Kúpna sila dôchodcov sa v Nemecku značne líši podľa miesta bydliska


			Kúpna sila dôchodcov sa v Nemecku značne líši podľa miesta bydliska
30.7.2020 Zahraničie

Kúpna sila dôchodcov je v Nemecku regionálne značne odlišná, a to až o 52 %.

K tomuto záveru dospela štúdia, ktorú spracoval nemecký Inštitút pre hospodársky výskum Prognos (Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos) pre tzv. Iniciatívu Celoštátneho zväzu nemeckého poisťovníctva (GDV) s názvom „7 rokov dlhšie" („7 Jahre länger"). 

Kúpna sila dôchodcov sa v Nemecku regionálne značne líši, a to až o 52 %. Tak napríklad 1000 eur pre dôchodcov v Mníchove – v najdrahším mieste pre život v starobe – má kúpnu silu 760 EUR. Oproti tomu v Brandenburskoj okrese Elbe-Elster – najpriaznivejšom mieste pre dôchodcov v SRN – má rovnako veľký dôchodok hodnotu 1160 EUR. 

Je teda jasné, že v Nemecku má na životné náklady a tým na životnú úroveň v starobe značný vplyv miesto bydliska. Drahšie oblasti nemusia však byť nutne neatraktívne, lebo mzdy a od nich odvodené dôchodky sú tam v zásade vyššie. Strata ohľadom životného štandardu hrozí všade tam, kde starobné príjmy sú v pomere k regionálnej cenovej úrovni veľmi nízke.  

Obzvlášť drahý je pre dôchodcov život v Bavorsku. Sedem z desiatich najdrahších miest v Nemecku pre život na dôchodku sa nachádza práve tam. Hneď za hlavným mestom tejto spolkovej krajiny sú v celonemeckom poradí bavorské okresy Mníchov a Starnberg. Všeobecne je ekonomicky silný juh Nemecka skôr nákladovo výraznejší. Až 40 z 50 najdrahších regiónov v Nemecku sa nachádza v Bavorsku, Bádensko-Württembersku a Hesensku. 

Naproti tomu cenovo výhodný je pre dôchodcov život najviac v severnom a východnom Nemecku, kde sa nachádzajú iba 4 z 50 najdrahších regiónov Nemecka (Hamburg, Nordfriesland – Severné Frízsko, Berlín, Postupim). Pokiaľ ide o celé spolkové krajiny, tak priaznivý je život v Sasku-Anhaltsku. Vo všetkých 14 okresoch a príslušných mestách sú životné náklady pod priemerom za celú SRN a v 11 okresoch je to o viac ako 10 % menej ako celonemecký priemer. Žiadna iná spolková krajina nemá taký vysoký podiel cenovo priaznivých regiónov.  

V rámci vyhodnotenia porovnala spoločnosť Prognos životné náklady dôchodcov vo 401 okresoch a mestách. Pre tento účel upravila váhy u všeobecného spotrebného koša Spolkového štatistického úradu s ohľadom na spotrebiteľské správanie osôb s vekom nad 65 rokov. Napríklad nájmy majú v tejto vekovej skupine vyššiu váhu a naopak náklady na vzdelávanie hrajú menšiu úlohu.

Avšak väčšina ľudí je schopná len hrubo odhadnúť, aké vysoké sú ich životné náklady, a to nielen v starobe. Ako pomôcka môže slúžiť online „plánovač životných nákladov" vytvorený iniciatívou GDV pod vyššie uvedeným názvom „7 Jahre länger". S jeho pomocou možno zistiť priemerné výdavky Nemcov na mnohé služby a produkty.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články