké konkrétne novinky ide a čo bude vašou prioritou v tomto roku?

Našou hlavnou prioritou zostáva pokračovať v raste na existujúcich trhoch a pracovať na otváraní nových trhov. K tomu je nevyhnutné pracovať na prispôsobovaní produktov a služieb neustále sa meniacemu prostrediu.

Pred koncom roka 2019 sme výrazne inovovali ponuku NOVIS poistných fondov pre našich nových klientov. Tieto nové fondy ponúkneme už v najbližších dňoch aj všetkým aktuálnym klientom v celej Európe.

Veľmi nás teší, že po dlhšom období vývoja nového poistného softvéru a následnej migrácie, sme sa dostali do bodu, kedy jeho používanie výraznejšie pozitívne pocítia aj naši obchodní partneri a klienti. Po úspešnom spustení systému počas minulého roka teraz pracujeme na spustení portálu pre klientov a na platforme pre plne digitálne dojednanie poistnej zmluvy.

Prioritou na slovenskom trhu je aktuálne príprava novej verzie našich produktov v súlade s novými pravidlami pre investovanie. Predbežne plánujeme aj spustenie poistenia bez investičnej zložky. Všetky tieto zmeny robíme s prihliadnutím na najnovšie trendy a to aj v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú vnímame ako najintenzívnejšie sa rozvíjajúcu oblasť nielen vo finančných službách.

Mnohé vaše informácie o produktoch i službách, uvádzané na webe, boli podľa NBS v rozpore s poistnými podmienkami. Prečo k tomu podľa vás došlo a ktoré faktory mali na to najväčší vplyv? 

Rozdielne názory medzi odborníkmi sú najmä v tom, čo sa od očakáva od samotného spotrebiteľa na to, aby mohol byť efektívne chránený. Inak povedané, koľko úsilia je možné od neho očakávať vo vzťahu k pochopeniu podmienok produktu. Aj v samotných rozhodnutiach môžete vidieť rozsiahlu právnu argumentáciu tak z našej strany ako aj zo strany NBS k tejto téme, vrátane judikátov z jednotlivých krajín EÚ.

Nám je jasné, že klient nečíta celé všeobecné podmienky a ďalšie predzmluvné a zmluvné informácie a podľa toho sa už od začiatku snažíme koncipovať aj zmluvné podmienky a marketingové informácie tak, aby boli primerane jednoduché a zrozumiteľné. Pozícia NBS je oproti tomu ešte ústretovejšia ku klientovi. Našim cieľom je podnikať okrem iného aj v súlade s očakávaniami dohľadu a nie je pre nás problém sa tomuto vnímaniu prispôsobiť.

Pôsobíte v 10 európskych krajinách, pričom podľa vašich vyjadrení v 9 z nich ste neboli nikdy pokutovaní. Maďarská národná banka (MNB) však koncom minulého roka oznámila rozhodnutie dočasne pozastaviť distribúciu produktu životného poistenia od vašej poisťovne. Ako vnímate tento problém na susednom trhu a čo ho spôsobilo? Funguje tento produkt aj na Slovensku?

V prípade dočasne zastaveného produktu v Maďarsku ide o produkt predávaný len na maďarskom trhu a navyše aj dôvody pre jeho pozastavenie sú čisto lokálneho charakteru. Sporná je hodnota ukazovateľa nákladovosti (tzv. TKM), ktorý je v Maďarsku povinný a poisťovniam ho pravidelne audituje spoločnosť určená asociáciou poisťovní.

Náš výpočet bol niekoľkokrát odobrený, avšak po zmene audítora bol označený za nesprávny. Vecne ide o to, či je do maximálnej výšky TKM nutné zahrnúť aj nastavenie produktu, ktoré je priamo v poistných podmienkach zakázané. V našom prípade poistné podmienky limitujú použitie fondov s najvyššími nákladmi.

Ako spätne hodnotíte rok 2019 z pohľadu vášho fungovania na tuzemskom trhu, z pohľadu príležitosti i rizík, ktoré ste museli zvládnuť? 

Rok 2019 hodnotíme ako mimoriadne náročný, ale nakoniec pre NOVIS úspešný. Na Slovensku sme pokračovali v spolupráci s viacerými našimi partnermi a zaviedli nový produkt s úplne novými fondmi. Veľmi dôležité v minulom roku bolo spustenie nového informačného systému, vďaka ktorému môžeme prinášať ďalšie nové produkty a inovácie produktov aj v ďalších rokoch.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

NBS nechce opakovat chyby za RAPID ?

Adela_81,  20. 1. 2020

naozaj je úplne všetko  také skvelé, že  sa zaplatí pokuta a ide sa ďalej ?

Správa zo psychiatrie  

jožo,  27. 2. 2020

Správa zo psychiatrie  REKORDNA POKUTA pre NOVIS    175.000 eur gratulujem  hlupákom sa dá napísať na  Slovensku  VŠETKO.  Ďakujeme za RAPID

RSS

Súvisiace články