NBS vlani zistila nekalé obchodné praktiky pri neživotnom poistení


			NBS vlani zistila nekalé obchodné praktiky pri neživotnom poistení

Národná banka Slovenska (NBS) vlani riešila desiatky podaní finančných spotrebiteľov, ktorí sa sťažovali na nové predpisy poistného, ktorými sa im jednostranne zvýšila cena poistenia zo strany poisťovne.

Od roku 2019 bola totiž zavedená nová daň z poistenia v neživotnom poistení. V tejto súvislosti viaceré poisťovne avizovali klientom zvýšenie konečnej ceny poistenia pri produktoch neživotného poistenia.

NBS vykonala plošný dohľad nad všetkými poisťovňami, ktoré ponúkali spotrebiteľom produkty neživotného poistenia. Zistila, že viaceré poisťovne porušili vlastné poistné zmluvy pri jednostrannom zvyšovaní konečnej ceny poistenia. V máji minulého roka preto NBS vydala predbežné opatrenia voči poisťovniam, aby zastavila zasielanie klamlivých predpisov poistného ďalším klientom poisťovní.

„Vydaním predbežných opatrení sa zabránilo zaslaniu približne 360.000 klamlivých predpisov poistného spotrebiteľom," uviedla národná banka vo Výročnej správe za minulý rok.

Porušenie práv spotrebiteľa, pre ktoré viedla NBS sankčné konania voči siedmim poisťovniam, spočívalo v tom, že poisťovne jednostranne zvýšili konečnú cenu poistenia bez toho, aby na to mali oporu v poistnej zmluve alebo v zákone. Národná banka považovala takýto krok za nekalú obchodnú praktiku.

„Sankčné konania neboli v roku 2019 právoplatne ukončené. Právoplatnosť nadobudli len predbežné opatrenia, ktorými NBS začala sankčné konania. Preto zatiaľ nie je možné informovať o výške pokút a o povahe uložených sankcií," priblížila NBS.

Dohľad v spotrebiteľskej oblasti v poistnom sektore sa zameral predovšetkým na oblasť neživotného poistenia. Koncom roka 2019 sa začala príprava na dohľad v oblasti investičného životného poistenia.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Pôžičku

Camilla Karlsen,  27. 6. 2020

AHOJ; Potrebujete pôžičku?
Poskytujeme všetky typy úverových služieb: osobný úver, podnikateľský úver, hypotekárny úver, pôžičku na auto, pôžičku na konsolidáciu dlhov, pôžičku na splatenie vašich účtov a mnoho ďalších.

Potrebujete pôžičku na financovanie vášho projektu?
Môžeme vás podporiť pôžičkou na realizáciu vašich projektov, ako sú: výstavba vašich domov, kancelárií, fariem a tiež financovanie vašich cestovných projektov, vašej spoločnosti alebo projektu, na ktorý potrebujete externé financovanie.

Potrebujete investičný fond?
Môžeme investovať do vašich veľkých projektov. Toto je vyhradené pre spoločnosti hľadajúce investorov na financovanie svojich výskumných projektov, projektov nehnuteľností, prevzatí a iných obchodných potrieb.

Viac informácií o ponuke pôžičiek nájdete tu:
Meno: Camilla Karlsen (referentka úverového strediska)
Kontaktná pošta: novaglobalfinances@gmail.com
WhatsApp / Telegram contact: +33751156474

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN

Loan Lender,  21. 6. 2020

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN?
Guaranteed Instant cash offer here Online apply now
Quick financial cash offer
Do you need Finance? Are you looking for Finance?
Are you looking for finance to enlarge your business?
We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bill Then  send us an email now for more information Contact Us Via.email: indiabullsfinance@post.cz or Whats-app us on: +447440072239
Mr Usman

Potrebujete pôžičku?

Camilla Karlsen,  17. 6. 2020

AHOJ; Potrebujete pôžičku?
Poskytujeme všetky typy úverových služieb: osobný úver, podnikateľský úver, hypotekárny úver, pôžičku na auto, pôžičku na konsolidáciu dlhov, pôžičku na splatenie vašich účtov a mnoho ďalších.

Potrebujete pôžičku na financovanie vášho projektu?
Môžeme vás podporiť pôžičkou na realizáciu vašich projektov, ako sú: výstavba vašich domov, kancelárií, fariem a tiež financovanie vašich cestovných projektov, vašej spoločnosti alebo projektu, na ktorý potrebujete externé financovanie.

Potrebujete investičný fond?
Môžeme investovať do vašich veľkých projektov. Toto je vyhradené pre spoločnosti hľadajúce investorov na financovanie svojich výskumných projektov, projektov nehnuteľností, prevzatí a iných obchodných potrieb.

VYBERTE SI NAJLEPŠIE ÚVEROVÉ MOŽNOSTI TERAZ !!!
Pre viac informácií o našich službách nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: novaglobalfinances@gmail.com

RSS

Súvisiace články