Poistný trh vlani klesol, viac v neživotnom poistení.  Čo ukazujú výsledky NBS?


			Poistný trh vlani klesol, viac v neživotnom poistení.  Čo ukazujú výsledky  NBS?

Na Slovensku v roku 2021 poistný trh celkovo poklesol, a to predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia i životného poistenia podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS).

Ktorým faktorom to možno pripísať a čo malo na to najväčší vplyv? Portál oPoisteni.sk zisťoval viac.

Neživotné poistenie mierne kleslo

Predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia dosiahlo podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) -  (Dohľad nad finančným trhom, vybrané štatistické údaje poistného sektora, tabuľka Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti) 1 190 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 3,83 % oproti roku 2020 (1 237 mil. EUR). 

Išlo najmä o segment cestovného poistenia, utrpel výrazné straty v dôsledku obmedzenia cestovania, ale postihnuté boli aj ďalšie časti trhu. „Medziročný pokles  bol  spôsobený jednak odchodom dvoch poisťovní z trhu (Uniqa a Generali), ktoré boli transformované na pobočky.  Rovnako aj poklesom v upisovaní nového biznisu v cestovnom poistení ako dôsledok pandemickej situácie Covid-19 a čiastočne aj poklesom v poistení úverov,“ uviedol pre portál oPoisteni.sk Peter Majer z NBS.

Okrem cestovného poistenia bol medziročne vlani zaznamenaný aj pokles v predpise majetkového poistenia, ostatného poistenia motorových vozidiel, povinného zmluvného poistenia (PZP) i poistenia zabezpečenia príjmu.


Mohlo by vás zaujímať: Daň z poistenia za rok 2021 je vyššia o takmer 5 miliónov eur


Konkrétne, pri majetkovom poistení išlo v medziročnom porovnaní rokov 2021 a 2020 o pokles -19,7 mil. eur (-7 %), ostatnom poistení motorových vozidiel pokles 12,4 mil. eur (-3 %), PZP pokles 6,9 mil. (- 2 %), poistení zabezpečenia príjmu pokles 3,2 mil. eur (-3 %).

Pretrvávajúci konkurenčný boj bolo vlani vidieť v PZP. V roku 2021 NBS pokračovala v rozšírenom reportingu, zameranom na PZP. Reporting bol odporučený 6 poisťovniam a jednej pobočke poisťovne z iného členského štátu, ktoré počas dohľadu na diaľku v rokoch 2019 - 2020 nedosiahli dostatočnosť poistného.

V priebehu roka 2021 sa pozorovalo zlepšenie v oblasti škodovosti a kombinovaného ukazovateľa v PZP, ktorý bol však ovplyvnený aj obmedzením mobility obyvateľov v súvislosti s pandémiou. Pozitívny vplyv mala aj komunikácia NBS s jednotlivými poisťovňami a skutočnosť, že poisťovne sú kvôli rozšírenému reportingu pod určitým tlakom, aby prijímali opatrenia smerujúce k dostatočnosti poistného.

Tabulka neživot_24.5.2022_foto

Ďalšie najviac zasiahnuté sektory podľa NBS

Okrem cestovného poistenia bol medziročne zaznamenaný podľa NBS aj pokles v týchto segmentoch :

  • majetkovom poistení (-7 % , -19,8 mil. eur) ,
  • ostatnom poistení motorových vozidiel  (-3 %,  -12,4 mil. eur ),
  • PZP (-2 %,  6,9 mil. eur)
  • poistení zabezpečenia príjmu (-3 %,  3,2 mil. eur)

Pokles nastal aj pri životnom poistení

V životnom poistení dosiahlo vlani predpísané poistné 911,9 mil. EUR, čo znamená ďalší, aj keď miernejší pokles (-2,54 %) oproti roku 2020. Vtedy poistné predstavovalo 935,6 mil. EUR.

Táto oblasť bola kvôli dvojročnému obmedzeniu pod vplyvom pandémie covidu-19 zasiahnutá podstatne viac, ako napríklad poistenie vozidiel. 

Tabulka život_24.5.2022_zmena_foto

„Pokles predpísaného poistného bol spôsobený odchodom dvoch poisťovní z trhu, ale aj pre nižší predaj jednorazových produktov a tradičného  životného poistenia," uvádza Peter Majer z NBS.

Klesli aj náklady na vzniknuté poistné plnenia, a to na 627,4 mil. EUR v roku 2021 z 638,5 mil. EUR v roku 2021, čo predstavuje rozdiel mínus 11 miliónov EUR. 


Mohlo by vás zaujímať: Inflácia pohlcuje aj úspory Slovákov. 10 rád, ako ochrániť peniaze


Investičné životné poistenie (Unit Linked) spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov. Jedna poisťovňa na Slovensku prestala úplne predávať od roku 2021 takzvaný single Unit-Linked products.

O čo išlo konkrétne pri odchode poisťovní z trhu? Od 3. kvartálu 2021 v údajoch za poisťovne nie je zahrnutá  UNIQA poisťovňa, a. s., ktorá sa transformovala na UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, uvádza na svojom portáli Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) (Vývoj niektorých ukazovateľov v rokoch 2016-2021 za poistný sektor na Slovensku).  


Mohlo by vás zaujímať: Inflácia na Slovensku prekročí 10 %, rast sa spomalí na 2 až 3 %, tvrdí NBS  


Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. ukončila podľa portálu slaspo.sk  poisťovaciu činnosť 20.12.2021, ale účtovnú závierku zostavovala až k 31. decembru 2021, kedy už nebola poisťovňou,  a v účtovnej závierke  sú zahrnuté transakcie, ktoré nesúvisia s poisťovacou činnosťou, ale významne ovplyvnili finančný a hospodársky výsledok spoločnosti. 

Do agregovaných údajov za rok 2021 preto do položiek finančný výsledok a hospodársky výsledok  nie sú zahrnuté údaje za túto poisťovňu. 

V poslednom období roku 2021 prebiehali na trhu početné inštitucionálne zmeny – zlučovanie poisťovní a transformácia na pobočky z iných členských štátov Motiváciou sú ekonomické úspory a zníženie regulatórneho bremena, hrozili však aj viaceré riziká.


Mohlo by vás zaujímať: NBS: Slovenský finančný sektor je aj napriek vojne na Ukrajine stabilný


Zlučovanie môže viesť k deformácii konkurencie. Transformácie na pobočky oslabujú právomoci dohľadu NBS a znižujú množstvo vykazovaných údajov na minimum, uvádza sa v materiáli  o inštitucionálnych zmenách. Podiel pobočiek na trhu bol asi 26 percent v životnom poistení a 17 percent v neživotnom poistení.    

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Slovenský pojistný trh v roce 2021 neklesnul!

Roman Zeman,  30. 5. 2022

S omluvou za upřímnost, ale zveřejnit článek s evidentní nepravdou v záhlaví opakovanou i dále v textu - řekněme, že nejspíš nebude úplně "košer". Pojistný trh na Slovensku - měřený předepsaným pojistným - v roce 2021 neklesnul. To jen statistiky regulátora trhu (NBS) nezahrnují podíl pojistného generovaného pobočkami zahraničních pojišťoven. Podíl těchto pojišťoven je přitom nezanedbatelný a rostoucí - zejména s ohledem na obě korporátní události týkající se pojišťoven Uniqa a Generali v roce 2021. Jinými slovy - nelze porovnávat neporovnatelné - údaje za rok 2020 a rok 2021 bez zohlednění rozsahu uvedených dat a pokud to už porovnáváno má být, tak nejspíš nikoli se závěrem vámi formulovaným.
S pozdravem
Roman Zeman

Celé zle argumentačne

Klara C.,  1. 6. 2022

Ak daň z poistenia stúpla v roku 2021 oproti 2020, tak trh rastie a teda nemohol klesnúť.
Najlepšie by bolo stiahnuť článok lebo zavádza a je nekorektný( veľmi mierne napísané)

RSS

Súvisiace články