INSIA rastie. Tržby maklérskej spoločnosti stúpli o 20 %


			INSIA rastie. Tržby maklérskej spoločnosti stúpli o 20 %

Maklérska sieť INSIA dosiahla podľa auditovaných účtovných výsledkov za rok 2016 konsolidované tržby 725,2 mil. Kč s nárastom 19,9 % oproti roku 2015, a výrazne tak posilnila svoju pozíciu na českom i slovenskom trhu.

Ivan Špirakus

Medzi hlavné oblasti rastu INSIA patrilo v roku 2016 neživotné poistenie, predovšetkým potom poistenie motorových vozidiel, kde celý trh dynamicky rástol vďaka oživeniu ekonomiky. Výrazne sa na dobrých výsledkoch podieľalo aj sprostredkovanie úverov na bývanie, kde INSIA dosiahla nárast 56 %, a potvrdila tak vhodnosť prepojenie hypotekárnych a poisťovacích služieb pod jednou strechou.

Rok 2016 bol pre INSIA zaujímavý v oblasti inovácií a využívaní rozsiahlych možností spolupráce v medzinárodnej skupine MMC," zdôrazňuje generálny riaditeľ spoločnosti Ivan Špirakus a dopĺňa: „Pri spolupráci s Marsh a poisťovňou AIG sme pripravili cestovné poistenie pre zamestnancov firiem INSIA Travel, a to vrátane on-line nástrojov na dojednávaní zmlúv pre našich sprostredkovateľov. V druhej polovici roka potom INSIA uviedla v spolupráci so skupinou AXA na český trh špecializovaný produkt pre zberateľov umenia – AXA ART.

Obchodné oddelenie spoločnosti INSIA v priebehu roka 2016 výrazne posilnilo. Personálne navýšenie počtu manažérov rozvoja siete súviselo s rozšírením a zvýšením intenzity aktivít v Českej republike a napĺňaním obchodnej stratégie – vytvoriť profesionálne zázemie pre odborníkov v oblasti poisťovníctva a financií. Aj v roku 2016 rozširovala INSIA svoju sieť o nových partnerov a firmy. Po celej Českej republike a na Slovensku poskytuje servis klientom viac ako 370 kancelárií, z ktorých podstatná časť nesie označenie INSIA.

„Záver minulého roka bol pre INSIA v Českej republike predovšetkým v znamení novej legislatívy v oblasti sprostredkovania hypotekárnych a spotrebiteľských úverov," uvádza Petra Fenclová, predsedníčka predstavenstva INSIA a.s. „Podľa nových pravidiel sme v úlohe viazaného sprostredkovateľa zaregistrovali na ČNB viac ako 450 hypotekárnych špecialistov," dodáva Petra Fenclová.

Naše poďakovanie za skvelé výsledky v uplynulom roku patrí predovšetkým všetkým členom siete INSIA, ktorí sa podieľali na ich dosiahnutí," hovorí Ivan Špirakus. „Veľkú zásluhu potom samozrejme majú všetci zamestnanci centrály INSIA a ich každodenné zaujatie pre službu a podporu členov siete. Veľmi si ich za to vážim, "uvádza na záver generálny riaditeľ INSIA a.s.

V roku 2017 sa INSIA chce ešte viac zamerať na digitalizáciu procesov a nové nástroje v spolupráci s poisťovňami, s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu práce maklérov a kvalitnejších služieb klientom.

Zdroj: INSIA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články