Bremeno finančných agentov: zaťaží ich vyšší ročný príspevok NBS


			Bremeno finančných agentov: zaťaží ich vyšší ročný príspevok NBS

Na finančných sprostredkovateľov čaká od budúceho roka zvýšený ročný príspevok, ktorý im poriadne môže načrieť do ich rozpočtov. Najviac to zasiahne samostatných finančných agentov, podnikajúcich ako právnické osoby.

Od roku 2020 Národná banka Slovenska (NBS) určuje výšku ročného príspevku samostatných finančných agentov pevnou sumou, avšak v závislosti od ich tzv. základu sadzby. To mnohým samostatným finančným agentom i finančným poradcom prinesie aj zvýšené výdavky, ktoré budú musieť navyše zaplatiť. 

Odborná verejnosť musí hľadať odpovede

Zvyšovanie ročných príspevkov skokovým spôsobom pre subjekty finančného trhu je pre mnohých sporné. Celý legislatívny proces pozorne sledoval a pripomienkoval od októbra do decembra minulého roka Oliver Borko, konateľ spoločnosti Assure. „Verím, že odborná verejnosť si položí dve otázky a bude na nich hľadať odpovede. Tou prvou je dôvod nastavenia intervalov pri ročných príspevkoch a tou druhou je, aké je využitie týchto finančných prostriedkov, ktoré platí trh." 

V prípade ich firmy Assure náklady stúpnu oproti súčasnému roku z 500 eur na 2500 eur, teda o 2000 eur ročne. „O ďalší  rok to môže byť aj 4 000 eur pri predpoklade dosiahnutia  rovnakých kladných tokov, lebo súčasný interval to umožňuje," konštatuje  Oliver Borko. 

Zmeny zasiahnu firmy s obratom nad 100-tisíc eur

Od odbornej verejnosti sa čoraz častejšie ozývajú hlasy o tom, aká je vlastne štruktúra nákladov NBS a výber príspevkov podľa jednotlivých sektorov. Zmeny príspevkov postihnú každú spoločnosť s kladnými  finančnými tokmi od intervalu nad 100 000 eur, predpokladá Oliver Borko.

Nemyslí si však, že samostatní finanční agenti (SFA) budú za každú cenu optimalizovať. Mnohé údaje sú už dnes verejné, NBS má právo robiť kontroly na strane finančných inštitúcií, tak i na SFA. „Tento spôsob stanovovania príspevkov má podľa môjho názoru nedostatky a veľmi široké intervaly. Som preto za opätovné otvorenie  odbornej diskusie s NBS s témou príspevky pre rok 2021," spresňuje pre portál oPoisteni.sk Oliver Borko.

„Ak má NBS záujem zvyšovať kvalitu osobitného finančného vzdelávania, je nepochopiteľné, prečo takéto firmy plošne zaťažuje ročným poplatkom. Logicky by som očakával, že národná banka bude motivovať tých najlepších úľavami a benefitmi pre absolventov ich vzdelávania, namiesto plošných poplatkov pre všetkých bez rozdielu," dodáva Marián Búlik, finančný analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

Vie si dokonca predstaviť, že  pevná ročná suma príspevkov môže niektorých poradcov, ktorí reálne nevykonávajú činnosť, motivovať zrušiť svoju živnosť, čím sa bude čistiť register. Počet finančných poradcov a samostatných finančných agentov na Slovensku je dlhodobo nízky. Väčšina finančných agentov pôsobí v pozícii podriadeného finančného agenta. 

Neúmerná zaťaženosť finančného sektora

Pri stredne veľkých spoločnostiach je výška ročného príspevku v prípade poisťovní vyššia v porovnaní s bankami až trojnásobná. Aj poisťovne, ktorých nová daň minulý rok zaťažila sumou okolo 50 miliónov eur ročne, teraz prežívajú ťažké časy. Ďalšie zaťaženie pritom podľa Mariána Búlika prichádza v čase, keď miera poisťovania na Slovensku zostáva nízka. V iných oblastiach finančného trhu však štát rôzny meter.

„Nepochopiteľné sú napríklad aj príspevky pre správcovské spoločnosti v 2. pilieri, ktoré štát tvrdo reguluje v oblasti poplatkov a teraz ich ďalej zaťaží. Suma je síce výrazne nižšia ako pri iných subjektoch finančného trhu, ale principiálne nie je korektné, ak sú zbytočne zaťažovaní správcovia, ktorých by mal štát motivovať k čo najlepšiemu výkonu v zhodnocovaní úspor," podotýka Marián Búlik na záver s konštatovaním, že štát vyhnal sporiteľov 2. piliera do garantovaných fondov a ukrátil tak každého v priemere o 1500 eur.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články