Letné búrky a povodne spôsobili škody za milión eur


			Letné búrky a povodne spôsobili škody za milión eur
13.10.2014 Tlačové správy

Tohtoročné leto bolo pre ľudí náročné, pre poisťovne zase nákladné. Búrky, záplavy, pády stromov a následne zničené vozidlá, strechy, pivnice, stroje potrápili ich majiteľov takmer po celom Slovensku. KOMUNÁLNU poisťovňu stáli škody viac ako 1 mil. eur.

 

 

Asi najväčšiu škodu zanechala po sebe búrka na severe Slovenska. V oblastiach okolo Žiliny, Vrátnej doliny, Kysúc a Oravy sa celkové náklady na opravy, ktoré hradila KOMUNÁLNA poisťovňa, vyšplhali na sumu 200 tis. eur. Na dispečingu škôd ľudia hlásili zatečené priestory domu, pivníc či suterénov, zaplavené stroje, autá zavelené stromom, poškodený nábytok, vplyvom úderu blesku došlo k poruchám telekomunikačného vedenia, telefónnej ústredne, kotlov, spotrebičov ale aj zabezpečovacích zariadení (alarmy, senzory, snímače, čítačky kariet a pod.). Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti by preto nikto nemal podceniť.

Raz za rok odvediete poisťovni v priemere okolo 100 eur, ale v minúte vám živel, vandalizmus, nehoda či náhoda môže obrátiť život naruby a spôsobiť škodu v desiatkach tisícov eur.

Čo hradí poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

NEHNUTEĽNOSŤ

Predmetom základného poistenia sú budovy a stavby na bývanie, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Ochrana sa vzťahuje na:

-     hlavnú budovu, teda byt, rodinný dom, alebo chalupu,

-     vedľajšiu stavbu, ktoré sa nachádzajú na jednom pozemku spolu s hlavnou budovou (dreváreň, kôlňa, práčovňa, záhradný domček),

-     garáže,

-     ploty a ohradové múry,

-     stavebný materiál určený k údržbe alebo rekonštrukcii budovy.

S poistením budovy sú automaticky kryté aj stavebné súčasti a príslušenstvo budov:

·     Stavebné súčasti budov sú všetko, čo k budove patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým budova znehodnotila, napríklad okná, dvere, priečky, obklady, sanita (umývadlo, vaňa, sprchový kút, toaleta, pisoár armatúry…), elektroinštalácia, rozvody plynové alebo vodovodné, zabudovaná klimatizácia, vzduchotechnika, podlahy, maľby stien, tapety, a podobne.

·     Príslušenstvo budovy sú veci, ktoré sú vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti a sú určené na trvalé užívanie s budovou, napríklad drevené obklady stien, antény, elektronická zabezpečovacia signalizácia umiestnená v budove alebo na budove, kamerový systém, elektronická protipožiarna signalizácia, kotol, prietokový ohrievač, slnečné kolektory na budove, antény, sporák, vstavaný nábytok, kuchynská linka, spotrebiče zabudované do kuchynskej linky, a podobne.

DOMÁCNOSŤ

Predmetom základného poistenia domácnosti je:

·     zariadenie domácnosti, napríklad: nábytok, koberce, obrazy, odevy, obuv, prádlo, peniaze, veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, stroje, prístroje, bicykle, detské kočíky, invalidné vozíky, zásoby paliva, domáce dielne, autosúčiastky, materiál slúžiaci výhradne na údržbu vlastnej domácnosti (napr. farby, laky), ako aj stavebné súčasti domácnosti (napr. maľovky, tapety, parkety, obklady),

·     elektromotory v domácich spotrebičoch,

·     zodpovednosť príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému.

Ochrana nehnuteľnosti a domácnosti sa vzťahuje na škodu, ktorú spôsobí:

-     požiar, výbuch, priamy úder blesk, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov

-     povodeň alebo záplava

-     víchrica alebo krupobitie

-     zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarcha snehu alebo námrazy

-     kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení, z hasiacich zariadení, poškodenie alebo zničenie prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies vykurovacích alebo solárnych systémov, alebo samočinných hasiacich zariadení, poškodenie alebo zničenie kotlov vykurovacích systémov, armatúr a zariadení pripojených na potrubie

-     náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla

-     dažde

-     vandalizmus, krádež, lúpež

-     zodpovednosť za škodu

KOMUNÁLNA poisťovňa na rozdiel od ostatných poisťovní poskytuje ochranu proti povodni už v základnom balíku!

Ceny poistení

Za poistenie nehnuteľnosti a domácnosti s rozlohou okolo 40 m² zaplatíte ročne od 40 eur, v prípade 80 m² bytu to bude od 95 eur a 100 m² vás vyjde od 107 eur. Klient si túto sumu môže rozložiť aj na kratšie obdobie a platiť štvrťročne alebo polročne.

Komunálna poisťovňa

Zdroj: Komunálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články