Ekológia dopravy v meste. Ako presunúť ľudí z áut na chodníky a do MHD?


			Ekológia dopravy v meste. Ako presunúť ľudí z áut na chodníky a do MHD?
7.10.2020 Spektrum

Obyvatelia miest v západnej Európe chodia verejnou dopravou, mestská domácnosť vlastní v priemere menší počet áut ako domácnosť na vidieku a na presúvanie využívajú väčšinou hromadnú dopravu alebo bicykle. 

Množstvo ľudí má vysnívanú predstavu o rodine, práci a rodinnom dome na vidieku, s veľkým dvorom, kde môžu deti pokojne pobehovať a vyhnú sa nástrahám veľkomesta. Či je lepší život na vidieku alebo v meste, na to má asi každý z nás vlastnú odpoveď, podľa vlastných preferencií a očakávaní. Podľa štatistík je ale Európa jedným z najurbanizovanejších kontinentov, keď žije v mestských oblastiach až 80% jej obyvateľov

Auto využíva takmer každý      

Na základe dát z Eurostatu je najčastejšie využívaným dopravným prostriedkom auto. V roku 2017 až 83% obyvateľov využívalo na dopravu vlastné auto. Najmenej, 71% obyvateľov v Maďarsku a najviac, až 90% v Litve. S tým zároveň súvisí aj pomerne nízke percento využívania hromadnej dopravy, autobusy v priemere len 9% a vlaky len 8%. Z pohľadu využívania súkromnej automobilovej dopravy je Slovensko tretie od konca na úrovni 74%,  menej využívajú autá len Česi a Maďari. 

Ekológia dopravy v meste. Využívanie áut v EÚ. Zdroj_Eurostat

Štatistika využívania áut v EÚ, Zdroj: eurostat.

Ak sa na túto štatistiku pozrieme z pohľadu prepočtu, koľko áut pripadá na 1000 obyvateľov danej krajiny, podľa dát z Eurostatu z roku 2017 je to najviac v Luxembursku (676 áut na 1000 obyvateľov), v Taliansku (646) a na Cypre a v Poľsku (obe 629). Naopak, najmenej áut na 1000 obyvateľov registruje Rumunsko, Litva a Maďarsko.

Ani urbanizácia neznižuje počet áut

Aj napriek silnej urbanizácii a presunu jej obyvateľov do mestských oblastí, hromadná doprava stále nedokáže u obyvateľov EÚ dostatočne nahradiť súkromné auto. „Na rozhodovanie ľudí samozrejme vplývajú rôzne lokálne faktory v jednotlivých krajinách, ako napr. dopravná infraštruktúra, úroveň a cena verejnej dopravy, dopravné zápchy a v neposlednom rade aj množstvo nehôd na cestách, ktoré pribúdajú so zhusťovaním premávky. Vidíme to aj na štatistike nehodovosti v PZP či v havarijnom poistení,“ vysvetľuje hovorca PR konzultant Groupama, Ivan Bobošík.

Spoločnosť Compare the Market vypracovala štúdiu, v ktorej na základe desiatich „zelených faktorov“ vybrali najzelenšie mestá v Európe. V štúdii sa zamerali na faktory ako kvalita života, znečistenie ovzdušia, množstvo cyklotrás, počet hodín strávený v dopravných zápchach, percento obyvateľov, ktorí idú do práce pešo, na bicykli alebo MHD, množstvo CO2 vyprodukované jednou osobou či kvalita vody.

Objektívne najlepšie skóre dosiahla Viedeň, ktorá má až 1300km cyklotrás, vysokú kvalitu vody a až 83% obyvateľov Viedne chodí do práce pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou. V prvej trojke skončili ešte švajčiarsky Bern a fínske Helsinky.

Ekológia a doprava

Kľúčom k ekologickejšiemu spôsobu života sú minimálne v doprave jasne nastavené kritériá – znížiť počet áut a presunúť ľudí na chodníky, cyklochodníky alebo do MHD. Tieto kroky prispejú k uvoľneniu premávky v meste, čo vedie k zníženiu znečistenia ovzdušia a k zmenšenej produkcii emisií. Vo všetkých 25-tich mestách, ktoré boli v štúdii zahrnuté je kľúčovým faktorom práve percento obyvateľov, ktoré chodí do práce inak ako autom.

Ďalšie mestá, ako Štokholm, Kodaň, Oslo či Amsterdam sa vyznačujú práve vysokými percentuálnymi bodmi v tejto kategórii, nad 78% obyvateľov. Pre porovnanie, v Bratislave (12. miesto v rebríčku) je to 69% obyvateľov, pričom Bratislava výrazne zaostáva napríklad v počte kilometrov cyklotrás. Podľa odborníka na motorové poistenie z poisťovne Groupama, Jána Krištofíka, je ale možné hľadať kompromis aj v elektromobiloch.

„Aktuálny trend v tejto oblasti naznačuje, že elektromobily opätovne začínajú naberať na sile a stále viac sa presadzujú v automobilovom svete, čo potvrdzujú aj štatistiky. Určite aj poisťovne hľadajú optimálnejšie cenové nastavenie poistenia pre tento segment vozidiel.“ Dôležitý je práve faktor ceny. Investícia do elektromobilu je oproti autu so spaľovacím motorom vyššia a drahšie je aj poistenie.

Dopravná nehodovosť

Ďalším a nie zanedbateľným kritériom pri kvalite života v meste a aj z enviromentálneho pohľadu sú dopravné zápchy. Ľudia naprieč Európou v nich trávia stovky hodín ročne. Poznajú to aj vodiči na Slovensku. Tri kraje, ktoré majú podľa dát Dopravnej polície SR najvyššie počty nehodovosti za rok 2019 sú Prešovský, Žilinský a Bratislavský kraj. Každému z týchto krajov by určite prospela modernizácia cestnej infraštruktúry, dobudovanie kvalitnej verejnej dopravy a hustejšia infraštruktúra cyklotrás. 

 

Zdroj: Groupama poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články