Darina Huttová, AFISP: Ročné príspevky idú skokovo nahor. Osoh z nich nebude žiadny


			Darina Huttová, AFISP: Ročné príspevky idú skokovo nahor. Osoh z nich nebude žiadny

Pre portál oPoisteni.sk odpovedá Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Národná banka Slovenska vydala koncom tohto mesiaca rozhodnutie, ktorým určuje výšku ročných príspevkov pre subjekty finančného trhu na rok 2020. Čo to bude znamenať v praxi pre vašich členov či celkovo s dopadom na trh? 
Zvýšené príspevky dohliadaných subjektov boli riešené už pred rokom, ide o skokové navýšenie a mimoriadne zaťaženie finančných inštitúcií a samostatných finančných agentov a finančných poradcov.

Nesúhlasíme s novou výškou príspevkov, kde došlo k skoku z 500 eur na napríklad 25 000 eur u väčších spoločností a spoločnosti, ktoré sa pohybujú na priemerných ročných výnosoch 1 milión eur, sú zaťažené poplatkami päťnásobne vyššími, než boli pred rokom 2020.

Musím však pripomenúť, že pôvodné návrhy opatrenia NBS a zmien zákona o dohľade v tejto časti boli ešte vyššie a absolvovali sme vážne rokovania pre čo najväčšie zníženie príspevkov. Výšku príspevkov však v konečnom dôsledku hodnotíme ako nežiaduce zaťaženie subjektov na finančnom trhu, ktoré trvá kontinuálne niekoľko rokov.

Ročný príspevok samostatného finančného agenta a finančného poradcu sa po novom bude odvíjať od tzv. základu sadzby. Považujete to za dobrý krok, alebo tam vidíte isté rezervy?
Chápeme, že náklady na prevádzku rastú aj Národnej banke Slovenska, ale určite sa rast príspevkov nedá hodnotiť ako krok zohľadňujúci potreby trhu, výška príspevkov zohľadňuje prevádzkové potreby dohľadu.

Od roku 2017 sa ročný príspevok držal na úrovni 100 eur v prípade fyzických osôb a 500 eur pri právnických osobách. V roku 2011 až 2016 to bolo 50 a 200 eur. Od budúceho roka pôjde o dosť rapídny skok: kto ho najviac pocíti – dotkne sa to v rovnakej miere „veľkých i menších“?
Najväčšie náklady budú znášať najväčšie spoločnosti, z ktorých každá zaplatí poplatky vo výške 25 000 eur a tieto aj prinesú najvyšší príspevok na dohľad v celkovej sume. Fyzické osoby, ktoré sú samostatnými finančnými agentami (SFA) alebo finančnými poradcami, sú na tom najlepšie. Národná banka argumentovala zohľadnením ich sociálnej situácie.

Po novom bude stačiť, aby sa niektorý SFA ocitol na rozhraní uvedených príjmov základu sadzby a bude platiť na ročnom príspevku viac cca od 1250 do 5000 eur. Nebude to podľa vás nútiť SFA umelo si udržiavať danú hranicu, aby ušetrili na poplatkoch?  
Tieto postupy neočakávam, môže však dôjsť k presunu sídiel mimo územia Slovenska.

Odrážajú podľa vás nové príspevky potreby praxe? Finančný poradca – právnická osoba bude platiť ročne 500 eur napríklad aj obrate do 500-tisíc eur, ale samostatný finančný agent – právnická osoba s tým istým obratom zaplatí 2350 eur.  
Určite tieto príspevky neodrážajú potreby trhu, počítanie rozdielov kladných a záporných tokov nie je zrejme najlepší princíp a ak fyzická osoba dosahuje obrat ako právnická osoba, ktorá má zásadne vyššie prevádzkové náklady, dá sa len ťažko akceptovať takýto rozdiel.

V roku 2020 odporúčam využiť hradenie príspevkov v 4 splátkach, čo opatrenie národnej banky umožňuje. Príspevky budú smerovať, samozrejme, na prevádzku NBS pri výkone dohľadu.

Aký osoh z toho bude mať finančný trh? Osobne sa domnievam, že žiaden, ak Národná banka Slovenska neposkytne lepšiu metodickú činnosť v záujme odstránenia prípadných problémov, s ktorými sa dohliadané subjekty stretávajú pri aplikácii platných právnych predpisov do ich podnikateľskej praxe a potýkajú sa s rozdielnym výkladom práva na strane dohľadu.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články