Búrky, víchrice či záplavy pribúdajú. Aký vplyv majú výkyvy počasia na poisťovne a ich klientov?


			Búrky, víchrice či záplavy pribúdajú. Aký vplyv majú výkyvy počasia na poisťovne a ich klientov?
22.6.2020 Škody

Klimatická zmena je neoddeliteľnou súčasťou 21. storočia a je zrejmé, že táto zmena ovplyvní náš život aj v budúcnosti, či už pôjde o pitnú vodu, úrodu, menej výkonné poľnohospodárstvo, častejšie záplavy, víchrice, suchá alebo iné výkyvy počasia.

Podľa piatej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy sa do roku 2100 môže naša planéta otepliť o 1,5 až 4,5 stupňa. 

Ak by sa tak stalo, na Slovensku by sa priemerná ročná teplota zvýšila o 5-6 stupňov, čo by podľa klimatológa Jozefa Pecha znamenalo, že sa u nás budú striedať už len dve ročné obdobia - dlhé, horúce leto a mierna, daždivá zima.

Ako je uvedené v publikácii Dopady klimatickej krízy na Slovensko, ktorú si nechala vypracovať organizácia Greenpeace, môžeme v tomto prípade očakávať „suchá prerušované intenzívnymi búrkami a lejakmi. Až o 50 % sa zvýši počet veľmi silných búrok. S tým súvisí aj očakávaná vyššia intenzita lokálnych povodní.“ 

Klimatická zmena ovplyvní aj finančný sektor 

Podľa predpovedí niektorých expertov a analytikov bude mať klimatická zmena omnoho väčší vplyv na vývoj poisťovníctva a poistného trhu ako napríklad teroristický útok na dvojičky v New Yorku v roku 2001. Poisťovne budú musieť prehodnotiť riziká, viac prihliadať na výkyvy počasia, čo bude mať za následok takmer určite postupné zvyšovanie poistného.

„Nebude sa to diať pravdepodobne hneď, poisťovne budú určitý čas znášať rastúce náklady bez toho, aby sa to výrazne prejavilo na poistnom. Z dlhodobého hľadiska, povedzme v horizonte niekoľkých desiatok rokov, môžeme očakávať, že sa vplyv klimatickej zmeny premietne do výšky poistného, najmä v poistení majetku,“ vysvetľuje upisovateľ rizika z poisťovne Groupama, Imrich Hollósy.    

Životné aj neživotné poistenie

Tieto predpovede by sa mali týkať rôznych poistných produktov, životných i neživotných, nakoľko zmena klímy ovplyvňuje takmer všetky aspekty života. Či už hovoríme o majetkovom poistení a škodových udalostiach po búrkach, víchriciach, povodniach a požiaroch alebo o životnom poistení, na ktoré zase vplývajú napríklad dlhotrvajúce a intenzívne horúčavy počas leta.

Štúdia slovenských klimatológov analyzujúca horúčavy v rokoch 1996 až 2012 jednoznačne preukázala, že majú za následok viac predčasných úmrtí. Počas 10% najteplejších dní sa úmrtnosť zvýšila o celých 10%,“ píše Greenpeace v publikácii s dodatkom, že v roku 2015 spôsobili 14-dňové nepretržité horúčavy až 240 predčasných úmrtí. 

Zmeny v produktoch

Klimatická zmena bude rovnako vplývať aj na podnikateľov a podnikateľské poistenie, čo začali pociťovať v posledných rokoch napríklad aj poľnohospodári na Slovensku. Podľa Greenpeace vyčíslili slovenskí poľnohospodári za rok 2017 škody spôsobené suchom na 19,3 milióna eur. 

Tieto riziká budú síce prinášať poisťovniam väčší objem poistného, zároveň však bude stúpať aj počet poistných udalostí, nakoľko napríklad zničenie plodín či úhyn hospodárskych zvierat môže viesť k značným finančným stratám.

Poisťovne tak pod vplyvom klimatickej zmeny budú nútené prispôsobiť svoje poistné produkty výkyvom počasia, pridať nové riziká, zvyšovať poistné či posunúť limity. „Zmeny v produktoch poisťovní budú zavádzané postupne, v závislosti na tom, ako sa bude zvyšovať frekvencia výskytu a rozsah katastrofických prírodných udalostí. Zároveň môžu vznikať nové poistné produkty a sofistikované modifikácie súčasných produktov, ktoré budú pomáhať podnikateľskému sektoru a obyvateľstvu pri čiastočnej eliminácii dopadov rastúcich rizík,“ dodáva I. Hollósy. 

Vplyv klimatických zmien na finančný sektor je neodvratný, otázne je len to, aké veľké tieto zmeny budú a do akej miery ich premietnu na svojich klientov samotné spoločnosti. Cieľom a výzvou by preto aj naďalej mal byť trvalo udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia. 

Zdroj: Groupama poisťovňa, Greenpeace Slovensko

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články