Vladimír Matuščin, INSIA SK:  „Čo ohrozuje prácu makléra? Toto sú hlavné riziká“


			Vladimír Matuščin, INSIA SK:  „Čo ohrozuje prácu makléra? Toto sú hlavné riziká“

Ako vedúci zamestnanec či štatutár maklérskej firmy každý deň pri svojej práci vystavujete firmu viacerým rizikám. „Musíte byť pripravení na to, že systémom internej kontroly síce nezískate žiadnu konkurenčnú výhodu oproti ostatným, ale môžete ochrániť vlastnú firmu pred rizikami, ktoré vás môžu potenciálne ohrozovať,“ prezradil na jarnej konferencii SIBAF Vladimír Matuščin, ktorý sa v poisťovníctve pohybuje od roku 2000.


Pracuje ako vedúci zamestnanec spoločnosti INSIA SK s.r.o., najväčšej slovenskej siete špecialistov na poistenie firiem a občanov. Kontroluje a vedie 301 podriadených finančných agentov. Na SIBAFE zaujal workshopom Systém internej kontroly samostatného finančného agenta.

SIBAF_2015_vyber_lowres_010


Poznajte riziká, ktoré vás ohrozujú

Na začiatok je vhodné podľa Vladimíra Matuščina vedieť, kto vlastne môže ohroziť vašu firmu, ak pracujete ako poisťovací maklér. „Ste to v prvom rade vy, ako štatutári a vedúci zamestnanci. Svojou nečinnosťou a opomenutím vecí, ktorým necháte voľný priebeh. Ďalej vás ohrozuje váš klient a jeho právny zástupca. V súčasnosti je trendom viesť spory voči finančnému agentovi a žiadať prípadnú náhradu škody. Jednou z možností, ako sa môžete chrániť, je mať dobre uzatvorenú vlastnú profesijnú poistku zodpovednosti za škodu.“ 

Ohroziť vás môže aj váš zamestnanec alebo podriadený finančný agent, v prípade, ak by nerešpektoval zákony alebo ak by napríklad inkasoval od klientov poistné a poistné zmluvy s klientom by odkladal „do šuflíka“. Chybou nadriadeného tiež je, ak toleruje u podriadených hrubú nedbanlivosť, teda títo si neplnia svoje legislatívne povinnosti, či ide napríklad o informačnú alebo záznamovú povinnosť. 

Novela zákona má sprísniť pokuty

Posledným rizikovým faktorom, ktorý môže ohroziť vaše podnikanie, je Národná banka Slovenska. Pokiaľ si riadne a včas neplníte svoje úlohy stanovené zákonom, môže vám či vášmu vedúcemu zamestnancovi uložiť pokutu.

V pripravovanej novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa uvádza, že štatutár firmy môže po novom dostať pokutu až 50-tisíc eur a vedúci zamestnanec 25-tisíc eur. Legislatíva má teda uvádzať pevnú sumu, ktorá sa nebude dať podliezť. V súčasnosti sa toto nastavenie pokút odvíja od 6 alebo 12-násobku priemerného mesačného platu,“  spresňuje Vladimír Matuščin. Nezabúdajte však, že akokoľvek budete robiť veci dobre a poctivo, nevyhnete sa prípadným chybám.


Čo môže ohroziť firmu:

  • Nekvalitná poistka na profesijné poistenie zodpovednosti za škodu samostatného finančného agenta (SFA)
  • Nekontrolovanie činnosti (podriadeného finančného agenta) PFA v zmysle zákona
  • Nevykonávanie činností PFA-om v zmysle zákona
  • Nedostatočné vzdelávanie PFA a SFA
  • Chybné stanovenie poistnej sumy na predmete poistenia

Zdroj: prezentácia Systém internej kontroly samostatného finančného agenta na konferencii SIBAF 2015

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články