Predaj OTP Banky Slovensko nemá vplyv na aktivity poisťovne Groupama


			Predaj OTP Banky Slovensko nemá vplyv na aktivity poisťovne Groupama
20.2.2020 Poistný trh

Tento týždeň bola zverejnená informácia o predaji slovenskej dcéry OTP Bank, OTP Banky Slovensko, skupine KBC, ktorá by mala byť neskôr zlúčená s ČSOB Bankou. 

Poisťovňa Groupama, ktorá je strategickým partnerom OTP Banky Slovensko, potvrdzuje, že táto zmena nemá žiadny vplyv na poisťovacie aktivity Groupamy na Slovensku. Zmluvy našich klientov, ktoré boli uzatvorené v rámci spolupráce s OTP Bankou Slovensko zostávajú samozrejme v platnosti a v tomto smere nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky zo strany klientov.
 
Poisťovňa Groupama ako člen silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, všetky svoje obchodné aktivity a portfólio adekvátne riadi a diverzifikuje, vďaka čomu minimalizujeme vonkajšie vplyvy a ich dopad na svoje obchodné záujmy. 
 
V posledných rokoch prešla poisťovňa Groupamamasívnym vývojom v oblasti rastu portfólia, diverzifikácie rizika, profitabilného fungovania a najmä v uzatváraní partnerstiev s našimi sprostredkovateľmi i ďalšími obchodnými partnermi.
 
Preto, bez ohľadu na súčasnú situáciu okolo OTP, bude Groupama poisťovňa pokračovať v ďalšom vývoji a raste v roku 2020 aj v nasledujúcich rokoch
 
Zdroj: Groupama poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články