Symbolický máj spadol majiteľovi na strechu domu. Uhradí poisťovňa škodu?


			Symbolický máj spadol majiteľovi na strechu domu. Uhradí poisťovňa škodu?
17.5.2021 Tlačové správy

Tradícia stavania májov je na Slovensku obľúbená. Okrem miest a obcí takto oslavujú mnohí Slováci, ktorí stavajú tento symbolický strom dokonca aj vo vlastných záhradách či dvoroch. 

Táto dlhoročná tradícia však so sebou nesie aj riziko, pretože zlomenie vysokého stromu môže viesť k nemalým škodám a v horšom prípade aj k zraneniam.

Neobvyklá škodová udalosť

Takúto nepríjemnú skúsenosť má aj klient poisťovne Groupama z malej obce na severnom Slovensku. Každoročne s rodinou stavajú máj a nevynechali ani tento rok. Silný vietor ale máj rozlomil
a odlomená časť padla klientovi na strechu rodinného domu. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil, takže klient utrpel len majetkovú škodu.

„Táto nehoda je aj pre nás v poisťovni Groupama veľmi neobvyklá. Klient ale má uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré zahŕňa aj poistenie pre prípad živelných rizík, čo znamená, že sa môže s touto škodovou udalosťou obrátiť na poisťovňu,“ vysvetľuje marketingový konzultant poisťovne Groupama, Ivan Bobošík.

Dôležitý je výklad podmienok

Môže si ale uplatniť klient takúto škodu, aj pokiaľ nejde o bežne vysadený strom? A kto by hradil škodu, ak by máj spadol na strechu susedovi? Na tieto otázky odpovedá Denisa Bačová, produktová manažérka poisťovne Groupama.

„V tomto prípade záleží na tom, či máj spadol v dôsledku víchrice alebo v dôsledku nesprávneho ukotvenia či osadenia. Ak je tam ľudské zavinenie, škoda krytá nebude, ale v dôsledku víchrice ide o kryté poistné riziko, takže klientovi škodu kryjeme,“ vysvetľuje D. Bačová a dodáva, že úplne opačne to ale platí v prípade, ak by spadnutý máj poškodil majetok suseda či inej tretej strany.

„Ak by aj spadol strom z môjho pozemku na susedov majetok v dôsledku víchrice, či už na strechu alebo záhradu a nevedela by som škode nijak zabrániť, ide o škodu Vis major, teda spôsobenú vyššou mocou a ja ako poistená za ňu nie som zodpovedná. Ak by mal sused majetkové poistenie, môže si škodu uplatniť u svojej poisťovne.“

Inak to je ale podľa D. Bačovej v prípade, ak by sa škoda stala v dôsledku nesprávneho ukotvenia
či osadenia stromu. „Vtedy ako majiteľ zodpovedám za túto škodu. Súčasťou nášho majetkového poistenia v Groupame je aj poistenie zodpovednosti, takáto škoda by teda bola krytá z nášho poistenia,“ dodáva D. Bačová.

Obrázok1_Groupama

Je rozdiel medzi bežným stromom a symbolickým májom?

Pád mája zároveň spadá v poisťovni Groupama pod definíciu rizika pádu stromov, stožiarov či iných predmetov, pričom krytie sa nevzťahuje len na nehody zapríčinené ľudským zlyhaním. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité, či máj/strom spadne z dôvodu víchrice alebo pre zlé ukotvenie. Čo je ale dôležité, poisťovňa nerozlišuje, či ide o slávnostne postavený máj alebo bežný strom či stožiar, škodu kryje v oboch prípadoch.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články