Staronovým predsedom AFISP sa stal Martin Lancz


			Staronovým predsedom AFISP sa stal Martin Lancz

Valné zhromaždenie Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov hodnotilo hospodárenie a zvolilo si nových členov predstavenstva.

V Bratislave sa dnes uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktorého členovia zhodnotili vlaňajší rok a zároveň si na nasledujúce štyri roky zvolili svoje predstavenstvo.

Ako vyplynulo z výsledkov hospodárenia za vlaňajší rok, napriek náročnému legislatívnemu prostrediu si členovia asociácie udržali rast tržieb. Vo veľkej miere sa pod pozitívne výsledky hospodárenia podpísal rast počtu ich klientov a skvalitnenie dlhodobej starostlivosti o nich.

Valné zhromaždenie asociácie si zároveň na nasledujúce štyri roky zvolilo aj nové predstavenstvo a dozornú radu. Staronovým predsedom AFISP sa stal Martin Lancz, podpredsedom Juraj Juras a členmi predstavenstva sa okrem nich stali terajšia generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová, Andrej Deďo, Miloš Gáfrik, Dušan Macula, Vladimír Poliak, Július Rusňák a Jaroslav Vonkomer. Za členov dozornej rady bol zvolení Andrea Soukupová, Robert Schmidt, Marcel Zeleňák a Gabriel Hinzeller, ktorý sa zároveň stal predsedom dozornej rady.

Asociácia chce aj v nasledujúcom období zvyšovať odbornú spôsobilosť finančných agentov cez výkon odborných skúšok a osobitného finančného vzdelávania. Zároveň chce naďalej prispievať k ochrane práv finančných spotrebiteľov a odborne podporovať rast finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Zdroj: AFISP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články