Prieskum: Dopravné zápchy? Auto pritom nevlastní až 40 % slovenských domácností


			Prieskum: Dopravné zápchy? Auto pritom nevlastní až 40 % slovenských domácností

Hoci počet áut na Slovensku každoročne stúpa, auto vlastní len 60% slovenských domácností, pričom len 23 % má uzatvorené havarijné poistenie.  

Počet evidovaných vozidiel na Slovensku každoročne stúpa. Aj napriek tomu má ale auto "len" 60% domácností.

Tento údaj vyplýva z prieskumu agentúry Focus, ktorá ho realizovala pre poisťovňu Groupama na vzorke 1003 respondentov. V porovnaní s údajmi zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je to nárast o približne 10 percentuálnych bodov.

Percento domácností vlastniacich osobný automobil, porovnanie rokov 1991 – 2011.

1991 - Automobil v slovenských domácnostiach

39,2%

2011 - Automobil v slovenských domácnostiach

49,6%


zdroj: SODB 1991 a 2011, Štatistický úrad SR

Auto áno, havarijné poistenie nie

Ako ďalej vyplýva z prieskumu poisťovne Groupama, len necelá štvrtina domácností má na niektoré z áut uzatvorené havarijné poistenie, konkrétne je to 23%.  

"Zdá sa, že prieskum kopíruje situáciu na trhu, pričom ilustruje aj rozdiely medzi skupinami domácností na základe príjmov či vzdelania. Ako pri majetkovom poistení, aj havarijné poistenie motorových vozidiel majú najčastejšie uzatvorené domácnosti, v ktorých je vyšší mesačný príjem a rovnako aj dosiahnuté vyššie vzdelanie," hovorí marketingový konzultant poisťovne Groupama, Ivan Bobošík.

Poistenie súvisí aj s príjmom domácností

Podobne vysvetľuje prieskum aj riaditeľ agentúry Focus, Martin Slosiarik. „Čísla nám ukazujú, že vyššie zastúpenie áut s havarijným poistením majú tie domácnosti vlastniace osobné auto, v ktorých sú dospelí členovia strednom mladšom a staršom veku 35-54 rokov, s vysokoškolským vzdelaním, s najvyšším čistým mesačným príjmom nad 1800 EUR a z veľkých miest nad 100 tisíc obyvateľov. Nadpriemerný je výskyt havarijného poistenia aj v Bratislavskom kraji."

Z prieskumu ďalej vyplýva, že domácnosti, ktoré auto síce vlastnia, ale havarijné poistenie naň uzatvorené nemajú, sú nadpriemerne často také, v ktorých sú dospelí členovia v preddôchodkovom resp. dôchodkovom veku, čistý mesačný príjem domácnosti je do 800 EUR až do 1000 EUR,

z menších obcí a s nižším vzdelaním (základné alebo učňovské bez maturity). Podpriemerný je výskyt havarijného poistenia predovšetkým v Banskobystrickom kraji.

Otázka:

Vlastníte auto? Ak áno, máte naň uzatvorené havarijné poistenie (tzv. kasko), ktoré Vám na rozdiel od povinného zmluvného poistenia kryje prípadné škody na vašom vlastnom aute?

Groupama_30.9.

Zdroj: Groupama

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články